Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
106222232 Catalog Fatade

106222232 Catalog Fatade

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Adrian Cocis

More info:

Published by: Adrian Cocis on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

 
Termoizolatii,
 
faţade ventilate
 
pereţi din zidărie
 
pereţi pe structură uşoară
Termoizolareafaţadelor 
www.austrotherm.com
Faţade
 
2
Termoizolatii,
Termosisteme
Termoizolarea fațadelor a ridicat nenumărate problemede-a lungul timpului atât datorită diverselor moduri de exe-cutare a pereților (din zidărie, din beton sau pe structuriușoare din lemn sau metal) cât și cerințelor de nisare(tencuială, vopsea decorativă sau placaje de tip cărămidăaparentă).
 
Termosistemele au evoluat grație utilizării de materia-le termoizolante performante: astăzi, se recomandăsoluții alcătuite din materiale compatibile, care răspundnecesităților de izolare termică a clădirilor, putând  fo-losite la construcţiile noi sau pentru reabilitarea termicăa fațadelor clădirilor vechi. Mai mult decât atât, au fostdezvoltate soluții specice pentru toate tipurile de pereți, în funcție de alcătuirea acestora. Detaliile de execuţiesunt esenţiale pentru o termoizolare ecientă, mai aleszonele în care pot apărea punți termice (racordul la socluşi la centurile sau grinzile planșeelor, racordul la tâmplărieși cel de la streașină sau atic). La îmbinările de colț serecomandă țeserea plăcilor și protejarea muchiilor cu pro-le metalice cu plasă.Utilizarea termosistemului nu exclude termoizolarea ce-lorlalte elemente constructive, ci vine să o completeze,integrându-se într-un sistem complet de izolare termică,de la fundații și până la acoperiș.Termosistemele au următoarele avantaje:• îmbunătățirea capacității termoizolante a pereților de exterior;• costuri reduse de manoperă;• mare varietate de culori și/sau texturi;• posibilitatea realizării de ancadramente și folosireaprolelor decorative fără a cauza deteriorări saustrăpungeri prin termoizolație;• îmbunătățirea microclimatului interior și reducereacosturilor legate de consumul de energie necesar pentru încălzire/răcire (valabil pentru construcţiile cusistem complet de termoizolare).Un caz special îl reprezintă folosirea termosistemelor la izolarea pereților exteriori ai construcțiilor pe structuriușoare din lemn sau metal, datorită faptului că suportul pecare se montează este în general mai elastic, ind alcătuitdin plăci de lemn sau plăci pe bază de ciment. Utilizareatermosistemului pentru acest tip de construcții le conferăun aspect mai tradițional. Datorită inerției termice scăzutea pereților pe structuri ușoare, se recomandă în generalo grosime a termoizolaţiei care să permită păstrarea unuimicroclimat interior în condițiile dorite. În orice situaţie,pentru obţinerea rezultatelor aşteptate, grosimea optimăa termoizolaţiei se va determina prin calcule termice real-izate de către un specialist.
Faţade
 
3
Termoizolatii,
Pereţii din zidărie constituie una dintre cele mai utilizatesoluţii constructive de la noi. Pentru a obține o termoizo-lare ecientă la acest tip de construcţii, este necesar să e îndeplinite câteva cerințe.Prima cerință se referă la grosimea materialului termoizo-lant. Grosimea se calculează în funcție de mai mulțiparametri exteriori dar și în funcție de tipul de zidărie dincare este executată construcția (cărămidă plină sau cugoluri, BCA, bolțari, beton sau panouri prefabricate dinbeton, etc.) și poate avea valori diferite de la o construcțiela alta. A doua cerință se referă la materialul utilizat pentru realiza-rea termosistemului. Se recomandă utilizarea produselor cu specicația “
pentru fațadă 
”. Datorită unei experiențe îndelungate în ceea ce privește conformarea termosiste-melor pe structuri din zidărie, Austrotherm nu recomandăutilizarea polistirenului extrudat pentru termosisteme. În cele din urmă, este necesar se acorde o atențiedeosebită execuției propriu-zise a lucrării, pe șantier,urmărindu-se respectarea unor detalii foarte importante:• întoarcerea termoizolației la golurile de ferestre și ușispre tâmplarie, pentru a împiedica pierderile de energie. În acest sens, tâmplăria se poate monta pe un toc orbcare să permită întoarcerea materialului termoizolant fărăa acoperi tocul ferestrei.• ţeserea plăcilor de polistiren expandat la colțuri (intratesau ieșite) permite o rezistență mai mare în timp și împie-dică apariția unor punți termice în zonele respective.• continuitatea termosistemului cu termoizolația acoperi-șului și cea a soclului este o cerință obligatorie caresporește eciența termosistemului şi reduce șansaapariției unor punți termice în zonele respective. În cazul în care, din considerente locale, nu se poate facemontajul termosistemului la exterior sau dacă termoizo-larea pe exterior nu este sucientă, se poate monta undublaj termoizolant la interiorul clădirii. În această situaţie însă este necesar un calcul privind comportamentul la va-pori al ecărui detaliu în parte. Soluţia de termoizolare lainterior comportă dezavantaje referitoare la spațiul pier-dut. De asemenea, este necesară o atenție deosebită laracordul materialului termoizolant cu tavanul și pardosea-la. Finisarea se poate face cu tencuieli umede sau cu plăcide gips-carton, în funcție de condiționările legate de di-mensiunea spațiului interior.
Termosistem la pereţi din zidărie
Faţade
Detaliu de câmp şi racord la fereastră
R’min = 1.80 [m
2
K/W]
1 - tencuială decorativă de exterior 2 - plasă de bră de sticlă pentru armarea adezivului suportal tencuielii3 - diblu plastic pentru xarea plăcilor 4 - adeziv pentru prinderea plăcilor de polistiren5 - perete de zidărie6 - prole pentru faţadă Austrotherm EPS
®
7 - tâmplărie
 A1
- Austrotherm EPS
®
AF70, AF80, AF PLUS
1234567
 A1
Detaliu de câmp şi racord la fereastră
R’min = 1.80 [m
2
K/W]
1 - tencuială decorativă de exterior 2 - plasă de bră de sticlă pentru armarea adezivului suportal tencuielii3 - perete de zidărie
 A1
- Austrotherm EPS
®
AF70, AF80, AF PLUS
11223
 A1 A1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->