Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
99. - 16.a

99. - 16.a

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2014

pdf

text

original

 
 
PRIJEDLOG
Na temelju
č
lanka 8. i
č
lanka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske(Narodne novine, broj 150/2011), a u vezi sa
č
lankom 36. Zakona o upravljanju državnomimovinom (Narodne novine, br. 145/2010 i 70/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjedniciodržanoj __________2013. godine donijela
O D L U K Uo izmjenama Odluke o prihva
ć
anju ponude društva Uljanik d.d., Pulaza kupnju 1.051.540 dionica društva Brodogra
đ
evna industrija 3. Maj d.d., Rijeka, podposebnim uvjetima, te o posebnom na
č
inu raspolaganja dionicama društvaBrodogra
đ
evna industrija 3. Maj d.d., Rijeka, iz portfelja Republike HrvatskeI.
U Odluci o prihva
ć
anju ponude društva Uljanik d.d., Pula za kupnju 1.051.540dionica društva Brodogra
đ
evna industrija 3. Maj d.d., Rijeka, pod posebnim uvjetima, te oposebnom na
č
inu raspolaganja dionicama društva Brodogra
đ
evna industrija 3. Maj d.d.,Rijeka, iz portfelja Republike Hrvatske, u nazivu Odluke i u to
č
kama I. i IV. broj:„1.051.540“ zamjenjuje se brojem: „1.051.118“.
II.
To
č
ka II. mijenja se i glasi:"Izuzima se od redovne prodaje 1.051.118 dionica trgova
č
kog društvaBrodogra
đ
evna industrija 3. Maj d.d., Rijeka (u daljnjem tekstu: Društvo), pojedina
č
nenominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 105.111.800,00kuna što
č
ini 83,33% temeljnog kapitala Društva.Dionice iz stavka 1. ove to
č
ke nalaze se u portfelju sljede
ć
ih imatelja:-
 
Republika Hrvatska - Agencija za upravljanje državnom imovinom, 438.549dionica;-
 
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka/Agencija zaupravljanje državnom imovinom, 299.949 dionica;-
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje/Agencija za upravljanje državnomimovinom, 178.039 dionica;-
 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,112.423 dionice;-
 
Hrvatske vode, 3.609 dionica;-
 
Hrvatske šume d.o.o., 3.208 dionica;-
 
Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d., 15.341 dionica".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->