Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnologie de Excavare Subterana_C9

Tehnologie de Excavare Subterana_C9

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by relu59

More info:

Published by: relu59 on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

 
Cursul 8-9
 
Construc
 ţ 
ii subterane
 
TEHNOLOGII DE EXCAVARE A LUCR
Ă
RILOR SUBTERANE ÎN ROC
Ă
 
METODA CLASIC
Ă
DE EXCAVAREA CU EXPLOZIVI
Tehnologia de excavare a lucrarilor subterane cu ajutorul explozivilor ramâne
ş
i în prezentcea mai raspândita din lume.Mecanismul acestui fenomen se explica astfel: explozivul prin detonare actioneaza asuprarocii prin presiunea de detonatie ce are loc prin contactul direct dintre exploziv si roca. Duratafenomenului este doar de câteva microsecunde, dupa care roca este supusa actiunii gazelor deexplozie. Aceasta presiune dureaza mai mult timp in functie de incarcatura si anume de la zecide milisecunde pâna la sute de milisecunde. Viteza de propagare a acestor unde depinde demodulul de elasticitate si de duritatea mediului inconjurator, fiind constanta in limitele legiilui Hook. Undele de presiune se propaga in roca de la locul de explozie pâna ajung la osuprafata libera de unde sunt reflectate, ca unde de tensiune. Undele de tensiune suntpurtatorii partii energiei devenita libera prin explozie, deoarece diferenta dintre impedantaacustica a rocii si a aerului este destul de mare, si de aceea o parte din energie se intoarce caunda reflectata.Presiunea uria
şă
la care este supus
ă
roca, sub forma de und
ă
de
ş
oc de ie
ş
ire care circul
ă
prinroc
ă
cu o vitez
ă
de 3000-5000 m/s, sparge zona învecinat
ă
g
ă
urii de foraj
ş
i expune roca din jur la eforturi de forfecare. Grosimea rocii sparte în jurul unei g
ă
uri cu diametrul de 40 mmeste tot de 40 mm sau chiar mai pu
ţ
in. Apare îns
ă
un sistem de cr
ă
p
ă
turi care porne
ş
te par
ţ
ialdin centrul g
ă
urii, ce poate afecta roca pe o adâncime de 1 m. Dezvoltarea pe direc
ţ
ie radial
ă
 se explic
ă
prin faptul c
ă
roca este mai pu
ţ
in rezistent
ă
la întindere decât la compresiune.Formarea fisurilor la pu
ş
care depinde de volumul de roc
ă
ce revine fiec
ă
rei gauri de min
ă
, dedistan
ţ
a dintre g
ă
uri
ş
i de asemenea dac
ă
aprinderea este simultan
ă
sau cu intârziere.În jurul unei explozii se disting urm
ă
toarele zone:1)
 
Cavitatea exploziei, unde are loc detona
ţ
ia;2)
 
Zona de tranzi
ţ
ie, unde presiunea se reduce rapid prin unda de
ş
oc, dând na
ş
tere lao curgere plastic
ă
, o sf 
ă
râmare
ş
i o fisura
ţ
ie;3)
 
Zona de sf 
ă
râmare;4)
 
Zona de fisura
ţ
ie;5)
 
Zona seismic
ă
, unde presiunea exploziei având o valoare sub limita de rupere arocii, acesta nu se rupe.
 Înc
ă
rcarea
ş
i evacuarea sterilului
 
Opera
ţ
ia de înc
ă
rcare a sterilului const
ă
din evacuarea materialului rezultat dup
ă
împu
ş
careafrontului. Aceast
ă
opera
ţ
ie reprezint
ă
30-40% din ciclul total, necesar pentru excavarea uneigalerii, respectiv din ciclul unui atac complet, perforare, pu
ş
care, transport, sus
ţ
inere. La toatetehnologiile moderne sau vechi, opera
ţ
ia de înc
ă
rcare se suprapune cu operatia de transport.Instala
ţ
iile utilizate în acest scop pot fi de tipul:
 
ma
ş
ini de înc
ă
rcat cu cupe
 
ma
ş
ini de înc
ă
rcat cu bra
ţ
e
 
instalatii de inc
ă
rcat cu screpere
 
Cursul 8-9
 
Construc
 ţ 
ii subterane
 
 
ma
ş
ini de înc
ă
rcat cu greiferTransportul este operatia de evacuare a materialului rezultat de la pu
ş
care, înc
ă
rcat într-unmijloc de transport stabilit, care poate fi: band
ă
, vagone
ţ
i, autobasculante, pentru a fi dus lahalde. Transportul este o opera
ţ
ie independent
ă
sau suprapus
ă
cu înc
ă
rcarea în cadrultehnologiilor bazate pe explozivi.
 Execu
 ţ 
ia direct la sec
 ţ 
iunea final 
ă
 
