Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Accent 323

Accent 323

Ratings: (0)|Views: 2,263 |Likes:
Published by Adina Urs
Accent 323
Accent 323

More info:

Published by: Adina Urs on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

 
Următ
 
o
 
are
 
a ţint
 
ă:v
 
ulc
 
anul D
 
ama
 
van
 
d!
 
 /p.4
Anul VIII • Nr. 323 • Apare 28 IUNIE - 4 IULIE 2013 • 16 pagini • Preţ: 0,80 lei • www.accentmedia.ro
SĂNĂTATE
Şoseaua de centură amunicipiului Brad va fimodernizată în baza unuiprogram finanţat deComunitatea Europeană,lucrările urmând să durezenouă luni. /p.3
DRUMURILA NEGRU
Fondat de Cornel POENAR
 Agenţie de publicitate
Anunţuri demare şi mică publicitate în ziare locale şi centrale
Deva, 22 Decembrie, 37A • Tel. 0726 871 728 www.clicklike.ro
 Alimentaţi cu carburant în valoare deminim 99,99 lei sau cumpăraţi produse dinmagazin în valoare de 39,99 lei şi puteţi câştiga, prin tragere la sorţi, 3 premii a câte20 litri de carburant, la alegerea clientului.Campania promoţională se desfăşoară înstaţiile de distribuţie carburant: Petrom 2Deva, Petrom 5 Deva, Petrom Complex Dobra, în perioada 1 mai ‐ 31 iulie 2013.Regulamentul complet al promoţiei estedisponibil oricărui solicitant, în staţiilePetrom participante la promoţie
.
 proiect susţinut de
AccentMedia
Mai multe firme deconstrucţii din judeţ au fostcontrolate de inspectorii demuncă, aceştia aplicândamenzi de 70.000 de leipentru nereguli. /p.6Multe persoane suntsensibile la înţepăturile deinsecte. Unii oameni suntpredispuşi la alergii, iar alţiipot ajunge până în stadiulde şoc anafilactic. /p.8
CLINICĂ PARTICULARĂ DE OFTALMOLOGIECENTRU DE TERAPIE LASER
OCHII TĂI ÎN GRIJA NOASTRĂ!
Bd. 21 Decembrie, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj Programări pentru consultaţii/operaţii: 0264.44.88.22 • Tel./fax: 0264.44.88.21E-mail: office@optilens.ro • www.optilens.ro
Operaţiile cu
LASER EXCIMER
efectuate cu tehnologie de ultimă generaţie
Valeriu Butulescu a fost recompensat,la Timişoara, cu Premiul pentru cel mai bunaforism în limba română. /p.16
CARTE PENTRU GYULA
 ACCENT MEDIA
organizează ocolectă de cărţi în limba română,pentru copiii din localitatea Gyula,Ungaria. Persoanele care dorescsă doneze cărţi, se pot adresaredacţiei noastre dinstr.22 Decembrie nr.37 A(clădirea CEPROMIN Deva,lângă Ulpia).
 AccentMedia
angajează
vânzător volant.
Informaţii la tel. 0766 331 966.
 
