Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BusYness, 27 Juni 2013

BusYness, 27 Juni 2013

Ratings: (0)|Views: 255 |Likes:
Published by goudamediagroep
BusYness, 27 Juni 2013
BusYness, 27 Juni 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
Nieuwe Auping Plaza in Gouda
Freek Fidder is trots om met een deskundig team op zo’n mooie locatie een Auping Plaza te kunnen openen (foto Nick Duijnstee).
 www.busyness.nl Jaargang 8 Nummer 6 27 juni 2013
Eigenaar Freek Fidder heeft op zaterdag22 juni een nieuwe Auping Plaza in Goudageopend. Bij deze winkelformule wordt hetgehele Auping assortiment gepresenteerd:van spiraalbodems en matrassen, tijdlozebedmodellen zoals de Auronde tot luxe box-springs. Dekbedden, kussens, bedtextiel enkasten complementeren het aanbod.
“Uitgangspunt bij de ontwikkeling van Auping bedden is ultiem comfort, tijdloze vormgevingen duurzame kwaliteit. Auping is de slaap-specialist en marktleider in Nederland. Hetvakmanschap, de toewijding en ervaring vande medewerkers staan garant voor duurzamekwaliteit en een hoge servicegraad”, aldusFidder. Auping Plaza presenteert naast eenuitgebreide comfortzone, ook meerdere stijl-kamers waar men zich kan laten inspireren ophet gebied van inrichting. “Speciaal opgeleideadviseurs kunnen de klant volledig informerenover welke ondersteuning, drukverdeling enventilerende eigenschappen, bij hem of haar het beste resultaat geeft om van een comfor-tabele en frisse nachtrust te genieten. BijAuping Plaza staat kwaliteit voorop, op elk vlak. Zo krijgt men uitgebreide service, uit-stekende garantievoorwaarden en dertig dagenomruilgarantie. Daarnaast zijn bij de Plazaaltijd de nieuwste collecties van Auping enexclusieve modellen te vinden”, zegt Fidder.“Wij zijn er trots op dat wij met een enthousiasten deskundig team, op zo’n mooie locatie eenAuping Plaza kunnen openen. Een verrijkingvoor Gouda en omgeving. Om dit feit een extrafeestelijk tintje te geven, hebben we een mooieopeningsactie met een stapelkorting die kanoplopen tot twintig procent. Ons nieuwe adresis Auping Plaza Gouda, Elburgplein 3, Gouda.”Zie www.aupingplaza-gouda.nl.



      
   
 
Advertentie2
 
Tijdens de derde Goudse Haringparty op dinsdag 25 juni is met groot succeshet eerste haringvaatje voor eenbedrag van 10.000 euro geveild. SveaFinans Nederland deed het laatste bod en was daarmee de hoogste bieder voor een nieuw initiatief rondom de GoudseKaas- & ambachtenmarkten, ‘De Kin-derkaasmarkt’. Svea Finans Nederland (links) overhandigde de cheque aanHans van Kekem (Brede School Gouda)en Mia Schaap (DOEplatform). De derdeeditie werd bijgewoond door zo’n 300deelnemers. De Goudse Haringparty iseen initiatief uit 2011 van de Gouda Media Groep en accountantskantoor Grant Thornton, waar-bij Organisatieburo Grand Canyon de totale organisatie verzorgt. Doel is om zakenrelaties vanGoudse ondernemers, bij voorkeur landelijke partners, het bijzondere en historische karakter vande stad Gouda te laten zien en het groeiende imago van de stad kracht bij te zetten.
Bouwen & wonen3
BusYness is een maandelijkse bijlage bij de Krant van Gouda. BusYness verschijnt twaalf keerper jaar. Het volgende nummer verschijnt eind juli 2013.
 
