Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
P. 1
Edelman's Media Roundup - Obama Presents Climate Change Plan

Edelman's Media Roundup - Obama Presents Climate Change Plan

Ratings: (0)|Views: 1,393|Likes:
Published by Edelman
After many months of relative silence on climate change issues, President Obama yesterday unveiled a plan to reduce emissions using executive powers that do not require Congressional approval. Edelman Engery outlines the key points of the plan and provides an overview of the media coverage and stakeholder reactions.
After many months of relative silence on climate change issues, President Obama yesterday unveiled a plan to reduce emissions using executive powers that do not require Congressional approval. Edelman Engery outlines the key points of the plan and provides an overview of the media coverage and stakeholder reactions.

More info:

Published by: Edelman on Jun 27, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

12/13/2013

 
4
 
Fibgd \cukbup? Prisgbikt Cldfd Prisikts Ngs Amgfdti Andkji Pmdk
Zdsngkjtck, B.A. Ouki <5, <041
Pripdrib ly Ibimfdk Ikirjy
Rc midrk fcri dlcut Ibimfdk Ikirjy, pmidsi acktdat Dfy Fdmirld Nifgkjwdy, sikgcr vgai prisgbikt dkb jmcldm ikirjy midb, dt dfy.nifgkjwdy@ibimfdk.acf cr admm (<0<) 1:4-0<00. 
 
<
 
LDAHJ\CYKB
Detir fdky fcktns ce rimdtgvi sgmikai ck amgfdti andkji gssuis, Prisgbikt Cldfd yistirbdy ukvigmib d pmdk tc ribuai ifgssgcks usgkj ixiautgvi pcwirs tndt bc kct riqugri Ackjrissgckdm dpprcvdm. Gt nds liik yidrs sgkai ngs egrst fdocr prcfgsis ck tni gssui8 lut d mdah ce Ackjrissgckdm datgck nds miet tnif ukeumegmmib.
Cldfd‗s pmdk lugmbs ck tni Y.Q.‗ acffgtfikt tc tni Acpikndjik Djriifikt ‑
 fdbi gk <007
 ‑
 tndt ly <0<0, Dfirgad wgmm ribuai gts jriikncusi jds ifgssgcks ly 4: piraikt limcw <009 mivims.
Cldfd‗s
 pmdk acfis dt d tgfi wnik tni ikirjy siatcr gs ixpirgikagkj d sgjkgegadkt snget gk tni dppidm ce vdrgcus euim scurais. Rni prgai ce cgm nds rifdgkib rimdtgvimy mcw
 ‑
 stdygkj ukbir $400 pir ldrrim ecr fcri tndk tni pdst yidr, wngmi tni prgai ce kdturdm jds nds lijuk tc rgsi ercf ngstcrga mcws tndt wiri spurrib ly d jmut ce iackcfgadmmy daaissglmi jds, tndkhs tc tni dbvikt ce ncrgzcktdm brgmmgkj. Rni wgkb gkbustry nds dmsc ikocyib d lccf, gk pdrt bui tc ixtikbib tdx aribgts, tndt spurrib tni ackstruatgck ce fcri tndk 5,:00 kiw wgkb turlgkis gk <04<, riprisiktgkj 2< piraikt ce dmm kiw Y.Q. imiatrga jikirdtgkj adpdagty tni sdfi yidr.
Rurkgkj tc tni Prisgbikt‗s amgfdti datgck pmdk, tni Zngti Ncusi acktikbs tndt tni
pmdk wgmm?
Aut Adrlck Pcmmutgck.
Rni Dbfgkgstrdtgck gs puttgkj gk pmdai tcujn kiw rumis tc aut adrlck pcmmutgck tc
”prctiat tni nidmtn ce cur angmbrik dkb fcvi cur iackcfy tcwdrb Dfirgadk
-fdbi amidk ikirjy scurais
tndt wgmm aridti jccb ocls dkb mcwir ncfi ikirjy lgmms.‖ Ecr ixdfpmi, tni pmdk?
 
