Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grile Management UCDC

Grile Management UCDC

Ratings: (0)|Views: 295|Likes:
Published by merlin334
Grile Rezolvate Management (Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir)
In preview nu se vede rezolvarea.
Download PDF pentru a vedea rezolvarea.
Grile Rezolvate Management (Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir)
In preview nu se vede rezolvarea.
Download PDF pentru a vedea rezolvarea.

More info:

Published by: merlin334 on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2014

pdf

text

original

 
CAPITOLUL 1
TESTE GRIL
Ă
 1. Managementul rezid
ă
în :a.
 
studierea proceselor; b.
 
studierea rela
ţ
iilor de management;c.
 
studierea proceselor 
ş
i rela
ţ
iilor de management din cadrul lor.2. Esen
ţ
a
ş
tiin
ţ
ei managementului o reprezint
ă
:a.
 
studiul rela
ţ
iilor 
ş
i proceselor de management; b.
 
studiul rela
ţ
iilor management;c.
 
studiul proceselor de management.3. Managementul se desf 
ăş
oar 
ă
în cadrul unei firme care reprezint
ă
:a.
 
o concentrare de resurse umane
ş
i materiale; b.
 
o concentrare de resurse materiale;c.
 
o concentrare de resurse umane.4. Calitatea managementului reprezint!a.
 
talentul
ş
i fermitatea managerilor: b.
 
reprezint
ă
un factor major care determin
ă
succesul sau e
ş
ecul oric
ă
rei firme\c.
 
fermitatea managerilor.5. Caracteristic
ş
tiin
ţ
ei managementului firmei este:a.
 
situarea omului în centrul investiga
ţ
iei; b.
 
omul ca subiect
ş
i ca obiect al managementului;c.
 
situarea omului în centrul investiga
ţ
iei, ca subiect
ş
i ca obiect al managementului.6. Managementul firmei este componenta cea mai dezvoltat
ă
, cunoscut
ă
 
ş
i important
ă
a
ş
tiin
ţ
eimanagementului - în condi
ţ
iile economiei de pia
ţă
. Aceast
ă
realitate poate fi explicat
ă
prin faptulc
ă
:a.
 
firma este agentul economic de baz
ă
al fiec
ă
rei economii, principalul generator devaloare
ş
i de valoare de întrebuin
ţ
are; b.
 
 primele cristaliz
ă
ri ale
ş
tiin
ţ
ei managementului au avut ca obiect întreprinderea, cares-a manifestat ca un teren cel mai fertil al inov
ă
rii pe planul teoriei
ş
i practiciimanagementului;c.
 
nici una din cele de mai sus.7. Managementul firmei prezint
ă
urm
ă
toarele caracteristici:a.
 
disciplin
ă
economic
ă
de sintez
ă
; b.
 
caracter multidisciplinar:;c.
 
caracter disciplinar.8. Caracterul economic decurge din :a.
 
menirea sa
ş
i optica economic
ă
în care abordeaz
ă
problemele;
 
 b.
 
 ponderea apreciabil
ă
pe care o au conceptele
ş
i metodele, în cadrul s
ă
u
ş
i naturaeconomic
ă
a fenomenelor asupra c
ă
rora se exercit
ă
;c.
 
menirea sa, optica economic
ă
în care abordeaz
ă
problemele, ponderea apreciabil
ă
pecare o au conceptele
ş
i metodele, în cadrul s
ă
u, natura economic
ă
a fenomenelor asupra c
ă
rora se exercit
ă
.9. Caracterul multidisciplinar al managementul firmei, se reliefeaz
ă
prin faptul c
ă
, include:a.
 
o serie de categorii
ş
i metode sociologice , matematice, psihologice, statistice
ş
i juridice folosindu-le într-o manier 
ă
specific
ă
, reflectare a particularit
ăţ
ilor rela
ţ
iilor demanagement; b.
 
o serie de categorii
ş
i metode sociologice;c.
 
o serie de particularit
ăţ
i ale rela
ţ
iilor de management.10. într-o firm
ă
managerul este persoana:a.
 
responsabil
ă
de performan
ţ
a muncii; b.
 
responsabil
ă
de performan
ţ
a muncii unuia sau a mai multor indivizi care utilizeaz
ă
 resurse materiale;c.
 
responsabil
ă
de performan
ţ
a muncii unuia sau a mai multor indivizi care utilizeaz
ă
 resurse materiale pentru a produce bunuri
ş
i servicii.11. Rolul managerului este:a.
 
