Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Scrisoare către comunitatea din Laodiceea.doc

Scrisoare către comunitatea din Laodiceea.doc

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by miiucu
Specific mediului secularizat este o medicină sofisticată, cuplată cu o reclamă abilă, servind interese private care a creat o psihoză socială care face ca un număr mare de cetăţeni să recurgă la medicamente sau tratament medical în măsură mai mare decât au, de fapt, nevoie. Este o medicina care creează pacientul în loc să-i vindece pe cei vechi. Ea aduce dependenţa de medicamente care se numeşte iatrogenie, în loc să vindece real vreo dependenţă.
Specific mediului secularizat este o medicină sofisticată, cuplată cu o reclamă abilă, servind interese private care a creat o psihoză socială care face ca un număr mare de cetăţeni să recurgă la medicamente sau tratament medical în măsură mai mare decât au, de fapt, nevoie. Este o medicina care creează pacientul în loc să-i vindece pe cei vechi. Ea aduce dependenţa de medicamente care se numeşte iatrogenie, în loc să vindece real vreo dependenţă.

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: miiucu on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

 
Scrisoare către comunitatea din Laodiceea
Am mai atras atenţia asupra caracterului universal al scrisorilor. Dacă eum-am ocupat de aspecte privind sănătatea, acum sunt nevoit să abordez indirectacest subiect pentru că scrisoarea ne atrage atenţia în mod evident asupra unuifenomen specific mediului secularizat, cel al dependenţelor. Ceea ce ne cereaceastă scrisoare este faptul că nu trebuie fim un produs al societăţii în caretrăim, ci să fim un produs al creaţiei Divine.începem cu menirea adevărului potrivit poruncilor evangheliceconform Ioan 8/32 „Şi veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi”. Dar la8/34 găsim şi legătura adevărului cu dependenţele de care se ocupă scrisoarea:„Isus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: oricine săvârşeşte păcatul esterob păcatului”. Deci orice dependenţă aduce robia.Păzirea poruncilor evanghelice prin iubire e unită cu înţelegerea nevoilortimpului de faţă şi este o necesitate. Credinciosul adevărat nu trăieşte străin detrebuinţele timpului şi cărora trebuie să le facă faţă şi drept urmare a acestuifapt trebuie să evite întunericul dependenţelor.Dependenţa te privează de libertatea spirituală şi, mai ales, ea este oboală socială cu consecinţe asupra sănătăţii individuale, deci este o stare în carenu mai depinzi de tine.Specific mediului secularizat este o medicisofisticată, cuplată cu oreclamă abilă, servind interese private ce a creat o psihoză socială care face caun număr mare de cetăţeni să recurgă la medicamente sau tratament medical înmăsură mai mare decât au, de fapt, nevoie. Este o medicina care creeazăpacientul în loc să-i vindece pe cei vechi. Ea aduce dependenţa de medicamentecare se numeşte iatrogenie, în loc să vindece real vreo dependenţă.1
 
Pentru că trebuie să facem faţă nevoilor timpurilor noastre şi să nu dămvina pe secularizare, voi expune relaţia între a spune adevărul şi a minţi prindouă silogisme a lui Angel N. Rugină . Cu alte cuvinte logica susţine necesitateaadevărului.„Echilibrul general stabil în societatea umană reprezintă o valoare avalorilor;Onestitatea este o virtute sau o valoare pozitivă, de echilibru.Concluzie: Omul trebuie fie onest şi spună adevărul. Repemsilogismul:Echilibrul general stabil reprezintă o valoare a valorilor;Minciuna este un viciu sau o valoare negativă, de dezechilibru.Concluzie: Omul nu trebuie să mintă, ci să spună adevărul.Cele două silogisme pot fi repetate cu referire la orice altă valoare”.Orice dependenţă este un rău adus de minciună şi vom înţelege acestlucru din ce ne spune Sf. Augustin despre raportul dintre rău şi bine: „Şi, astfeldefinim ţelul binelui în felul următor: nu este ceva prin care binele este consumatşi încetează să mai existe, ci ceva prin care binele se perfecţionează şi ajunge ladesăvârşire, iar scopul răului nu este un rău care prin consumare încetează sămai existe, ci care este astfel, se amplifică şi ajunge la o nocivitate extremă.Aceste scopuri sunt „binele suprem” şi „răul suprem”.Cunoaşterea adevărului aşa cum cere scrisoarea trebuie să ne atragăatenţia asupra acelor boli care au luat denumirea generică de dependenţe.Aceste dependenţe nu sunt numai surse de boli grave individuale, dar sunt şi bolisociale pentru a căror eradicare sunt necesare paradigme specifice care nu pot fiimplementate fără eforturi considerabile.Să vorbim despre cuvântul Amin care este pus în legătură cu începutulzidirii lui Dumnezeu.2
 