 
Bgriats IPD tc istdlmgsn adrlck pcmmutgck stdkbdrbs ecr lctn kiw dkb ixgstgkj pcwir pmdkts8
 
Fdhis up tc $> lgmmgck gk mcdk judrdktii dutncrgty dvdgmdlmi ecr d wgbi drrdy ce dbvdkaib ecssgm ikirjy dkb ieegagikay prcoiats tc suppcrt gkvistfikts gk gkkcvdtgvi tiankcmcjgis8
 
Bgriats BCG tc pirfgt ikcujn rikiwdlmis prcoiat ck pulmga mdkbs ly <0<0 tc pcwir fcri tndk 5 fgmmgck ncfis8 bisgjkdtis tni egrst-ivir nybrcpcwir prcoiat ecr prgcrgty pirfgttgkj8 dkb sits d kiw jcdm tc gkstdmm 400 fijdwdtts ce rikiwdlmis ck eibirdmmy dssgstib ncusgkj ly <0<08 wngmi fdgktdgkgkj tni acffgtfikt tc bipmcy rikiwdlmis ck fgmgtdry gkstdmmdtgcks8
 
Ixpdkbs tni Prisgbikt‗s Littir Lugmbgkj Andmmikji8
 
 
Qits d jcdm tc ribuai adrlck pcmmutgck ly dt midst 1 lgmmgck fitrga tcks aufumdtgvimy ly <010
 ‑
 fcri tndk ndme ce tni dkkudm adrlck pcmmutgck ercf tni Y.Q. ikirjy siatcr
 ‑
 tnrcujn ieegagikay stdkbdrbs ecr dppmgdkais dkb eibirdm lugmbgkjs8
 
Acffgts bivimcpgkj euim iackcfy stdkbdrbs ecr nidvy-buty vingamis8
 
Mivirdjis kiw cppcrtukgtgis tc ribuai pcmmutgck ce ngjnmy-pctikt jriikncusi jdsis hkcwk ds nybrcemucrcadrlcks8 dkb
 
Bgriats djikagis, gkamubgkj tni IPD, tc bivimcp d acfpriniksgvi fitndki strdtijy.
Pripdri tni Ykgtib Qtdtis ecr tni Gfpdats ce Amgfdti Andkji.
Lugmbgkj ck prcjriss cvir tni mdst ecur yidrs, tni pmdk?
 
Bgriats djikagis tc suppcrt mcadm amgfdti-risgmgikt gkvistfikt ly rifcvgkj ldrrgirs cr acuktirprcbuatgvi pcmgagis dkb fcbirkgzgkj prcjrdfs8
 
Pgmcts gkkcvdtgvi strdtijgis gk tni Nurrgadki Qdkby-deeiatib rijgck tc strikjtnik acffukgtgis djdgkst euturi ixtrifi widtnir dkb ctnir amgfdti gfpdats8
 
Mdukanis dk ieecrt tc aridti sustdgkdlmi dkb risgmgikt ncspgtdms gk tni edai ce amgfdti andkji tnrcujn d pulmga-prgvdti pdrtkirsngp wgtn tni nidmtnadri gkbustry8
 
1
 
 
Fdgktdgks djrgaumturdm prcbuatgvgty ly bimgvirgkj tdgmcrib, sagikai-ldsib hkcwmibji tc edrfirs, rdkanirs, dkb mdkbcwkirs8 dkb nimps acffukgtgis pripdri ecr brcujnt dkb wgmbegri ly mdukangkj d Kdtgckdm Brcujnt \isgmgikai Pdrtkirsngp8 dkb
 
Prcvgbis amgfdti pripdribkiss tccms dkb gkecrfdtgck kiibib ly stdti, mcadm, dkb prgvdti-siatcr midbirs tnrcujn d aiktrdmgzib "tccmhgt" dkb d kiw Amgfdti Bdtd Gkgtgdtgvi.
Pcsgtgck tni Y.Q. tc Midb Gktirkdtgckdm Ieecrts tc Dbbriss Jmcldm Amgfdti Andkji.
Pmdagkj
 
Dfirgad gk d midbirsngp rcmi gk jmcldm amgfdti andkji kijctgdtgcks, Ecr ixdfpmi, tni pmdk?
 
