Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
documentatie-achizitie-lucrari

documentatie-achizitie-lucrari

Ratings: (0)|Views: 5,119 |Likes:
Published by fraticiudan6031

More info:

Published by: fraticiudan6031 on May 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
AVIZAT,PRIMAR
 
KLINGEIS ARNOLD - GUNTER
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUIDE LUCRARI
PRIN
 
PROCEDURA CERERE DE OFERTA
Obiectul contractului: Achizitie lucrari de constructie in cadrul proiectului
ECO-SISTEM AVRIG - Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de
gestionare a deşeurilor municipale,
PHARE,Programul de Coeziune Economicã
şi Socialã, „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public însectoarele prioritare de mediu” (Schema de granturi: Investiţi
i publice în sectoarelede mediu), Linia de Buget: RO 2005/017-553.04.01.04.01, cod proiect 62
PHARE 2005 CES, „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectoruluipublic în sectoarele prioritare de mediu” (Schema de granturi: Investiţii pub
lice însectoarele de mediu)CPV 45000000-7
Lucrări de construcţii
 
 
 
2
O P I S
I. Prezentare generalaII. Fisa de date achizitieiIII. Specificatii tehniceIV. Formulare
 
 
3
Secţiunea I 
– INFORMATII GENERALE 
 
A. Introducere
Nerespectarea de catre ofertanti a instructiunilor si prevederilor din Documentatia de Atribuire atrage, dupacaz, descalificarea ofertantilor respectivi sau respingerea ofertei prezentate.
A.1. Informatii privind autoritatea contractanta
A.1.1. Informatiile privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare asigurate pentruindeplinirea contractului sunt prezentate in Fisa de date a achizitiei.A 1.2. Autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitiepublica are urmatoarele atributii principale:a)elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate decatre celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante;b)elaborarea si coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire;c)indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute in OUG34/2006(anuntul de participare la licitatia deschisa; anuntul de atribuire);d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;e) constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.A 1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire daca sunt indeplinitecumulativ urmatoarele conditii:a)lucrarile sunt cuprinse in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care necesitateaatribuirii contractului este determinata de aparitia unei situatii de forta majora sau unui caz fortuit;b)sunt identificate sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vederea indepliniriicontractului de achizitie publica;c)este intocmita documentatia de atribuire.
A.2. Scopul aplicarii procedurii
 A.2.1. Autoritatea contractanta invita persoanele juridice sau fizice interesate sa depuna oferta, in scopulatribuirii contractului pentru executarea lucrarilor descrise in Fisa de date a achizitiei si in Specificatiiletehnice.A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura indicata in Fisa de date aachizitiei.
A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica
A.3.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:a) nediscriminarea;b) eficienta utilizarii fondurilor publice;c) transparenta;d) tratamentul egal;e) recunoasterea reciproca;f) proportionalitatea;g)asumarea raspunderii.
A.4. Legislatie aplicabila
A.4.1. Intocmirea documentatiei de atribuire, precum si atribuirea contractului de achizitie publica serealizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative indicate in Fisa de date a achizitiei.
B. Criterii de calificare si selectie a ofertantilor.

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anne Thompson liked this
elinamarinescu liked this
alexandra_2001 liked this
valentintr liked this
anisoara_criste liked this
avramelena10 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->