Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Miha Jenko, Morski Psi Okoli Slovenije, Delo.si 4.06.2013

Miha Jenko, Morski Psi Okoli Slovenije, Delo.si 4.06.2013

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Article:Miha Jenko, Morski Psi Okoli Slovenije, Delo.si 4.06.2013
Article:Miha Jenko, Morski Psi Okoli Slovenije, Delo.si 4.06.2013

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Jun 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

 
petek, 21.06.201340
Tweet
40
4
Miha Jenko, gospodarstvo
sob, 06.04.2013, 12:00
Morski psi okoli Slovenije
Slovenija naj bi bila zdaj tar 
č
a klasi
č
nega
š
pekulantskegadirigiranega napada na dr 
ž
avo.
»Med evrsko krizo gru
č
e morskih psov kro
ž
ijo naokoli in napadajo enodr 
ž
avo za drugo. Kot ka
ž
e, zdaj
ž
č
ansem, da ta zagotovo ne bo naslednji Ciper,« je v
etrtek novinarjem povedalfinski minister za evropske zadeve
Alexander Stubb
.Hvala,
gospod Stubb
. Va
š
e besede dodatnopotrjujejo teorijo, ki sem josli
š
al te dni - da je ves ta cirkus, ki ga zadnjadva tedna spremljamo v tu jihmedijih o mo
ž
nem bankrotu Slovenije sprovociran s strani
pekulantov,ki siletos obetajo dober zaslu
ž
ek z nakupom slovenskih obveznic z visokimidonosi. Povedano druga
č
e: Slovenija naj bi bila zdaj tar 
pekulantskega dirigiranega napada nad
avo, kot smo mu bili v evrskemobmo
č
 ju
ž
e pri
č
a v primerih Gr 
č
ije,
Š
panije in Portugalske v letu 2010.Spomnim se, da je portugalska vlada spomladi 2010 za drage denarje najelasvetovalno in lobisti
č
no dru
ž
b
Kreab & Gavin Anderson
(KGA) iz Bruslja,da bi ji pomagala zaustaviti napade
š
pekulantov, ki so organizirano
š
ijo. Med obema dr 
ž
avama so bile velikerazlike, a komu mar. Ta scenarij je bil za finan
č
ne mrhovinarje o
itnouspe
š
en, Portugalska je padla, zaprosila za pomo
č
in jo po diktatu trojke tudidobila, a
š
e zdaj pla
č
uje izjemno visoko ceno za izposojeni denar.Ironija pri vsem skupaj je bila, da je KGA hkrati svetovala tudi najboljrazvpitim finan
č
nim gigantom kot so JP Morgan, Morgan Stanley inmegazavarovalnica Prudential, torej investicijskim korporacijam, ki so imeleneposredne koristi od vi
š
 jih obresti, ki jih je morala pla
č
evati Portugalska.Ta bizarna, za nekatere pa zelo dobi
č
konosna zgodba, se zdaj o
č
itnoponavlja, le da v glavnih vlogah nastopata Ciper in Slovenija, ki serazlikujeta
š
e bolj kot Gr 
č
ija in Portugalska, a komu to mar.
Č
e morski psi,investicijski skladi, ki so najpogostej
š
i kupci dr 
ž
avnih obveznic, zavohajo kri,pa
č
zagrizejo in ne spustijo. Gre pa
č
za velike denarje. Zelo velike denarje.
Č
e se recimo Slovenija letos zadol
ž
i za nove tri milijarde evrov, je pa
č
velikarazlika,
č
