Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
145-6

145-6

Ratings: (0)|Views: 341|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
 
REPUBLIKA HRVATSKASREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD STRANETIJELA JAVNE VLASTI ZA 2005. GODINU
Zagreb, veljača 2006
.
 
 
SADRŽAJ
I.
 
UVODNE NAPOMENE…………………………………………… 1II.
 
STATISTIČKI PODACI ZA 2005. GODINU……………………... 3III.
 
ANALIZA RADA………………………………………………….. 4IV.
 
 NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA……………………..30V.
 
AKTIVNOSTI UREDA……………………………………………..31VI.
 
OCJENA STANJA ………………………………………………….32
 
1 
I. UVODNE NAPOMENE
1. Pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno jeod temeljnih ljudskih prava koje je zaštićeno Europskom konvencijom o ljudskim pravima itemeljnim slobodama kao i Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnimugovorima i odredbama Ustava Republike Hrvatske. Na sjednici Hrvatskog sabora 15. listopada 2003. godine usvojen je Zakon o pravuna pristup informacijama (dalje u tekstu:Zakon), i objavljen je u Narodnim novinama broj:172/03. Stupio je na snagu 07. studenoga 2003. godine.Ovim je Zakonom u Republici Hrvatskoj uređeno i ozakonjeno pravo na pristupinformacijama od javnog značaja, odnosno dostupnost informacijama koje posjeduju,raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.Zakonom je propisano da su tijela javne vlasti državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti.Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijamafizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Uskladu s navedenim sva tijela javne vlasti bila su dužna osigurati organizacijske, materijalne,tehničke i druge uvjete za provođenje odredbi Zakona.Važno načelo javnosti, slobodnog pristupa informacijama propisano je Zakonom nanačin da sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti moraju bitidostupne zainteresiranim ovlaštenicima prava na pristup informacijama. Iz rečenog proizlazida su ograničenja prava na pristup informacijama samo izuzeci, a postavljen je i jasan zahtjev prema izuzecima na način da svako ograničenje mora biti osnovano na Zakonu.Zakonom je propisano da su tijela javne vlasti obvezna omogućiti pristupinformacijama ne samo na pojedinačni zahtjev ovlaštenika nego i aktivnim objavljivanjeminformacija na vlastitu inicijativu. Nadzor nad provođenjem Zakona provodi Središnji državni ured za upravu (dalje utekstu: Ured).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->