Acffgts tc ixpdkb fdocr kiw dkb ixgstgkj gktirkdtgckdm gkgtgdtgvis, gkamubgkj lgmdtirdm gkgtgdtgvis wgtn Angkd, Gkbgd, dkb ctnir fdocr ifgttgkj acuktrgis8 dkb
 
Admms ecr tni ikb ce Y.Q. jcvirkfikt suppcrt ecr pulmga egkdkagkj ce kiw acdm-egrib pcwirs pmdkts cvirsids, ixaipt ecr tni fcst ieegagikt acdm tiankcmcjy dvdgmdlmi gk tni wcrmb's pccrist acuktrgis, cr edagmgtgis bipmcygkj adrlck adpturi dkb siquistrdtgck tiankcmcjgis. Rni Zngti Ncusi nds rimidsib dk gkecjrdpnga
 ‑
 ‑
 tndt bisarglis dbbgtgckdm ldahjrcukb ck
tni Prisgbikt‗s pmdk, gkamubgkj bdtd ck cur aurrikt amgfdti ridmgty dkb gfpdats Cldfd‗s pmdk prcpcsis tc
fdhi. Rurkgkj tc ngs dbbriss dt Jicrjitcwk Ykgvirsgty, Prisgbikt Cldfd cpikib tni bgsaussgck ly pcsgtgckgkj tni kiib tc dat ck amgfdti andkji ds d nidmtn gssui ldahib ly sagiktgega bdtd
 ‑
 sgfgmdr tc tni Y.Q. dagb rdgk dkb pcmmutgck gssuis ce tni pdst. Rni Prisgbikt dmsc ecausib ixtiksgvimy ck kdturdm jds, stdtgkj tndt
”w
i sncumb strikjtnik cur pcsgtgck ds tni tcp kdturdm jds prcbuair liadusi, gk tni fibguf tirf dt midst, gt kct ckmy adk prcvgbi sdei, anidp pcwir, lut gt adk dmsc nimp ribuai cur adrlck ifgssgcks.
 Ce pdrtgaumdr kcti, Cldfd dbbrissib tni acktrcvirsgdm Hiystcki ^M pgpimgki, cpikgkj tni pcssglmi dpprcvdm ce tni prcoiat ly
stdtgkj tndt ”
cur kdtgckdm gktirist wgmm li sirvib ckmy ge tngs prcoiat bcis kct sgjkgegadktmy ixdairldti tni prclmif ce adrlck pcmmutgck. Rni kit
ieeiats ce tni pgpimgki‗s gfpdat ck cur
amgfdti wgmm li dlscmutimy argtgadm tc bitirfgkgkj wnitnir tngs pr
coiat gs dmmcwib tc jc ecrwdrb.‖
 
FIBGD CUI\UGIZ
Prisgbikt Cldfd‗s amgfdti datgck pmdk, rimidsib dt 5 d.f. IR ck Ruisbdy, riaigvib wgbi fibgd acvirdji gk tni Y.Q. ercf ikvgrckfiktdm dkb ikirjy ripcrtirs dnidb ce tni Prisgbikt‗s detirkcck dbbriss dt Jicrjitcwk Ykgvirsgty. Cldfd‗s pmdk wds wgbimy ripcrtib
ck ly limtwdy fibgd cutmits gk pdrtgaumdr, gkamubgkj tni Zdsngkjtck Pcst, Pcmgtgac dkb Rni Ngmm, wngan gk turk spurrib rispcksis ercf KJCs dkb gkbustry jrcups. Ce tnisi gkgtgdm drtgamis, fdky gkacrriatmy pribgatib tndt tni Prisgbikt wcumb kct fiktgck tni H
iystcki ^M pgpimgki, ecausgkj rdtnir ck mivirdjgkj tni IPD‗s dutncrgty tc aut ifgssgcks
ercf ixgstgkj pcwir pmdkts. Burgkj ngs dbbriss, Prisgbikt Cldfd pcsgtgckib tni kiib tc dat ck amgfdti andkji ds d sagikai dkb nidmtn gssui
 ‑
 sgfgmdr tc tni Y.Q. dagb rdgk dkb pcmmutgck gssuis ce tni pdst. Rngs erdfgkj wds sulsiquiktmy riemiatib gk mgvi twiitgkj ercf ripcrtirs, dkdmysts dkb ctnir tngrb-pdrty clsirvirs burgkj tni spiian, ds wimm ds gk drtgamis ercf ikirjy dkb ikvgrckfiktdm lmcjs. Qurprgsgkjmy, tni fdocr adlmi kiws kitwcrhs
 ‑
 FQKLA, AKK
 
dkb EC^
 ‑
 
idan gkgtgdmmy dgrib Cldfd‗s
Jicrjitcwk Ykgvirsgty spiian liecri qugahmy turkgkj tc ctnir kiws, gkamubgkj tni trgdm ce Jicrji

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->