Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teofan Zavoratul-Mantuirea in Viata de Familie

Teofan Zavoratul-Mantuirea in Viata de Familie

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by xuedezu

More info:

Published by: xuedezu on Jun 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
 
Sfântul Teofan Z
ă
vorâtulMÂNTUIREA ÎN VIATA DE FAMILIE
Traducere din limba rus
ă
de Adrian
ş
i Xenia T
ă
n
ă
sescu-Vlas
Tip
ă
rit
ă
cu binecuvântarea
 
Prea Sfin
ţ
itului P
ă
rinte GALACTION,
 
Episcopul Alexandriei
ş
i Teleormanului
 
Editura Cartea Ortodox
ă
 Bucure
ş
ti, 2004
APOLOGETICUM2004
 
 2 
Via
 ţ 
a de familie
ş
i cet 
ăţ 
eneasc
ă
nu este în sine via
 ţă
lumeasc
ă
 ,îns
ă
devine astfel atunci când în rânduielile ei se vâr 
ă
patimile
ş
satisfacerea lor. Pentru via
 ţ 
a de familie si cet 
ăţ 
eneasc
ă
sunt porunci de la Dumnezeu"
Corectur\: Simona
Editare pdf: APOLOGETICUMhttp://apologeticum.nethttp://www.angelfire.com/space2/carti/
 
 3
 
CAPITOLUL ÎNTÂI
 
C
Ă
S
Ă
TORIA
HOT
Ă
RÂREA DE A INTRA ÎN C
Ă
SNICIE
 
V
ă
tot face
ţ
i planuri... Nu e un lucru r 
ă
u, îns
ă
mai bine încredin
ţ
a
ţ
i totul înmâinile lui Dumnezeu
ş
i a
ş
tepta
ţ
i cu smerenie ce cuvânt va ie
ş
i pentru dumneavoastr 
ă
 de la Domnul, fiind gata s
ă
îl primi
ţ
i în chip supus. Vi s-a f 
ă
cut de c
ă
s
ă
torie ? ! Dar 
ş
ilucrul acesta este mai bine s
ă
-1 l
ă
sa
ţ
i în mâinile lui Dumnezeu. Vis
ă
rile despre c
ă
s
ă
to-rie pot aprinde sim
ţ
urile, iar planurile sunt deocamdat
ă
de prisos în aceast
ă
privin
ţă
...Ele nu pot decât s
ă
tulbure f 
ă
ă
folos sufletul... ruga
ţ
i-v
ă
a
ş
a: „Cu judec
ăţ
ile pe care le
ş
tii, Doamne, rânduie
ş
te via
ţ
a mea a
ş
a încât s
ă
m
ă
mântuiesc"... Binecuvânteaz
ă
-ne,Doamne. Mântui
ţ
i-v
ă
!
ALEGEREA SO
Ţ
IEI
 
Cu rug
ă
ciune
ş
i cu post s
ă
se purcead
ă
la alegerea so
ţ
iei.
 
POVA
ŢĂ
C
Ă
TRE O VIITOARE SOACRA
Milostivirea lui Dumnezeu s
ă
fie cu tine! întrebi despre c
ă
s
ă
toria fiului.Dumnezeu binecuvânteaz
ă
! El î
ş
i iube
ş
te mireasa
ş
i ea, pe cât se vede, îl iube
ş
te larândul s
ă
u. în asta
ş
i st
ă
t
ă
ria leg
ă
turii c
ă
sniciei. Tu spui: „Nou
ă
nu ne place", îns
ă
nuvoi, ci el are de tr 
ă
it cu so
ţ
ia. Dac
ă
lui îi place, ce treab
ă
ave
ţ
i voi ? Si p
ă
rin
ţ
ii trebuies
ă
se bucure de o asemenea înso
ţ
ire, fiindc
ă
se vede c
ă
este bun
ă
. Te gânde
ş
ti c
ă
fiulnu o s
ă
te ajute. S
ă
 
ş
tii c
ă
asta nu depinde de c
ă
snicie. Dac
ă
este om bun, o s
ă
te ajute,oriunde ar tr 
ă
i, iar dac
ă
nu e bun, ce po
ţ
i s
ă
-i faci ?
 
Dac
ă
într-un lucru atât de însemnat tu, ca mam
ă
, ai s
ă
faci dup
ă
inima fiului,toat
ă
via
ţ
a lui o s
ă
-
ş
i aminteasc
ă
si o s
ă
-
ţ
i r 
ă
spl
ă
teasc
ă
aju-tându-te dup
ă
putere.
 
A
ş
a c
ă
nu v
ă
d nimic r 
ă
u în aceast
ă
c
ă
s
ă
torie.
 
Dumnezeu binecuvânteaz
ă
!
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->