Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
236Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENDIDIKAN KHAS PRASEKOLAH 1

PENDIDIKAN KHAS PRASEKOLAH 1

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 11,846|Likes:
Published by zulkiply yaakob

More info:

Published by: zulkiply yaakob on May 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

 
APAKAH PENDIDIKAN KHAS?
PENGENALAN
Kita bermula dengan perbincangan konsep asas pendidikan khas dengan melihatpelbagai definisi dikemukakan. Kemudian,tumpuan ialah kepada perkembanganpendidikan khas di Malaysia. Sejarah dan peristiwa-peristiwa penting dikaji danbagaimana ia mempengaruhiperkembangan pendidikan khas. Peranan Jabatan Pendidikan Khas, KementerianPendidikan Malaysia mengawal dan memantau pendidikan khas ditinjau. Sebagaiperbandingan, perkembangan pendidikan khas di Britain dan Amerika Syarikatdibincang. Kanak-kanak yangbelajar di sekolah khas atau dalam program pendidikan khas dikenali sebagai‘kanakkanakberkeperluan khas’. Tiga klasifikasi umum dikemukakan yang terdiri daripadakanak-kanak bermasalah fizikal, bermasalah mental dan bermasalah emosidibincangkan sebagai pengenalan kepada topik-topik seterusnya.
APAKAH PENDIDIKAN KHAS? TOPIK 1
DEFINISI PENDIDIKAN KHAS
Orang berminat mengkaji tentang pendidikan khas mungkin kerana merekamempunyaianak atau ahli keluarga yang memerlukan perkhidmatan khas atau mereka inginmenjadisukarelawan membantu badan-badan terlibat dengan mendidikan kanak-kanakberkeperluan khas atau mereka yang ingin menjadi guru pendidikan khas di sekolahrendah atau menengah. Apakah pendidikan khas? Untuk memahami apa itupendidikankhas adalah wajar kita meninjau beberapa definisi yang dikemukankan oleh pakar-pakardalam bidang: 
Hallahan dan Kauffman(2006):
Pendidikan khas didefinisikan sebagai satu bentuk pendidikan yangdisediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas.
Gargiulo (2003):
Pendidikankhas merupakan program pengajaran khusus yangdireka bentuk bagi memenuhi keperluan pelajar luar biasa. Ia mungkin memerlukanpenggunaan bahan-bahan, peralatan dan kaedahpengajaran khusus. 
Friend (2005):
Pendidikan khas adalah pengajaran yang direka bentuk khususbagimemenuhi keperluan kanakkanak yang kurang upaya.Pengajaran ini mungkindikelolakan dalam bilik darjah, di rumah, di hospital atau institusi lain. 
Mansor (2005):
Program pendidikan khas di Malaysia merupakan satu usahayangberterusan untuk menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai seorangyang berkemahiran, 
Heward (2003):
Pendidikan khas dijelaskan daripada beberapa sudut, iaitu:
 
SIAPA?
– Ia adalah guru yang dilatih khusus untuk mengajar kanak-kanak yangmemerlukan pendidikan khas. Guru-guru ini telah menerima latihan khusus tentangpsikologi, kaedah mengajar, kaedah penilaian dan ilmu-ilmu lain yang berkaitandengan kanak-kanak berkeperluan khas. Bersama dengan guru pendidikan khas,pakar-pakar lain juga terlibat dalam pendidikan khas yang terdiri daripada ahlipsikologi sekolah, terapis bahasa, kaunselor, terapis fizikal dan lain-lain. Pakar-pakarini bekerja dengan guru pendidikan khas serta keluarga pelajar terbabit dengantujuan membantu.
APA?
– Secara umum, kurikulum pendidikan khas tidak jauh berbeza daripadakurikulum yang diikuti oleh pelajar biasa. Contohnya, pelajar bermasalahpenglihatanatau bermasalah pendengaran menduduki peperiksaan PMR, SPM dan STPM.Bagaimana pun, bagi pelajar yang mengalami masalah pembelajaran tertentumemerlukan kurikulum yang telah diubahsuai. Contohnya, sesetengah pelajarkurang upaya perlu diajar memakai baju, makan, membersihkan diri sendiri,membaca dan menulis dalam braille, menggunakan bahasa isyarat, bercampur gauldengan orang lain dan sebagainya. Oleh itu, kurikulum perlu diubahsuai untukmengambil kira pengajaran pengetahuan dan kemahiran tertentu.
DI MANA?
– Pelajar yang mengikuti pendidikan khas mungkin ditempatkan dalamkelas bersama dengan pelajar biasa atau ditempatkan dalam kelas berasingan atausekolah berasingan. Bagaimana pun, isu penempatan kanak-kanak berkeperluankhas masih dipertikaikan [
Kita akan membincang isu ini dengan lebih mendalam
Secara umum kanak-kanak yang memerlukan pendidikan khas selalunya memilikiciri-ciritertentu yang menghalang mereka mengikuti persekolahan seperti kanak-kanakbiasa.Mereka memiliki satu atau gabungan kecacatan atau kekurangan atau kelemahansamaada daripada segi fizikal, deria, mental, emosi, sosial, kesihatan atau tingkah laku jikadibandingkan dengan kanak-kanak biasa. Justeru itu, kanak-kanak ini dikatakan‘bermasalah’. Mereka memerlukan satu bentuk pendidikan yang sesuai untuk dapatbelajar dengan kecacatan atau kekurangan atau kelemahan yang dimiliki. Dengankatalain, pendidikan khas adalah satu perkhidmatan pendidikan yang dibentuk khasuntukmemenuhi keperluan kanak-kanak ini.
PENDIDIKAN KHAS DI MALAYSIA
Sejarah
Pendidikan khas telah bermula di Malaysia sejak awal tahun 1920-an di kalangansukarelawan yang membuka sekolah-sekolah untuk pelajar bermasalah atau kurangupaya penglihatan dan pendengaran. menunjukkan tarikh-tarikh penting dalamperkembangan pendidikan khas.
 