Cuvântul Amin vine de la Amen şi a fost luat de evrei de la egipteni. Untext egiptean atenţionează asupra necesităţii de a se folosi cuvintele : „în formalor originală”, de a nu fi traduse pentru a li se anihila puterea lor.Corpul cuvântului Amin este el însuşi viu, până în punctul cel mai ascunsal spiritului său, punându-l pe cel care îl modulează într-un acord perfect curealitatea misterului divin. Putem chiar presupune că un ritm elaborat în jurulacestui sunet determină elaborarea însăşi a formei menite să realizeze funcţiaafectivă în structura creierului. Când vorbim despre logos vorbim tocmai deanumite cuvinte care sunt creatoare de stări sufleteşti. Nu explicaţiile teoreticesau analizele intelectuale vă vor face să ajungeţi la înţelegerea Logosului. Estevorba de viaţa lăuntrică. Faptul că este pronunţat la sfârşitul unei rugăciuni îiconferă acea putere posedată de cuvinte atunci când ele sunt alăturate într-oformulă sau slogan eficient.Deci acest cuvânt ne îndrumă la trăirea adevărului. Adevărului se trăieşte în suflet şi nu în minte, dar foarte puţini oameni pot să se descopere pe ei însuşidin cauza ideii contemporane că mintea este totul. Orice năzuinţă spre adevărpoate suferi din cauza că omul nu ţine seama de faptul că atunci când încerci săte apropii de adevăr trebuie să te eliberezi de sine. Adevărul şi minciuna nu aunici superlative nici diminutive.Satana, în forma lui cea mai primejdioasă flatează, nu atacă brutal şifrontal. Această flatare o simţi în toate micile comodităţi, pe care ţi le îngădui, întoate lipsurile de ţinută faţă de tine însuţi. Flatarea aceasta dizolvă tot ce evoinţă, bărbăţie, soliditate, piatră în om. Numai spiritul nu poate fi atins. Dardacă laşi spiritul să doarmă, dacă nu îl exersezi, poate să cadă într-o amorţirespecifică în care nu eşti nici rece, nici fierbinte. Avem aici evident un ataşamentsau dependenţă de bunăstare şi stabilitate. Este o viaţă de platitudini şi debanală superficialitate a omului în care spiritul a sucombat şi pare că în viaţaasta nu se va mai sfârşi.Un spirit adormit aduce cu el o lipsă de valori. Lipsa valorilor îl transformăpe om într-un individ nociv pentru societate.Se consideră o valoare lumea ştiinţei. Dar lumea ştiinţei este goală dinpunct de vedere psihologic. Înmulţind ştiinţa, înmulţim tristeţea. Cufundaţi înlumea ştiinţei oameni vor dormi faţă de lumea spirituală şi vor dormi mult timp.Este un comportament care imită mediul. Atunci când comportamentele sunt înconformitate totală cu regulile şi convenţiile, atunci valoarea nu este a ta, ci aconvenţiilor. Ştiinţa este cunoaştere fără iubire. Cunoaşterea fără iubire este înslujba morţii şi nici odată în slujba vieţii.Pe acest fond apare sărăcirea sferei emoţionale şi afective şi este cauzanervozităţii. Manifestarea acestei sărăcii aduce tot mai puţină şi mai puţinăspontaneitate în comportament. Sau cum explicit a spus Constantin Brâncuşi:„Obstacularea naturalităţii duce la sterilitate pe toate planurile”.După cum ştim nervozitatea duce la folosirea abuzivă a medicamentelorce ne oferă o vacanţă de la responsabilitatea pe care o avem faţă de noi înşine.Un om ldeste vulnerabil la oferta de dependenţe din mediulsecularizat şi aceste dependenţe ajung fie timaşe. Talmudul descrieexemplar acest proces: „Patima în om este la început ca o pânză de păianjen,3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
miiucu liked this
Burcan Adrian liked this
miiucu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->