de a ajuta firma s
ă
ating
ă
un înalt nivel de performan
ţă
; b.
 
de utilizarea resurselor umane
ş
i materiale;c.
 
de a ajuta firma s
ă
ating
ă
un înalt nivel de performan
ţă
, prin utilizarea resurselor umane
ş
i materiale, deci de a face s
ă
mearg
ă
bine lucrurile prin intermediul altor oameni.12. Definit
ă
formal, firma este:a.
 
o organiza
ţ
ie, deci o colectivitate de oameni care muncesc împreun
ă
potrivit uneidiviziuni a muncii pentru a realiza un obiectiv comun; b.
 
o organiza
ţ
ie;c.
 
o colectivitate de oameni.13. Con
ţ
inutul managementului vizeaz
ă
:a.
 
toate laturile activit
ăţ
ii umane; b.
 
toate laturile activit
ăţ
ii de produc
ţ
ie;c.
 
toate laturile activit
ăţ
ii de distribu
ţ
ie.14. Domeniile de baz
ă
ale activit
ăţ
ii manageriale sunt:a.
 
urm
ă
rirea realiz
ă
rii scopului firmei; b.
 
diviziunea ra
ţ
ional
ă
a muncii
ş
i gestiunea ierarhiei autorit
ăţ
ii;c.
 
urm
ă
rirea realiz
ă
rii scopului firmei
ş
i diviziunea ra
ţ
ional
ă
a muncii, gestiuneaierarhiei autorit
ăţ
ii. *15. Scopul unei firme este:
 
a.
 
 productivitatea unui bun sau prestarea unui serviciu care satisface nevoile clien
ţ
ilor s
ă
i; b.
 
 productivitatea unui bun;c.
 
 prestarea unui serviciu.16. Diviziunea muncii reprezint
ă
:a.
 
 procesul de separare al unei activit
ăţ
i în component« distincte; b.
 
 procesul de separare al unei activit
ăţ
i în componen
ţ
i distincte
ş
i de repartizare aacestora ca sarcini pentru a J realizate de c
ă
tre indivizi
ş
i/sau grupuri de speciali
ş
ti;c.
 
 procesul de repartizare ^ sarcinilor pentru a fî realizate de c
ă
tre indivizi
ş
i/sau grupuride speciali
ş
ti.17. Coordonarea componentelor activiuin definite prin diviziunea muncii din cadrul unei firmese realizeaz
ă
de c
ă
tre:a.
 
manageri prin autoritatea forma!J a acestora; b.
 
manageri;c.
 
autoritatea formal
ă
.18. Autoritatea reprezint
ă
:a.
 
dreptul managerului de a repartiza sarcini; b.
 
dreptul managerului de a repartiza sarcini
ş
i de a dirija activitatea altor persoane învederea prest
ă
rii unei munci relevante pentru scopul firmei;c.
 
dreptul managerului de a dirija activitatea altor persoane.19. în rela
ţ
iile managerului cu subordona
ţ
ii apare responsabilitatea ce reprezint
ă
:a.
 
o replic
ă
dat
ă
autorit
ăţ
ii
ş
i este cerin
ţ
a ca subordona
ţ
ii s
ă
ă
spund
ă
în fa
ţ
amanagerului de îndeplinirea sarcinilor; b.
 
o replic
ă
dat
ă
autorit
ăţ
ii;c.
 
o replic
ă
a subordona
ţ
ii s
ă
i.20. Autoritatea tradi
ţ
ional
ă
se define
ş
te ca fiind:a.
 
dreptul de a comanda
ş
i puterea de a te face ascultat; b.
 
dreptul de a comanda;c.
 
 puterea de a te face ascultat.21. Autoritatea comportamental
ă
este:a.
 
caracterul unui ordin în virtutea c
ă
ruia acesta este acceptat de membrii unei structuri; b.
 
caracterul unei comunic
ă
ri sau ordin în virtutea c
ă
ruia acesta este acceptat de membriiunei structuri;c.
 
caracterul unei comunic
ă
ri.22. Autoritatea func
ţ
ional
ă
este:a.
 
cea care încearc
ă
s
ă
coreleze ac
ţ
iunea cu factorul timp, precizând c
ă
ceea ce se faceeste rezultatul unei gestiuni ra
ţ
ionale a autorit
ăţ
ii care nu dep
ăş
e
ş
te cadrul
ş
i durataac
ţ
iunii; b.
 
cea care încearc
ă
s
ă
coreleze ac
ţ
iunea cu factorul timp;

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
merlin334 added this note
Download pentru a vedea rezolvarea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->