Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghidul solicitantului POL CRESTERE

Ghidul solicitantului POL CRESTERE

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by optimuuusss
Ghid pentru solicitantii De finantare pe POLI de crestere
Ghid pentru solicitantii De finantare pe POLI de crestere

More info:

Published by: optimuuusss on Jun 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONALREGIONAL
Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştereDomeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană
Sub-domeniul: Poli de creştere
GHIDUL SOLICITANTULUI
 
Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştereDomeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbanăSub-domeniul: Poli de creştere
Ghidul Solicitantului
Acest document reprezintă un îndrumar asupra procedurii de urmat pentru depunereacererilor de finanţare pentru proiectele individuale prin care se implementează Planurileintegrate de dezvoltare ale polilor de creştere şi pentru care se solicită finanţare în cadrulAxei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional, de către localităţile componente alepolilor de creştere desemnaţi prin HG nr.998/2008 cu modificările şi completărileulterioare, precum şi pentru completarea corectă a cererilor de finanţare pentru acesteproiecte individuale, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major deintervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”.Ghidul se adresează în principal potenţialilor solicitanţi de finanţare nerambursabilă,respectiv:
-
unităţilor administrativ-teritoriale (respectiv, localităţile urbane din cadrulcelor 7 poli de creştere sau judeţul în care sunt localizate acestea), reprezentate deautorităţile administraţiei publice locale;
-
Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI), constituite în conformitatecu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică loca, cu modifirile şicompletările ulterioare, sau cu Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare deutilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, având obligatoriu încomponenţă localitatea din polul de creştere pe teritoriul căreia se va implementaproiectul, sau
-
parteneriatelor constituite între unităţi administrativ-teritoriale (respectivlocalităţi din arealul polului de creştere şi/sau judeţul în care acestea sunt localizate),reprezentate de către autorităţile administraţiei publice locale corespunzătoare.
A
CEST
 
DOCUMENT
 
NU
 
ARE
 
VALOARE
 
DE
 
ACT
 
NORMATIV
 
ŞI
 
NU
 
EXONEREAZĂ
 
SOLICITANŢII
 
DE
 
OBLIGAŢIA
 
RESPECTĂRII
 
LEGISLAŢIEI
 
 ÎN
 
VIGOARE
 
LA
 
NIVEL
 
NAŢIONAL
 
ŞI
 
COMUNITAR 
.
Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresaţi:
-
Organismelor intermediare şi Coordonatorilor de pol de creştere din cadrulAgenţiilor pentru dezvoltare regională (veziAnexa 1 „Datele de contact ale Organismelor Intermediare şi ale Coordonatorilor de pol”la prezentul Ghid).
 În cadrulorganismului intermediar funcţionează un help-desk (birou de informare)
, undesolicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate decompletarea şi pregătirea cererii de finanţare.
-
Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, Autoritatea de Managementpentru Programul Operaţional Regional (info@mdrt .ro)Informaţii suplimentare pot fi solicitate la datele de contact ale organismelor intermediare,precum şi pe website-ul programului, lahttp://www.inforegio.ro, sau pe website-ul MDRT,lahttp://www.md r t.ro. Întrebările şi răspunsurile care pot fi relevante şi pentru alţipotenţiali solicitanţi, vor fi publicate pe pagina web a programului (www.inforegio.ro).
Acest document include modificările la Ghidul solicitantului aduse prin Corrigendumul 1 dindata de 29 iulie 2009, precum şi clarificări / modificări suplimentare urmare a modificării unorprevederi legale sau de procedură.Aceasta este prima cerere deschi, cu depunere continuă, de proiecte lansată în cadruldomeniului de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, pentru polii decreştere desemnaţi prin HG nr.998/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
A se vedea şi Secţiunea I.4 „Alocare financiară (orientativă)din prezentul Ghid, cu privire la alocarea financiadisponibilă, pentru fiecare regiune de dezvoltare, pentru această cereredeschisă.
2
 
Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştereDomeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbanăSub-domeniul: Poli de creştere
Ghidul Solicitantului
Cuprins
I.1. Programul Operaţional Regional 2007-2013............................................................5I.2. Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”.......7I.3. Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.................8I.4. Alocare financiară (orientativă)........................................................................11Regiunea de dezvoltare...................................................................................11Nord Est.....................................................................................................11Sud Est11Sud11Sud Vest.....................................................................................................11Vest11Nord Vest...................................................................................................11Centru11Bucureşti Ilfov..............................................................................................11Alocarea financiară totală, din care:...................................................................11227,0411184,3311197,9611194,9011143,8511168,1911151,6411123,2611FEDR + buget de stat......................................................................................11222,5011180,6411194,0011191,0111140,9711164,8311148,6111120,7911I.4.1. Alocare financiară (orientativă) pentru polii de creştere.....................................11I.4.2. Contribuţia financiară a beneficiarului..........................................................11I.5. Ajutor de stat (regional).................................................................................13
II.1. Elaborarea şi depunerea a cererilor de finanţare pentru proiectele individuale...............18II.1.1. Planul integrat de dezvoltare ....................................................................18II.1.2. Completarea cererii de finanţare pentru proiectele individuale............................22Criterii33II.1.3. Lista de verificare a documentaţiei înainte de depunere....................................40II.1.4. Întocmirea bugetului...............................................................................43II.1.4.A. Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor....................................................43II.1.4.B. Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile.45II.1.5. Depunerea cererilor de finanţare................................................................46II.2. Etapele procesului de evaluare şi acceptare spre finanţare.......................................47II.2.1. Conformitatea administrativă şi eligibilitatea cererilor de finanţare individuale .......47II.2.1.A. Criterii de eligibilitate........................................................................48II.2.1.A.1 Eligibilitatea solicitantului................................................................48II.2.1.A.2 Eligibilitatea proiectului..................................................................52II.2.2. Evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare.....................................60II.2.3. Contestaţii...........................................................................................64
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->