Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pravilniki

pravilniki

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,392|Likes:
Published by Marjan
Pravilniki Plavalne zveze Slovenije
Pravilniki Plavalne zveze Slovenije

More info:

Published by: Marjan on May 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2009

pdf

text

original

 
 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE - ZBOR PLAVALNIH SODNIKOV SLOVENIJE1000 LJUBLJANA - Celovška 25 - Telefon 386 (0)61 301231 - Fax 386 (0)61 301231
PRAVILNIK ZBORA PLAVALNIH SODNIKOV SLOVENIJE (ZPSS)ZA OPRAVLJANJE SODNIŠKIH IZPITOV INKATEGORIZACIJO PLAVALNIH SODNIKOV
1.členPravilnik obsega:
 
splošna pravila za pridobivanje naziva plavalnega sodnika in kategorizacijo plavalnihsodnikov
 
sodniški kodeks
 
druge določbe2.členNaziv "plavalni sodnik" - začetnik dobi kandidat, ki se udeleži sodniškega seminarja in uspešnoopravi sodniški izpit.Seminar se sestoji teoretičnega dela (predavanje o Pravilniku plavalnih tekmovanj) inpraktičnega dela (spoznavanje plavalnih tehnik, štartov, obratov in najpogostejših napak - natreningu plavalcev).Izpit sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela.V teoretičnem delu kandidat odgovarja na vprašanja iz pravilnika plavalnih tekmovanj FINA.Praktični del izpita kandidat opravlja na plavalnem tekmovanju ali na demonstraciji plavanja.3.členPredavanja in izpit vodijo predavatelji, ki jih določi SS ZPSS. O opravljenem izpitu odloča:
 
pozitivna ocena na praktičnem delu izpita,
 
85 % pravilnih odgovorov na pisnem delu izpita.Vsi kandidati, ki so opravili izpit dobijo naziv "plavalni sodnik" - začetnik. Pozitivno oceno vpišepredavatelj na izpitni list in ga arhivira v arhivu ZPSS.4.členIzpit za plavalnega sodnika lahko opravlja:
 
oseba, ki je državljan Republike Slovenije
 
tujec z dovoljenjem svoje nacionalne zveze
 
oseba dobrega ali korigiranega vida, sluha in telesne pripravljenosti.Kandidat mora imeti dopolnjenih 18 let in je sprejet na seminar na priporočilo matičnegakluba ali na lastno prošnjo. Kot prijavo mora izpolniti uvodni del izpitnega lista.
 
 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE - ZBOR PLAVALNIH SODNIKOV SLOVENIJE1000 LJUBLJANA - Celovška 25 - Telefon 386 (0)61 301231 - Fax 386 (0)61 3012313
5.členPlavalni sodniki so kategorizirani v naslednje kategorije:a)
 
mednarodni plavalni sodnik b)
 
državni plavalni sodnik c)
 
plavalni sodnik d)
 
plavalni sodnik - začetnik e)
 
častni plavalni sodnik Pogoji za kategorizacijo:Ada) uvrstitev na listo FINA ali kandidatura za listo FINĄizkušnje ( 15 tekmovanj najvišjega razreda: državna prvenstva ali mednarodni mitingi)zadovoljive oceneznanje tujega jezika (predvsem angl.)Adb) uvrstitev na listo delegiranih sodnikov ZPSS,izkušnje (3 leta aktivnega sojenja, vsako leto sojenje vsaj na dveh tekmah)zadovoljive oceneAdc) sodniški izpitizkušnje ( 5 tekmovanj ) 1 leto - 2 tekmi na letozadovoljive ocene.Add) sodniški izpitAde) predlog SS ZPSS, glede na aktivnosti in izkušnje iz minulih obdobij.6.členKategorizacija se opravi enkrat letno.Za napredovanje mora kandidat obvezno izpolnjevati naslednje pogoje :
 
da se je udeleževal obnovitvenih seminarjev
 
da je poravnal članarino
 
da je po ocenah SS ZPS uspešno opravljal sodniške naloge
 
da ni kršil kodeksa ZPSS7.členSodnik velja za registriranega, ko plača članarino in predloži sliko za sodniško izkaznico vvelikosti 20x30 mm. Izkaznica vsebuje naslednje podatke:
 
ime in priimek 
 
leto opravljanja izpita
 
leto veljavne registracije
 
registracijko številko
 
 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE - ZBOR PLAVALNIH SODNIKOV SLOVENIJE1000 LJUBLJANA - Celovška 25 - Telefon 386 (0)61 301231 - Fax 386 (0)61 3012314
8.členBarve sodniških izkaznic so glede na kategorizacijo naslednje:
 
modra
 
zelena
 
rdeča
 
bela
 
rumena9.členZa vsako tekmovanje, ki ga razpisuje PZS, SS ZPSS določi vrhovnega sodnika in starterja.10.členDisciplinske prekrške sodnikov obravnava disciplinska komisija ZPSS.11.členDelegiranim plavalnim sodnikom in članom izpitne komisije pripada za njihovo delonadomestilo v skladu s pravilnikom PZS.12.členZa izredne uspehe pri opravljanju sodniških nalog ali pri delu v sodniški organizaciji, lahkoZPSS svojim članom podeli pohvale ali nagrade.13.členPravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina ZPSS.PREDLOGV skladu s 26. členom Statuta plavalne zveze Slovenije je Zbor plavalnih sodnikov Slovenije nasvoji skupščini, dne _______ sprejel naslednja

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->