e na to posojilo pla
č
uje tri ali
š
estodstotne obresti - gre za stomilijonov evrov letno, ki jih bo nekdo iztrgal iz na
š
ih, davkopla
č
evalskih inupokojenskih
ž
epov in jih pobasal na svoj ban
č
ni ra
č
un, za svoje bonuse innagrade.O slovenskih obveznicah so tako recimo zdaj polni lepih besed tudi vinvesticijski banki Goldman Sachs. »Slovenija je zelo solidna investicijskazgodba, ki sploh ni podobna Gr 
č
iji ali Cipru,« je ta teden za agencijoBloomberg povedal
Sam Finkelstein
iz Goldman Sachsa.
Š
pekulanti imajo zvesto oporo v bonitetnih agencijah, ki svoj obstojupravi
č
ujejo prav s skrbjo za varnost nalo
ž
b. Pravzaprav
š
pekulanti inbonitetne hi
š
e sploh ne morejo eden brez drugega, vzajemno si dajejosmisel. A da
š
pekulanti lahko dose
ž
ejo svoj cilj potrebujejo
š
e medije.Ti se
š
e kako rade volje usedejo na
vlak
š
pekulacij
o padcu te ali onedr 
ž
ave. In se niti ne zavedajo, da so zlorabljeni in in
š
trumentalizirani zakovanje korporacijskih dobi
č
kov.P. S. Vsi na
š
i nesposobni politiki in drugi odlo
č
evalci pa so kajpak glavnikrivci za zdaj
š
nji polo
ž
aj Slovenije. S tem so tudi, objektivno gledano,najve
č
 ji zavezniki vseh tistih, ki iz na
š
ih aktualnih te
ž
av kujejo dobi
č
ke. VDelu smo
ž
e ve
č
krat pisali, kako so na
š
i oblastniki s svojozgre
š
enoekonomsko politiko, s svojiminepremi
š
ljenimi izjavamiali pa z aktualnopomanjkljivokomunikacijsko strategijo in prepo
č
asnim ukrepanjempripeljaliSlovenijo tja, kjer nas zdaj vidijo tudi dobronamerni tuji opazovalci - vnevarne plitvine z morskimi psi.
Podobne vsebine, ki jih zdaj berejo drugi
Ta
č
lanek trenutno bere
2
Mussomeli: »Vra
č
al se bom,
č
e me boste spustili
č
ez mejo.«
5
 Arhiv: Sanacija bank je prioriteta prire
š
evanju Slovenije
1
 Arhiv: Damijan: »Finan
č
ni trgi
ž
ivijosamo od
š
pekulacij«
1
 ABC analitike - Pove
č
ajte prihodke zanaliti
č
nimi orodji
4
BlogNoviceGospodarstvo
Š
portKulturaDru
ž
baMnenjaD zgodbeTudi ti
I
šč
i
Recommend663
Evropska (stran)pota: Kdo bo pla
č
alre
š
evanje bank?
Peter 
Ž
erjavi
č
, Bruselj ob 15:00
Č
e je lastnik bank dr 
ž
ava, sebodo davkopla
č
evalcibremena ste
ž
ka re
š
ili.
Japonka, ki je osvojila svet
3
 Jela Kre
č
i
č
, kultura ob 12:00Protestno pismo noge protiizgonu klasi
č
nega natika
č
a iz
ž
ivljenja.
Dobro jutro: Peharjenje
Mimi Podkri
ž
nik, zunanja politika ob 06:00Kje, za vraga, sta se izgubilagrenkoba in strah predprihodnostjo!?
Habsbur
ž
ani: Bi se to lahko zgodilo v Sloveniji?
2
 Urban
Č
ervek, Dunaj ob 15:00Dogodki na
Č
e
š
kem so v dr 
ž
avah »habsbur 
š
ke monarhije«vzbudila veliko pozornosti.
PRIJAVA
MnenjaBlogMorski psi okoli Slovenije
Piano omogo
č
a neomejen dostop do vseh vsebin.
Ž
e od 1,99 EUR dalje- VE
Č
 
