Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
DDG Woo Chong Opening Remarks FINAL ADB ILO Reg Workshop Gender and Labor 17 JUne 2013 Final

DDG Woo Chong Opening Remarks FINAL ADB ILO Reg Workshop Gender and Labor 17 JUne 2013 Final

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:
Published by ADBGAD
Regional Workshop on Promoting Gender Equality in the Labor Market for More Inclusive Growth on 17-18 June 2013
Regional Workshop on Promoting Gender Equality in the Labor Market for More Inclusive Growth on 17-18 June 2013

More info:

Categories:Types, Research
Published by: ADBGAD on Jun 26, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
:
Kcl`cr Olcqujmoty ol tfc Mjnir Hjrect ol Jsoj jl` tfc Rjdoaod 
 —
kmjss wjmms ir kmjss dcomolks
 —
 
[ii Dfilk Sh- @cputy @orcdtir(Kclcrjm 
Il ncfjma ia tfc J@N-
ot‟s hy pmcjsurc
ti wcmdihc yiu jmm fcrc ti`jy, O wium` moecti cxprcss hy spcdojm jpprcdojtoil ti tfc 0
hchncrs ia J@N‟s Cxt
crljm Airuh ilKcl`cr &CAK/ jrc fcrc ti`jy ti diltronutc ti tfc wiresfip, Pfcy fcrc ol dillcdtoilwotf tfcor jllujm hcctolk,Mct hc kovc j nroca njdekriul` il tfc Cxtcrljm Airuh il Kcl`cr jl`@cvcmiphclt &CAK/, CAK wjs cstjnmosfc` js j hcdfjlosh ti prihitc jl` ajdomotjtc
`ojmikuc nctwccl J@N jl` cxtcrljm kriups il kcl`cr cqujmoty jl` wihcl‟s
chpiwcrhclt ossucs jl` dildcrls, Ot jmmiws us ti7
 
tjp rckumjrmy olti durrclt tfoleolk il rckoiljm kcl`cr ossucs
 
hjoltjol jl il(kiolk `ojmikuc wotf ecy kcl`cr jl` `cvcmiphclt cxpcrtsarih kivcrlhclt- LKIs- jdj`choj- jl` itfcr rcprcscltjtovcs ia dovom sidocty ilots kcl`cr prikrjh jl` jdtovotocs 5 jl`
 
`cvcmip ecy strjtckocs air prihitolk kcl`cr cqujmoty jl` wihcl
‟s
chpiwcrhclt ol tfc Jsoj Rjdoaod rckoil,[c krcjtmy
vjmuc tfc CAK‟s diltoluius suppirt jl` tfjt wc tfjle tfch air 
hjeolk tohc ol tfcor nusy sdfc`umcs ti jttcl` tfcor jllujm hcctolks jt J@N,Pfc `cvcmiphclt dihhuloty fjs dihc j milk wjy
 —
ol tcrhs ia hjolstrcjholktfc kcl`cr cqujmoty ol iur `cvcmiphcltjm jkcl`j, Qortujmmy jmm diultrocs rcprcscltc`fcrc ti`jy fjvc jmrcj`y hj`c jl oltcrljtoiljm mjw dihhothclt ti ohprivc kcl`cr cqujmoty ol tfc mjnir hjrect, _ct- j wo`c kcl`cr kjp rchjols,Pfc [irm` @cvcmiphclt ^cpirt >2:> il Kcl`cr Cqujmoty jl` tfc Dihpjloilpunmodjtoil divcrolk Cjst Jsoj jl` tfc Rjdoaod- oldmu`olk tfc Rfomoppolcs- stjtcs tfjt`cspotc ohprivc` mjnir airdc pjrtodopjtoil ol iur rckoil- sokloaodjlt kcl`cr olcqujmotocsol cdilihod ippirtuloty rchjol, [ihcl stomm cjrl mcss tfjl hcl ol lcjrmy jmm scdtirs- oljmm diultrocs ol tfc rckoil, Kcl`cr kjps oldrcjsc wotf jkc- fokfmokftolk tfc oltcrruptoils
 
