Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grile Marketing MTC UCDC

Grile Marketing MTC UCDC

Ratings:
(0)
|Views: 406|Likes:
Published by merlin334
Grile Rezolvate (Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir)
In preview nu se vede rezolvarea.
Download PDF pentru a vedea rezolvarea.
Grile Rezolvate (Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir)
In preview nu se vede rezolvarea.
Download PDF pentru a vedea rezolvarea.

More info:

Published by: merlin334 on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

 
 CAPITOLUL 1ESEN
Ţ
A
Ş
I DEZVOLTAREA MARKETINGULUI1. Marketingul este un produs:a. al secolului XX; b. al secolului XIX;c. al secolului XVIII;d. se pierde în negura vremurilor.2. Resorturile apari
ţ
iei
ş
i promov
ă
rii practice a marketingului sunt asociate:a. progresului tehnico-
ş
tiin
ţ
ific; b. dinamismului social-economic;c. globaliz
ă
rii;d. dezvolt
ă
rii societ
ăţ
ii.3. Marketingul apare ca o reac
ţ
ie fa
ţă
de:a. procesul economic al separ 
ă
rii tot mai pronun
ţ
ate a produc
ţ
iei de consum; b. dezvoltarea industriei;c. dezvoltarea consumului;d. grija pentru consumatorul poten
ţ
ial4. In mod concret, marketingul a ap
ă
rut, sub aspectul unor activit
ăţ
i practicecoerente
ş
i al unor teoretiz
ă
ri ale acestora, în:a. Europa; b. Europa de Vest;c. SUA;d. Canada.5. încorporarea marketingului în activitatea întreprinderilor elimin
ă
risculnerealiz
ă
rii produselor pe pia
ţă
:a. în totalitate; b. par 
ţ
ial;c. nu prezint
ă
importan
ţă
;d. reduce acest risc la dimensiuni rezonabile.6. Marketingul:a. se refer 
ă
la un complex de activit
ăţ
i economice; b. urm
ă
re
ş
te s
ă
orienteze fluxul de bunuri
ş
i servicii de la produc
ă
tori pân
ă
la purt
ă
toriicererii;c. se refer 
ă
atâtladestinatarii bunurilor de consum final cât
ş
i la cei ai bunurilor deconsum intermediar.
 
d. se refer 
ă
la toate variantele prezentate7. Philip Kotler consider 
ă
c
ă
marketingul reprezint
ă
:a. „câinele de paz
ă
al clientului"; b. „o orientare managerial
ă
";c. „o filozofie în afaceri";d. „o func
ţ
ie economic
ă
".8. în anii '60 ai secolului XX s-a formulat opinia potrivit c
ă
reia marketingulsemnific
ă
:a. o stare de fapt; b. o lupt
ă
;c. o perspectiv
ă
;d. o orientare.9. Care dintre urm
ă
toarele afirma
ţ
ii nu este real
ă
în leg
ă
tur 
ă
cu opinia actual
ă
  potrivit c
ă
reia marketingul semnific
ă
pentru întreprinz
ă
tor o lupt
ă
ce:a. are ca obiect cucerirea consumatorilor  b. are drept câmp de b
ă
t
ă
lie întreprinderea;c. are ca inamici concuren
ţ
ii;d. urm
ă
re
ş
te s
ă
aplice gândirea militar 
ă
la problemele de marketing.10. Albert W. Emery, prestigios cercet
ă
tor american, sus
ţ
inea înc
ă
din anii '60, aisecolului XX, c
ă
marketingul este o:a. „form
ă
civilizat
ă
de lupt
ă
"; b. „viziune de perspectiv
ă
";c. „stare a pie
ţ
ei";d. „gândire economic
ă
".11. Conform lui Albert W. Emery „marketingul este o form
ă
civilizat
ă
de lupt
ă
",în care majoritatea b
ă
t
ă
liilor se câ
ş
tig
ă
folosind:a. cuvinte; b. idei;c. gândire organizat
ă
;d. toate variantele prezentate.12. Al. Ries
ş
i J. Trout, în „Marketingul ca r 
ă
zboi" afirm
ă
c
ă
întreprinderile caresunt hot
ă
râte s
ă
se angreneze într-un adev
ă
rat r 
ă
zboi în spa
ţ
iul pie
ţ
ei, pentru aob
ţ
ine victoria, câ
ş
tig
ă
ca premiu esen
ţ
ial:a. inimile
ş
i min
ţ
ile consumatorilor; b. cre
ş
terea cotei de pia
ţă
;c. reducerea riscului;d toate variantele prezentate.
 
 13. Razboiul marketingului semnific
ă
:a. o permanent
ă
ancorare la realit
ăţ
ile pie
ţ
ei; b. o încercare de a aplica gândirea militar 
ă
la problemele de marketing;c. o încercare de a atrage câ
ţ
i mai mul
ţ
i clien
ţ
i din rândul popula
ţ
iei rezidente;d. câ
ş
tigarea pie
ţ
ei
ţ
int
ă
.14. Motiva
ţ
ia oric
ă
rui întreprinz
ă
tor de a se implica în rela
ţ
iile de pia
ţă
, în ultimavreme insist
ă
tot mai mult asupra faptului c
ă
marketingul semnific
ă
în esen
ţă
:a. o perspectiv
ă
de a cerceta pia
ţ
a; b. o modalitate de cre
ş
tere a cotei de pia
ţă
;c. o modalitate de a ac
ţ
iona pentru a ie
ş
i câ
ş
tig
ă
tor;d. o perspectiv
ă
de cre
ş
tere a cifrei de afaceri.15. Conceptul de marketing semnific
ă
:a. o atitudine; b. o filozofie;c. un mod de gândire;d. toate variantele prezentate.16. Marketingul reprezint
ă
o concep
ţ
ie modern
ă
, o atitudine în orientareaîntreprinderilor, concretizat
ă
:a. într-un ansamblu coerent de activit
ăţ
i practice; b. într-o viziune prospectiv
ă
asupra pie
ţ
ei;c. într-un ansamblu de m
ă
suri privind politicile comerciale;d. într-un pachet de ac
ţ
iuni.17. Marca
ţ
i varianta care nu este caracteristic
ă
orient
ă
rii de marketing a activit
ăţ
iiunei întreprinderi moderne:a. receptivitate fa
ţă
de cerin
ţ
ele societ
ăţ
ii, ale pie
ţ
ei; b. cunoa
ş
terea riguroas
ă
a cerin
ţ
elor pie
ţ
ei;c. ignorarea cerin
ţ
elor pie
ţ
ei
ş
i ale societ
ăţ
ii;d. anticiparea cerin
ţ
elor pie
ţ
ei.18. Marca
ţ
i varianta care nu este caracteristic
ă
orient
ă
rii de marketing a activit
ăţ
iiunei întreprinderi moderne:a. o flexibilitate ridicat
ă
; b. extrapolarea practicii;c. inventivitate;d. spirit novator.19. Marca
ţ
i varianta care nu este caracteristic
ă
orient
ă
rii de marketing a activit
ăţ
iiunei întreprinderi moderne:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->