Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
a de Atribuire Achizitie Echipamente

a de Atribuire Achizitie Echipamente

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,144|Likes:
Published by fraticiudan6031

More info:

Published by: fraticiudan6031 on May 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

 
 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
AVIZAT,PRIMAR
 
KLINGEIS ARNOLD - GUNTER
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUIDE FURNIZARE
 
PRIN PROCEDURA LICITATIE DESCHISA
“ACHIZITIE AUTOGUNOIERA COMPACTOARE, SEMIREMORCAMOBILA AUTOCOMPACTOARE, UTILAJE COMPOST, PUBELE SIRECIPIENTI SPECIALI COMPOST IN CADRUL PROIECTULUI<<ECO-SISTEM AVRIG - PROIECT PENTRU IMPLEMENTAREAUNUI SIS
TEM EFICIENT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR
MUNICIPALE>>”
 
PHARE 2005, PROGRAMUL DE
COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ,„SCHEMA DE INVESTIŢII PENTRU SPRIJINIREA INIŢIATIVELOR
SECTORULUI PUBLIC ÎN SECTOARELE PRIORITARE DE MEDIU”
(SCHEMA DE GRANTURI: INVESTIŢII
PUBLICE ÎN SECTOARELE DEMEDIU)LINIA DE BUGET: RO 2005/017-553.04.01.04.01; COD PROIECT 62
 
LOT 1
CPV 34144512-
0: VEHICULE DE COMPACTARE A DEŞEURILOR MENAJERE
 
LOT 2 
CPV 42418000-9 UTILAJE DE RIDICARE, DE MANIPULARE, DE INCARCARE SAU DEDESCARCARECPV 42418500-4 ECHIPAMENT MECANIC DE MANIPULARE
LOT 3 
CPV 34928480-6 CONTAINERE SI PUBELE PENTRU DESEURICPV 39234000-1 CUTII DE COMPOST
 
 
 2
CUPRINS: 
SECTIUNEA I - PREZENTARE GENERALA SECTIUNEA II - FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA III - CAIETUL DE SARCINI SECTIUNEA IV - FORMULARE SECTIUNEA V -MODEL CONTRACT DE FURNIZARE
 
 3
SECTIUNEA I - INFORMATII GENERALE - 
 
A. Introducer
Nerespectarea de catre ofertanti a instructiunilor si prevederilor din Documentatia de Atribuire atrage,dupa caz, descalificarea ofertantilor respectivi sau respingerea ofertei prezentate.
A.1. Informatii privind autoritatea contractanta 
A.1.1. Informatiile privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare asigurate pentru indeplinireacontractului sunt prezentate in Fisa de Date a Achizitiei.A.1.2. Autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitiepublica are urmatoarele atributii principale:a)elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de catrecelelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante;b)elaborarea si coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire;c)indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute in OUG 34/2006 (anuntulde participare la licitatia deschisa; anuntul de atribuire);d)aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;e)constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.A.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire daca sunt indeplinitecumulativ urmatoarele conditii:a)produsele sunt cuprinse in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care necesitateaatribuirii contractului este determinata de aparitia unei situatii de forta majora sau unui caz fortuit;b)sunt identificate sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vederea indepliniriicontractului de achizitie publica;c)este intocmita documentatia de atribuire.
A.2. Scopul aplicarii procedurii 
 
A.2.1. Autoritatea contractanta invita persoanele juridice sau fizice interesate sa depuna oferta, in scopulatribuirii contractului pentru furnizarea produselor descrise in Fisa de Date a Achizitiei si in Caietul de Sarcini.A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura indicata (de licitatie deschisa)in Fisa de Date a Achizitiei.
A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica 
A.3.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:a) nediscriminarea;b) eficienta utilizarii fondurilor publice;c) transparenta;d) tratamentul egal;e) recunoasterea reciproca;f) proportionalitatea;g)asumarea raspunderii.
A.4. Legislatie aplicabila 
A.4.1. Intocmirea documentatiei de atribuire, precum si atribuirea contractului de achizitie publica se realizeazain conformitate cu prevederile actelor normative indicate in Fisa de Date a Achizitiei.
B. Criterii de calificare si selectie a ofertantilor.
B.1. Eligibilitate 
B.1.1. Orice persoana juridica sau fizica, romana ori straina, are dreptul de a participa la procedura pentruatribuirea contractului de achizitie publica.B.1.2. Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie, respectiv nu este eligibil,orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt admini
strate de un judecător 
-sindic sau
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este
 într-
o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Laura Polexe liked this
Ionela Timis liked this
adetu_angelik liked this
seastar1 liked this
camilina14 liked this
milena_escu liked this
Sorin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->