ACTUALITATE2
Deva
– Măsurile luate deautorităţi împotriva comer-cianţilor de etnobotaniceîncep să-şi arate roadele. Celpuţin aşa rezultă din datelestatistice ale Direcţiei deSănătate Publică (DSP) Hu-nedoara în ceea ce priveştenumărul persoanelor care auavut nevoie de îngrijiri medi-cale după ce au consumat substanţe etnobotanice.Astfel, numărul consuma-torilor de substanţe etno-botanice, care s-au prezentat pentru a cere ajutorul me-dicilor de la Unităţile dePrimiri Urgenţe, a scăzut dezece ori, în ultimii trei ani,înjudeţul Hunedoara.„Faptul că aceste maga-zine care comercializau sub-stanţe etnobotanice au fost închise şi s-au efectuat con-troale pentru prevenireaconsumului a avut efect po-zitiv”, a spus directorul Di-recţiei de Sănătate Publică(DSP) Hunedoara, dr. CeciliaBirău.
Scădere
Conform datelor statis-tice, în acest an s-au prezen-tat la camerele de gardă alespitalelor hunedorene doar4 persoane care consuma-seră substanţe etnobotanicesau similare acestora. Com-parativ cu anul trecut, nu-mărul cazurilor a scăzut deopt ori, iar faţă de anul 2011,de zece ori. Date relativ simi-lare sunt consemnate şi înceea ce priveşte numărulpersoanelor internate în spi-tal din cauza consumului deetnobotanice. Astfel, dacă înanul 2011 au fost raportate29 de internări, numărulacestora a scăzut la nouă, în2012, pentru ca în acest ancazurile de acest gen să sereducă la zero.
Campanie
Chiar şi în aceste condiţii,autorităţile continuă luptaîmpotriva consumului dedroguri.Săptămâna aceasta a fost marcată Ziua Mondială deLuptă Împotriva Abuzului şiTraficului Ilicit de Droguri.„Scopul campaniei a fost de a informa publicul larg, înspecial tinerii, cu privire laefectele nocive ale sub-stanţelor noi cu proprietăţipsihoactive (SNPP). Vânduteîn mod deschis, inclusiv prinintermediul internetului,aceste substanţe, care nu aufost testate pentru siguranţaconsumului uman, pot fimult mai periculoase decât drogurile tradiţionale”, a ex-plicat directorul DSP Hune-doara.
D
SP Hunedoara, în parteneriat cu Centrul dePrevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog,Primăria Deva, Primăria Hunedoara şi CruceaRoşie au marcat pe 26 iunie, Ziua Mondială de Luptăîmpotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri.
 Accent Media
CANTINAS.C. MARMOSIM S.A SIMERIA
Organizează:
•Nunţi de zi/noapte;•Botezuri;•Banchete;•Majorate;•Parastase;•Mese organizate.Cantina vă pune la dispoziţie două săli de mese cu o capacitatemaximă de 40, respectiv 150 de persoane, personal specializat şi me-niuri variate.Cantina este dotată cu sisteme de lumini performante.Cantina vă oferă:• meniul zilei la doar 10 lei;•servicii de catering pentru evenimente.
Persoană de contact:MERCUREAN SEBASTIAN - telefon 0769.068.677.
Bucureşti
- StatisticileCentrului Internațional An-tidrog și pentru DrepturileOmului (CIADO) au tras unsemnal de alarmă în Comisiade Învățământ a Senatului,încă din luna martie a acestuian. Potrivit datelor CIADO,11% dintre elevi și 25% din-tre studenți au consumat celpuțin o dată droguri.România este unul dintrestatele UE cu cele mai maricreșteri ale prevalenței con-sumului de substanțe in-terzise. În doar trei ani,procentele au crescut de la1,7%, la 4,3%. Astfel, în 2012erau înregistrați în evidențepeste 600.000 de consuma-tori, numărul real fiind însăcu mult mai mare.Situația se agravează înrândul tinerilor, peste 11%dintre elevi, respectiv150.000 de copii, con-sumând măcar o dată sub-stanțe interzise.Creșteri semnificante s-auînregistrat în rândul con-sumului de etnobotanice șimarijuana. De asemenea, acrescut și consumul de co-caină și heroină. Din cauzadrogurilor injectabile, Româ-nia a fost declarată, în 2013,drept focar HIV/SIDA. Înplus, debutul consumului dedroguri a scăzut de la 16 la14 ani.Având aceste statistici, înSenat a fost stabilită ocomisie care să se ocupe deproblema modificării legis-lației în vigoare, prin iniți-erea unui proiect de legecare să protejeze minorii deriscul consumului.
Îngrijorare în privinţa drogurilor
Dispariţia magazinelor „de vise”,se reflectă în spitale
 