>
ti wire js rcsumt ia dfom`nortf jl` dfom`djrc, Pfcrc os stomm hjrec` kcl`cr iddupjtoiljmsckrckjtoil
jl` stu`ocs piolt ti tfc pfclihclil ia ”stodey amiirs‘
rjtfcr tfjl tfc ncttcr 
eliwl ”kmjss dcomolks‘
, Pfos hcjls tfjt tfcrc jrc wo`cr wjkc kjps jl` olcquotocs jt tfcnittih tfjl jt tfc tip ia tfc cjrlolks `ostronutoil, Pfos os pjrtodumjrmy truc ol tfcRfomoppolcs wfcrc wc scc j sokloaodjlt luhncr ia wihcl wfi fjvc nriecl tfc
kmjssdcomolk
ol tfc uppcr cdfcmils ia kivcrlhclt jl` ol tfc dirpirjtc scdtir- nut tfc movcsia hommoils ia piir wihcl rchjol uldfjlkc` ol tcrhs ia wjkcs- cdilihod ippirtulotocsjl` wireolk dil`otoils,Pfc cvo`cldc os lit dihairtolk, Kcl`cr olcqujmotocs pcrsost ol w
ihcl‟s jddcss ti
cdilihod ippirtulotocs- chpmiyhclt- `cdclt wire- jl` jddcss ti pri`udtovc rcsiurdcssudf js mjl`- drc`ot- jl` aoljldojm scrvodcs, Ol >22?- wihcl dihprosc` ilmy 31# ia tfcmjnir airdc dihpjrc` wotf 6:# air hcl,
:
[fomc Jsojl wihcl cltcrc` chpmiyhclt jt jajstcr rjtc tfjl hcl `urolk >222(>22;-
>
tfc firoziltjm jl` vcrtodjm sckrckjtoil ia tfcmjnir hjrect rchjols cltrcldfc`, [ihcl jrc hirc moecmy ti wire ol miw(pri`udtovotyjkrodumturjm chpmiyhclt jl` ol vumlcrjnmc jl` miw(pjo` olairhjm gins,Ol tcrhs ia chpmiyhclt- hirc tfjl 32# ia Jsojl wihcl jl` 12# ia wihcl ol Rjdoaodosmjl` stjtcs jrc stomm dildcltrjtc` ol jkrodumturc, Pfc sfjrc ia wihcl clkjkc` ol wjkcchpmiyhclt iutso`c ia jkrodumturc jdriss tfc rckoil os ilmy 42#, Ol Tiutf Jsoj-
wihcl‟s
sfjrc ia lil(jkrodumturjm wjkc chpmiyhclt os ilmy >2#
tfc miwcst jhilk
tfc wirm`‟s rckoils,
:
J@N jl` Oltcrljtoiljm Mjniur Irkjlozjtoil, >2::,
[ihcl jl` Mjniur Hjrects ol Jsoj, ^cnjmjldolk air Kcl`cr Cqujmoty 
,Njlkeie, Jmm `jtj ol tfos pjrjkrjpf os siurdc` arih tfos rcpirt,
 
>
 
 Jmm `jtj siurdc` arih J@N jl` Oltcrljtoiljm Mjniur Irkjlozjtoil &OMI/, >2::,
[ihcl jl` mjnir hjrects ol Jsoj7^cnjmjldolk air kcl`cr cqujmoty 
, Njlkeie,
 
4
Pfcrc jrc sihc nrokft spits, [c scc jl cxpilcltojm kriwtf ol tfc Rfomoppolcs ol sihcscdtirs ( air cxjhpmc ol tfc NRI scdtir wfodf chpmiys jmhist : hommoil pcipmc- ia wfih hirc tfjl 12# jrc wihcl- chpmiyhclt os sct ti kriw ny >3#, Pfcsc jrc tfcpisotovc accm kii` stirocs- nut wfjt jniut tfc hommoils ia wihcl ol tfc Rfomoppolcs jl`cmscwfcrc ol tfc rckoil- wfisc movcs womm lit dfjlkc ol tcrhs ia `cdclt wireippirtulotocs9[ihcl jrc jmsi hirc moecmy ti wire ol shjmm aorhs- ti wire ol tfc olairhjm scdtir jl` tiprc`iholjtc ol miwcr pjo` iddupjtoiljm scdtirs, [otfol shjmm aorhs wihcl jrc hircmoecmy ti nc tchpirjry wirecrs wotf mcss scdurc wireolk dil`otoils, Ol j sohomjr vcol-wihcl mc` cltcrproscs tcl` ti nc shjmmcr jl` mcss scdurc tfjl hjmc mc` cltcrproscs,Achjmc mc` cltcrproscs- cspcdojmmy ol tfc olairhjm scdtir- fjvc miwcr priaots jl` jrc mcssmoecmy ti nc rckostcrc`- `cspotc tfc ajdt tfjt tfcy jrc lit olfcrcltmy mcss pri`udtovc,,Tihc cstohjtcs sukkcst tfc rckoil os misolk hirc tfjl $02 nommoil pcr ycjr js j rcsumt
ia kcl`cr kjps ol c`udjtoil jl` wihcl‟s mohotc` jddcss ti chpmiyhclt ippirtulot
ocs,Ol diultrocs sudf js Ol`oj- Ol`ilcsoj jl` Hjmjysoj- tfc kriss `ihcstod pri`udt wium`oldrcjsc ny >(
0# jllujmmy- oa wihcl‟s chpmiyhclt rjtcs wcrc rjosc` ti ;2# arih tfc
durrclt 42#,
 J@N jttchpts ti `i ots pjrt ol ohprivolk wihcl‟s chpmiyhclt
ippirtulotocs, [c `i tfosny puttolk Pchpirjry Tpcdojm Hcjsurcs ol iur prigcdts- ny rcscrvolk j rjlkc ia prigcdt gins air wihcl- arih >2 ti 32# `cpcl`olk il tfc diultry diltcxt- ol dilstrudtoil ginsol olarjstrudturc- jl` ol Ipcrjtoils jl` Hjoltcljldc &I ! H/5 jl` iur prigcdts jmsiprivo`c trjololk air movcmofii`s, J@N os dihhottc` ti clsurolk tfjt jt mcjst 32# ia iur prigcdts fjvc kcl`cr hjolstrcjholk- wfodf hist arcqucltmy os jniut kovolk wihclippirtulotocs- chpmiyhclt- jl` viodc- ol jl` tfriukf- J@N prigcdts,

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->