Di Malaysia pendidikan khas formal bermula pada tahun 1948 dengan tertubuhnyaSekolah Rendah Pendidikan Khas Princess Elizabeth di Johor Bharu untuk kanak-kanakbuta. Pada tahun 1954 Sekolah Persekutuan Kanak-Kanak Pekak di tubuhkan diPulauPinang untuk kanak-kanak pekak
.
Program pemulihan ke atas pelajar “lembam”(lemahdalam menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira pada tahap umurnya)bermula pada tahun 1978. Manakala program untuk kanak-kanak ‘BermasalahPembelajaran’ baru bermula pada tahun 1988 apabila buat pertama kaliKementerianPendidikan memulakan kelas perintis di Sekolah Kebangsaan Jalan Batu, KualaLumpur.Kelihatan bahawa perkembangan pendidikan khas di Malaysia bertumpu kepadakumpulan kanak-kanak buta, pekak, dan bermasalah pembelajaran.
Peristiwa Penting yang Mempengaruhi Perkembangan PendidikanKhas
Dalam
Deklarasi Hak-hak Kemanusiaan Sejagat
(1948) menegaskan hak bagisetiap individu mendapat pendidikan. Perkara ini ditegaskan semula dalamPersidangan Dunia bertemakan ‘Pendidikan Untuk Semua’ di Jomtien, Thailandyang menekankan:
Keperluan-keperluan pembelajaran untuk orang kurang upayamenuntut perhatian khusus. Langkah-langkah perlu diambil untuk menyediakan persamaan akses kepada pendidikan untuk semua kategori orang kurang upayasebagai bahagian yang sepadu dalam sistem pendidikan.
[Terjemahan]2. Pada tahun 1959,
Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
(PBB) telah mengisytiharkan
Hak Kanak-Kanak Sedunia
dan antara yang ditegaskan ialah hak kanak-kanak istimewa iaitumereka berhak mendapat penjagaan yang khusus dan bimbingan mengikutkecacatan yang dialami serta peluang menjadi seberapa normal yang mungkin .Dasar mengenai pendidikan khas di Malaysia dinyatakan dalam
AktaPelajaran1961
. Dalam Bahagian I (Tafsiran) Akta ini dinyatakan bahawa; “sekolahkhas bermakna sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untukmuridmurid yang kurang upaya”.
Laporan Jawatankuasa Kabinet (1978)
yang mengkaji Perlaksanaan DasarPelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepadasatu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan PendidikanKhas di Malaysia. Perakuan ini menyebut;Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawabterhadappendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerajaan hendaklah mengambilalihsepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan yangmengendalikannya pada masa ini. Di samping itu penyertaan oleh badan-badansukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terusdigalakkan
.

Activity (236)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tinie Ibrahim liked this
Nurul Suhana Ahmad Tarmizi liked this
Nurul Hidayah liked this
Siti Zabidah added this note
Tq very much. Banyak info dan panduan dalam membuat tugasan.
Norrizan Zulkifli added this note
Terima kasih. memberi banyak info.
Matlom Mazlanramli added this note
Terima kasih atas info
Nikzubairah Mohamadnoor added this note
LUAS PENGETAHUAN BACA ARTIKEL INI
phooileng33 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->