Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
310Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
!Seminarski Rad - Organizaciske Strukture -

!Seminarski Rad - Organizaciske Strukture -

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 31,959 |Likes:
Published by Aja
Organizaciske strukture (organizacija, strukture, organizaciske strukture i podjela organizaciskih struktura)
Organizaciske strukture (organizacija, strukture, organizaciske strukture i podjela organizaciskih struktura)

More info:

Published by: Aja on May 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 
1
 
ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 
1. UVOD
Osnova karakteristika preduzeća ispoljava se u njegovoj primjerenosti kriterijumima tržišnognačina privređivanja. Iz toga proističe i neophodnost odgovarajućeg ustrojstva ovogorganizaciskog sistema, čije se funkcionisanje i razvoj zasnivaju na kapitalu kao izrazuvrijednosti svih resursa koji se ulažu u polovanje i u kojima se iskazuju postignuti rezultati.Jedna od bitnih odrednica funkcionisanja i razvoja preduzeća jeste njihova
organizaciona struktura
koja uslovljava njegovu efikasnost u korištenju raspoloživih ljudskih i materijalnihresursa, kao i efikasnost zadovoljavanja zahtjeva potrošača, izraženih u vidu tržišne tražnje.Jednom uspostavljena organizaciska struktura preduzeća ne može biti zadovoljavajuća na duževrijeme, a posebno ne trajno. Stalne promjene u tržišnom i ukupnom okruženju namećuimperativ menadžmentu da stalno usavršava organizacisku strukturu kompanije kako bistekao, uvao i unapređivao njenu poziciju na tržištu i time doprinosio očuvanju iunapređenju tržišne pozicije.Ovaj seminarski rad usmjeren je na upoznavanje organizaciskih struktura, samo upoznavanjeorganizaciskih struktura ujedno dovodi i do upoznavanju važnosti organizaciskih struktura udanašnjim preduzećima i važnosti njihovog poziciranja na tržištu.U procesu formulisanja razvojne strategije neophodno je voditi računa kako o promjenama utržišnom i ukupnom društvenom okruženju preduzeća, tako i njegovom unutrnjemorganizacionom struktuiranju. Zato je strateško opredjeljenje menadžmenta u procesu rasta irazvoja preduzeća, u velikoj mjeri, uslovljeno modelovanjem organizacione strukture ovogosnovnog subjekta tržišne privrede.Poznavanje organizacionih struktura potrebno je za bolje modelovanje organizacione strukture preduzeća, kao kontinualan proces, koji se mora obavljati u funkciji sprovođenja ekonomskih principa poslovanja, što u konačnici podrazumijeva i stalno nastojanje da rezultati u preduzećima budu veći od ulaganja, tj. da bilježe uspjeh.2
 
ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 
2. ORGANIZACIJA
2.1. Definisanje pojma organizacija
 Porijeklo (etimon) riječi organizacija
je od grčke riječi ergon (rad, djelo, čin) i iz njeizvedene riječi organon (naprava, oruđe, alatka, sprava). Kao porijeklo riječi može se uzeti ilatinska riječ organizatio ( spajanje pojedinih dijelova u cjelinu, ustrojstvo ili organizovanje).“
1
Fenomen organizovanja idetifikovan je u prvim periodima razvoja ljudskog društva. Iako suod tada doživjele veliki napredak i pretrpjele radikalne promjene, prvobitne/najprimitivnijeorganizacije imaju skoro iste ciljeve i namjene kao i savremene organizacije.Organizacija kao naučna disciplina dala je poseban doprinos, omogućavajući da se ljudskeaktivnosti obave na efikasan i racionalan način. Rad ili posao bez organizacije ne znači ništa,„snaga bez kontrole i ne znači ništa“.S razvojem ljudske civilizacije, organizacija dobija sve veći značaj. Zadovoljavanje sve većeg broja ljudskih potreba s ograničenim resursima, u izrazito dinamičnom okruženju otvara noveizazove za organizaciju, evolutivne promjene koje sve više zahvataju privredu i društvozahtjevaju nova organizaciona rješenja. Organizacija predstavlja jedan od najstarijih inajvažnijih tvorevina čovjeka. Organizacija postoji koliko i svrsishodan ljudski rad. Gdje goddva ili više lica obavljaju neki posao postoji potreba za organizacijom.Kao rezultat složenost fenomena organizacije i različitih pristupa njenom proučavanju pojamorganizacija još uvijek nije precizno određen pa tako imamo brojne
definicije organizacije
:1.„Organizacija je šema (mra) veza i odnosa putem kojeg ljudi prema upustvimamenadžera ostvaruju zajedničke ciljeve.“
2
2.„Taylor: Unaprijed osmišljena forma odnosa gdje rukovodstvo misli, a radnici samoizvšavaju naređenja.“
3
3.„Weber: Trajno djelovanje, trajan rad određene vrste s određenim ciljem.“
4
4.„Muratović - Organizaciju definira svjesno koordinirani socijalni entitet s relativnodefiniranim granicama koji funkcionira na relativno kontituiranoj osnovi, da bi se postigao cilj ili grupa ciljeva.“
5
5.„Šunje: Organizacija je menadžerska funkcijastrateškog karaktera posredstvom kojeorganizacijski top menadžment stvara pretpostavke za realizaciju oblikovane poslovnestrategije.“
6
6.S. Marjanović: "Organizacija je svako ljudsko udruživanje u svrhu postizanja zajedničkogcilja."7.M. Novak: "Organizacija kao opšta kategorija je svjesno udruživanje ljudi kojima je cilj daodgovarajućim sredstvima ispune određene zadatke sa najmanjim mogućim naporom na bilokojem području društvenog života."
8.
Melrowich: "Organizacija je sistemsko, plansko koordiniranje ljudi i sredstava u ciljuregulisanja radnog toka, kao i skupnost regulisanja kojima se oblikuje poslovanje preduzeća."9.Rajter: "Organizacija je smišljeno povezivanje ljudi, tehnike i misaone podloge."
1
Zećir H., Senad S. Dženan K., Organizacija, Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA), 2008, Sarajevo, str. 31.
2
Stoner Dž., Freman E., Gilbert D., Menadžment, Želind, Beograd, str. 290.
3
Zećir H., Senad S. Dženan K., Organizacija, Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA), Sarajevo, str. 32.
4
ibid., p.32
5
ibid., p.35
6
ibid., p.35
3

Activity (310)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ivana Vidmar liked this
harasho liked this
Ivan Jovanović liked this
dunja98 liked this
Anela Husic liked this
kata_tomic9369 liked this
Anela Husic liked this
obarhar liked this
Lucija Medak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->