m
n
r  
 
w  
 
m
n
r  
 
w  
        1        3        1        0        8
Op de Dag van de Bouw heeft Dura Vermeer 200 bezoekers verwelkomd bij de bouw van de Tiendeweg-brug in Gouda. Wij kijken terug op een geslaagde dag waar naast uitleg over de bouw de kinderenkonden spelen met een heuse speelgoedgraafmachine. Wil uw zoon of dochter kans maken om dezegraafmachine te winnen? Download dan de kleurplaat op
www.duravermeer.nl/dinky
en doemee aan de kleurwedstrijd!
Doe mee met Tiendewegbrugkleurwedstrijd
BOUWEN WONEN
&
Sleuteloverdracht stadhuisGoudse Haringparty
In het voormalige stadhuis op de Markt in Gouda vond maandagavond 24 juni de overdracht  plaats van de sleutel van het gebouw aan de nieuwe huurder, Teka Holding. Tientallen genodigdenwaren getuigen van deze symbolische gebeurtenis. Wethouder Daphne Bergman hield als eersteeen toespraak in de trouwzaal. Daarbij bedankte zij de gemeentelijke medewerkers die dit gebouw vele jaren hadden beheerd. Directeur Timo Kruft van Teka beloofde in zijn toespraak als een goedehuurder met het gebouw om te gaan. Een reusachtige sleutel van het stadhuis werd vervolgensop een kussen overgedragen aan Rik Dijkgraaf die namens Teka het gebouw zal beheren. Daarnawas er gelegenheid om het inmiddels leegehaalde gebouw te bekijken en een drankje en hapje te gebruiken.
PortiekPortiers ookin Plaswijck?
Het project PortiekPortiersin Gouda Oost is zo’n succes,dat het misschien uitge-breid gaat worden naar deGoudse wijk Plaswijck. Hetproject dat door de woning-corporaties WoonpartnersMidden-Holland en MozaïekWonen samen is opgezet,draagt aantoonbaar bij aaneen leefbare wijk. MozaïekWonen onderzoekt op ditmoment of er ook in Plas-wijck voldoende draagvlakis om een soortgelijk projectvan de grond te krijgen. Ditwerd op woensdag 19 junibekend gemaakt door huis-meester Wim Hendriks vanMozaïek Wonen, tijdens eeninformele bijeenkomst in de werkkamer vanburgemeester Milo Schoenmaker.
 Tijdens deze bijeenkomst reikte de burge-meester certificaten uit aan zes jonge Portiek-Portiers, omdat ze zich het afgelopen school- jaar hebben ingezet voor een leefbare wijk.Samen met Mohamed en Hanane, die niet bijde huldiging aanwezig konden zijn vanwegeschool, hebben ze ‘voor de wijk gezorgd’.Zo hebben de kinderen zwerfvuil opgeruimd, paden sneeuwvrij gemaakt, bloembollengepoot en zelf gemaakte vogelhuisjes in dewijk opgehangen. Maar ze hebben ook aller-lei andere activiteiten ondernomen. Ze zijn op bezoek geweest bij Cyclus, het jongerenweren het politiebureau. De PortiekPortiers hebbendaarnaast een signalerende functie in de wijk.Zo geven ze het door aan het Meldpunt Open- baar Gebied wanneer een lantarenpaal het nietdoet of tegels scheef liggen.
Leefbare wijk
Burgemeester Schoenmaker sprak uitgebreid met de jonge ‘wijkambassadeurs’ over hunervaringen. Hij reikte niet alleen de certificatenuit, maar ook een cadeau namens de gemeenteen Woonpartners; een VVV cadeaubon. Decorporaties Mozaïek Wonen en WoonpartnersMidden-Holland zijn in februari 2012 gestartmet het leefbaarheidsinitiatief. De twee corpo-raties vinden het belangrijk om het project voortte zetten, omdat het aantoonbaar bijdraagt aaneen leefbare wijk. “Kinderen worden zich meer  bewust van hun leefomgeving en voelen zichook echt medeverantwoordelijk. Daarom wordtkomend schooljaar een nieuwe groep Portiek-Portiers opgeleid in Gouda Oost. Kinderen diemee willen doen, kunnen dat melden bij één vande twee Goudse corporaties”, laten de initia-tiefnemers weten. Daarnaast krijgt het projectmogelijk een vervolg in de wijk Plaswijck. Indie wijk heeft Woonpartners geen woningen,dus daar gaat Mozaïek het project alleen ‘uit-rollen’. Wim Hendriks: “Ik ben samen metmijn collega Henry Slinger bezig om het draag-vlak in die wijk te peilen. In Plaswijck wonenveel minder kinderen dan in Gouda Oost. Dat betekent dat we daar gericht op zoek moetennaar deelnemers.’’
PortiekPortiers ontvingen een certificaat van burgemeester Schoenmaker voor hun inzet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->