PRIJAVA
 
Kako uporabljatipregledovalnik
Tiskane izdaje
VideoDanesDanesV
č
erajV
č
erajArhiv
40
Tweet
40
4
Daily Mail: tuja finan
č
napomo
č
za Slovenijoneizogibna
31. marec ob 11:06
Č
ufer za Reuters:Slovenija letos ne bopotrebovala pomo
č
i
29. marec ob 19:41
Š
ircelj odlo
č
no zanika,da bi Slovenija rabilapomo
č
12. februar ob 15:45
Dramati
č
na svarila EUSloveniji
23. november ob 17:02Pogoji komentiranja na spletnem portalu
KOMENTIRAJ
Č
LANEK 
PRIJAVI SE
KOMENTARJI
PRIKA
Ž
I KOMENTARJE
Med evrsko krizo gru
č 
e morskih psov kro
ž 
ijo naokoli in napadajo eno dr 
ž 
avo za drugo.Foto: REUTERS/Rodney Fox Expeditions/ 
Povezane novice
Oglasno sporo
č
ilo:
Spo
š
tovani komentatorji!
Komentiranje je preprosto, vendar pa zaradi spodbujanja kulturne in dostojanstvene razprave pred oddajo komentarjevzahtevamo vnososebnih podatkov.Za komentiranje morate bitiprijavljeni.
Š
e nimate uporabni
š
kega imena in gesla?Registrirajte se!40 komentarjev
Recommend663
Med tistimi, ki be
ž
ijo, bo morda neko
č
tudiPristop
36
 Barbara Rajgelj ob 12:55Mediji in druge institucijesistema intenzivirajtedemokrati
č
ni nadzor nadsubjektom, ki ogro
ž
apregledno delovanje dr 
ž
ave.
Finan
č
ni zombiji
Ban
č
ni sektor je
š
e vedno jedroevropskih te
ž
av.
Peter 
Ž 
erjavi 
č 
, Bruselj 
S treso
č
o roko
Vsi se strinjajo, da je bilo upravljanjedr 
ž
avnih podjetij doslej zelo slabo.
Maja Grgi 
č 
, gospodarstvo
Zasavska hvalnica norosti: PriBeckettu in Djuzi
Kot bi na odru skupaj stala Beckett inDjuza: Irec, ki ni hotel pisati v svojem jeziku in Srb, ki je ljubil teater - a ne vsvoji ...
1
 
Polona Malovrh, Trbovlje
Mnenja in blogiDelo Plus
 A. M., zunanja politika
Revoltirana anketa: Ne damo javnega zdravstva
Ve
č
ina anketiranih nasprotuje spremembam temeljnihusmeritev zdravstvenega sistema - njegove ...
1
 Delo.si
Minute za kulturo: V pri
č
akovanju Kresnika 2013
Celotna Delova hi
š
a je
ž
e v znamenju Kresnika. Kdo bozmagovalec? ...Robert Galun, Miha Rubin, Maribor, Franc Milo
š
i
č
, Ptuj
Fi
š
travec: »Prvih 66 milijonov je izraz dobrevolje«
Premierka Bratu
š
kova je povedala, da je vlada ukrepepripravila z dobrimi nameni, a zdaj je predvsem naMariboru, da to ...
Bralci so prebrali tudi
 V strel
 janju pred vrtcem naRodici dva mrtva
Mo
š
ki je pred vrtcem na Rodici ustrelilsvojo 38-letni part
nerko in sodil
š
e sebi.Nih
č
e od otrok ni po
š
kodovan.Ve
č
Sever Italije stresel mo
č
anpotres
Tresenje tal so
č
utili vse od Verone,Milana, Bologne pa do Firenc.Ve
č
Nepre
pri
č
ljiva pojasnila Jan
š
e omarsi
č
em
Ž
ivljenjski slog Janeza Jan
š
e in odhodki znjegovega ra
č
una se ne ujemajo. Bo sledil
š
e nadzor za
ž
eno in brata?Ve
č
Bi se radi skrili v enega izmedzaliv 
č
kov v Rabcu?
Polpenzion v Rabcu zdaj
ž
e 39
 €
! Ali stevedeli, da tam biva otrok do 12 let brez
-pla
č
no.Ve
č

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->