În func
ţ
ie de dimensiunile galeriei
ş
i de caracteristicile rocii excavarea prin acest procedeu sepoate realiza direct la sec
ţ
iunea final
ă
sau în 2 sau mai multe trepte
ş
i faze.În situa
ţ
ia dimensiunilor curente a galeriilor/tunelelor executate în roci cu caracteristicimecanice bune tehnologia de execu
ţ
ie cuprinde urm
ă
toarele etapele ilustrate în figura 2.1.Succesiunea opera
ţ
iilor în
ordine tehnologic
ă
 
este urm
ă
toarea:
 
trasarea frontului, materializarea pe front a schemei de perforare;
 
perforarea frontului cu ajutorul perforatoarelor manuale pe lungimea de 3 m, sausimilar
ă
, func
ţ
ie de avansul proiectat; perforarea în partea superioara se poate face depe o platform
ă
de lucru (executat
ă
din
ţ
eav
ă
 
ş
i dulapi) sau de pe steril, pîn
ă
ce acesta nua fost evacuat;
 
pu
ş
care, aerisire;
 
copturirea suprafe
ţ
ei bol
ţ
ii cât
ş
i a pere
ţ
ilor pe lungime de 3 m, de pe materialulrezultat la pu
ş
care;
 
perforarea g
ă
urilor pentru ancore;
 
aducerea în front a înc
ă
rc
ă
torului (ce sta
ţ
iona în prima ni
şă
de lîng
ă
front)
ş
i înc
ă
rcarea sterilui în vagoane;
 
transportul cu locomotiva electric
ă
de min
ă
la hald
ă
;
 
evacuarea din front a înc
ă
rc
ă
torului
ş
i a celorlalte echipamente.În timpul opera
ţ
iei de perforare a ancorelor
ş
i de evacuare a sterilului, concomitent seexecut
ă
lucr
ă
rile de sus
ţ
ineri provizorii. În cazul rocilor tari sus
ţ
inerile folosite sunt ancorebetonate de l = 0,75—1,50 m, Ø 25 mm, plas
ă
de sârm
ă
cu ochiuri 60 x 60 mm,
ş
pri
ţ
-beton de 5cm grosime.
Dup
ă
sus
ţ
inerea provizorie se execut
ă
urmatoarele lucr
ă
ri:
 
 
s
ă
parea rigolelor de scurgere a apelor la infiltra
ţ
ii
ş
i la perforajul umed;
 
 
preg
ă
tirea patului de radier prin a
ş
ternerea de nisip 0-7 mm, sau pietri
ş
0-15 mm, învederea mont
ă
rii prefabricatelor de radier;
 
 
montarea radierului prefabricat
ş
i solidarizarea acestuia de vatr
ă
cu ancore Ø 20 (2buc/prefabricat) împotriva deplas
ă
rii c
ă
tre front. Opera
ţ
iunea de montare a radieruluiprefabricat se execut
ă
în sensul portal - front, la o distan
ţă
minim
ă
de 30 m fa
ţă
defront.
 În tehnologiile moderne se prevede execu
ţ
ia radierelor prefabricate, concomitent cu lucr
ă
rilede excavare-înaintare, radierul prefabricat aflîndu-se la o distan
ţă
destul de mic
ă
în spatelefrontului de excava
ţ
ii. Prin folosirea acestor prefabricate se creeaz
ă
condi
ţ
ii favorabile pentrulucr
ă
rile de betonare. Se ob
ţ
in urm
ă
toarele avantaje:
 
Cursul 8-9
 
Construc
 ţ 
ii subterane
 
Figura 1.1. Fazele de execu
ţ
ie pentru excavarea la sec
ţ
iune întreag
ă
 
 
cale de circula
ţ
ie în perfect
ă
stare, ce permite amplasarea
ş
i transportul facil alinstala
ţ
iilor necesare tehnologiei;
 
 
un control
ş
i o verificare a profilelor excavate pe tot conturul galeriei, putându-semanevra un
ş
ablon mobil;
 
 
posibilitatea execut
ă
rii reprofil
ă
rilor necesare, utilizind o platform
ă
ce circul
ă
pecalea de rulare ;
 
 
se constituie un reazem stabil
ş
i bine centrat pentru cofrajul metalic autoportant alinelului la betonare;
 
 
prin existen
ţ
a radierului definitiv pe toat
ă
lungimea se poate asigura ordinea sicur
ăţ
enia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->