Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Va Dap an Tuyen Sinh Vao Lop 10 Nam 2013 2014

De Thi Va Dap an Tuyen Sinh Vao Lop 10 Nam 2013 2014

Ratings: (0)|Views: 345|Likes:
Published by tedien252
1000B tran hung dao - tp quy nhon - tinh binh dinh
1000B tran hung dao - tp quy nhon - tinh binh dinh

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: tedien252 on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2014

pdf

text

original

 
1000B Tr 
ần Hưng Đạo
 – TP
Quy Nhơn
 – T
nh Bình
Định
 Nguy
ễn Thanh Tuấn : toán học + ứng dụng
S
Ở GD&ĐT NGHỆ AN
Ỳ THI
TUY
ỂN SINH V
ÀO L
ỚP 10 THPT
 
NĂM HỌC 201
3 – 2014Môn thi: TOÁN.
Th
ời gian l 
àm bài: 120 phút ( không k 
ể thời gian giao đề)
 ---------------------------------------------------
Câu 1.
 
(2
 ,0 điểm)
 Cho bi
ểu thức
P =
211:422
 x xx
 a)
 
Tìm
ĐKXĐ và rút gọn
P b)
 
Tìm
 x
để
P =
32
 
Câu 2.
(1,5 điểm)
 M
ột mảnh vườn h
ình ch
ữ nhật có chu vi 100 m. Nếu tăn
 
g chiều rộng 3 m v
à gi
ảm
chi
ều d
ài 4m thì di
ện tích giảm 2 m
2
. Tính di
ện tích của mảnh vườn.
 
Câu 3
.
(2,0
điểm)
 
Cho phương tr 
ình b
ậc hai: x
2
– 2(m + 1)x + m
2
+ 4 = 0 (m là tham s
ố)
 a)
 
Gi
ải phương tr 
ình khi m = 2 b)
 
Tìm m
để phương tr 
ình có hai nghi
ệm x
1
, x
2
th
ỏa m
ãn: x
12
+ 2(m+1)x
2
 
3m
2
+ 16
Câu 4
.
(3,5 điểm)
 Cho tam giác ABC nh
ọn (AB < AC) nội tiếp đường tr 
òn (O), hai
đường cao BE, CF
c
ắt nhau tại H.
Tia AO c
ắt đương tr 
òn (O) t
ại D.
 a)
 
Ch
ứng minh tứ giác BCEF nội tiếp đường tr 
òn b)
 
Ch
ứng minh tứ giác BHCD l
à hình bình hành.c)
 
G
ọi M là trung điểm của BC, tia AM cắt HO tại G. Chứng minh G
là tr 
ọng tâm
c
ủa tam giác ABC.
 
Câu 5.
 
(1,0 điểm)
 Cho các s
ố thực dương a, b, c thỏa m
ãn a + b + c = 1.Ch
ứng minh rằng:
222
abc1++a+bb+cc+a2
 
--------------------- H
ết
------------------
Đề
chính th
ức
 
1000B Tr 
ần Hưng Đạo
 – TP
Quy Nhơn
 – T
nh Bình
Định
 Nguy
ễn Thanh Tuấn : toán học + ứng dụng
ĐÁP ÁN
 Câu 1:
a)
 
ĐKXĐ: x
0, x
4Rút g
ọn:
P =
211:422
 x xx
 P =
2221222
 xx x xx
 a)
 
V
ới x
0, x
4 , P =
32
 
 
323263622
 x xxxx x
(th
ỏa
mãn). V
ậy với x = 36 th
ì P =32 
Câu 2:
N
ữa chu vi của mảnh vườn l
à: 50m.G
ọi chiều rộng của mảnh vườn là: x (m), ĐK: 0 < x < 50
 Suy ra chi
ều d
ài c
ủa mảnh vườn l
à: 50 - x (m).Di
ện tích mảnh vườn l
à: x( 50 - x) (m
2
)Chi
ều rộng của mảnh vườn sau khi tăng 3m l
à: x + 3 (m)Chi
ều d
ài c
ủa mảnh vườn sau khi giảm 4m l
à: 50 - x - 4 = 46 - x (m)
Do khi tăng chiều rộng 3m v
à gi
ảm chiều d
ài 4m thì di
ện tích giảm 2 m
2
nên ta có pt:x( 50 - x) = (x + 3 ).(46 - x) + 2
50 x - x
2
= 43x - x
2
+ 140
7x = 140
x = 20 th
ỏa m
ãnSuy ra di
ện tích của mảnh vườn l
à: 20.( 50 - 20) = 600 (m
2
)
Câu 3:
x
2
– 2(m + 1)x + m
2
+ 4 = 0a)
 
V
ới m =
2, Pt tr 
ở th
ành: x
2
 – 6x + 8 = 0
’ = 9 - 8 = 1 => x
1
= 2, x
2
= 4V
ậy với m = 2 th
ì pt có hai nghi
ệm phân biệt:
x
1
= 2, x
2
= 4 b)
 
Xét pt (1) ta có:
'
= (m + 1)
2
– (m
2
+ 4) = 2m – 3
 phương tr 
ình (1) có hai nghi
ệm x
1
, x
2
Khi
'
0
2m – 3
0
m
32
 Theo h
ệ thức Vi
-et:
12212
2(1)4
 xxm xxm
 Theo gi
ả thiết:
x
12
+ 2(m+1)x
2
 
3m
2
+ 16 <=> x
12
+ (x
1
+ x
2
)x
2
 
3m
2
+ 16<=> x
12
+ x
22
+ x
1
x
2
 
3m
2
+ 16<=> (x
1
+ x
2
)
2
- x
1
x
2
 
3m
2
+ 16=> 4(m + 1)
2
– (m
2
+ 4)
3m
2
+ 16

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->