ACTUALITATE3
Brad
– Mulţi dintre şoferiicare au încercat să ocoleascătraficul din municipiul Bradfolosindu-se de şoseaua decentură au avut parte de o sur-priză neplăcută. Infrastruc-tura veche a străzii Decebal acedat în mai multe locuri, iarcarosabilul pavat cu piatră cu-bică s-a adâncit în multelocuri. Din cauza problemelorde trafic, autorităţile au ajunsîn situaţia de a monta chiar şiun banner la intrarea pestradă, prin care şoferii sunt avertizaţi să circule cu maxim30 de kilometri la oră, pentrua-şi proteja maşinile, dar, maiales, casele construite de-alungul străzii.După aproape cinci ani, avenit însă şi momentul mult aşteptat de locuitorii din Bradşi de autorităţi, deopotrivă:obţinerea unei finanţări ne-rambursabile cu ajutorul că-reia strada Decebal va fireabilitată. Contractul de fi-nanţare a fost semnat la Brad,primarul municipiului, FlorinCazacu, care a apreciat, în con-text, că proiectul de investiţiieste foarte important pentrucomunitatea locală.
Denivelări periculoase
„Infrastructura rutieră astrăzii Decebal nu a fost di-mensionată, din construcţie,pentru traficul greu. Astfel, înscurt timp, s-au creat deni-velări periculoase ale pavaju-lui din piatră cubică, iar acestedenivelări au generat vibraţiipericuloase pentru clădirileînvecinate. Cheltuielile de în-treţinere ale arterei rutiere aucrescut de la un an la altul şi audevenit insuportabile pentrubugetul local”, a declarat pri-marul din Brad.El a explicat că reabilitareaşoselei de centură se vaîncheia peste nouă luni, lu-crările urmând să se des-făşoare, în paralel, cele dealimentare cu apă şi cana-lizare, începute deja. Drumulva fi asfaltat şi va fi prevăzut cutrotuare şi canalizare de apăpluvială pe ambele părţi.„Vom recupera piatra cu-bică ce este montată acum pestradă şi o vom folosi, ulterior,pentru pavajul centrului vechişi al Pieţei Aurului. Vrem săarătăm că la Brad se munceşteprofesionist”, a adăugat pri-marul Florin Cazacu.
Ş
oseaua de centură a municipiului Brad va fi reabilitată în baza unui contract definanţare în valoare de 7,63 milioane de lei, din care 98% reprezintă fondurinerambursabile, asigurate în baza Programului Operaţional Regional (POR).
Europenii ne dau banipentru centura Bradului
 Accent Media
Bilete ieftine... şi-atât 
CFR Călători oferă reduceri de până la 25 %, lacumpărarea în avans a biletelor de tren. Astfel, pasageriicare achiziţionează biletul cu 21 şi 30 de zile înainteacălătoriei beneficiază de o reducere de 25%, iar pentruun interval de 11-20 de zile - de 18%. La cumpărareabiletului de călătorie cu minimum şase zile şi maximumzece zile înainte de plecare, reducerea va fi de 10% - aanunţat CFR Călători. Pasagerii, care cumpără prin servi-ciul online, au o reducere suplimentară de 5 %.
Medierea în campanie
Avantajele medierii au fost explicate, în municipiulDeva, de mai mulţi mediatori, în cadrul unei campanii depromovare ce a fost organizată în reşedinţele de judeţ.Cetăţenii de pe stradă au putut afla ce este procesul demediere, avantajele acestuia, prevederile legislative îndomeniu, fără nici un fel de formalităţi. De la 1 august,medierea este obligatorie, înainte de chemarea în jude-cată a unei persoane. Înainte de a se prezenta în faţa uneiinstanţe, cetăţenii vor trebui să obţină un certificat de in-formare pe care-l vor ataşa cererii de chemare în jude-cată.
Bani de la UE
Comisia Europeană a deblocat plăţile pentru Progra-mul Operaţional Sectorial Transporturi, care erau presus-pendate din luna octombrie a anului trecut. Autorităţileromâne pot trimite, deci, cereri de rambursare pentrutoate axele prioritare ale programului. Purtătorul de cu-vânt al comisarului european pentru politică regională,Shirin Wheeler, a precizat că aceste investiţii sunt es-enţiale pentru economia României, iar reluarea plăţiloreste o dovadă a eforturilor depuse de autorităţi pentru aameliora managementul fondurilor structurale.
ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI
OFERTA PROMOŢIONALĂ ÎN LUNA IUNIE 2013
PENTRU FIRMELE NOU-ÎNFIINŢATE
SCM AURORA IFN SA
deruleaza in perioada
03.06.2013 – 28.06.2013
o campanie de sprijinire a firmelor infiintate in cursul lunii mai 2013,oferindu‐le credite cu o
RATA ANUALA A DOBANZII DE 0%
si
FARA PERCEPEREA COMISIONULUI DE CONSTITUIRE DOSAR si A CELUI DE ACORDARE.
Valoare maxima imprumut : 18.000 LEI;Termen de rambursare: 6 LUNI;Rata anuala a dobanzii: 0 %;Comision administrare microcredit: 2,25%, calculat lunar asupra valorii initiale a microcreditului;Garantarea microcreditului: 3 giranti salariati sau pensionari, cu venit minim individual de 1.000 lei (cate 1 girantpentru fiecare 6.000 lei imprumutati).
INFORMATII LA TELEFOANELE:0374086435,0726118355,0747132453.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->