Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Senzori Si Traductoare

Senzori Si Traductoare

Ratings: (0)|Views: 99|Likes:
Published by tataraseanu
Senzori si traductoare
Senzori si traductoare

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: tataraseanu on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

 
CORNELIU IOAN OPREAIOAN SURUGIU
SENZORI ŞI TRADUCTOA
RE
CURS UNIVERSITAR
Constanţa
2012
GT
4 5
Circuit de măsură
1223RIM
OM 
pObiect de
măsură
x
 AM 
pAparat de
măsură
mUtilizarerezultatOperator
 
2
CUPRINSIntroducere ..............................................................................................................................5
I. Procesul de măsurare
..............................................................................................5II.
Importanţa măsurărilor în ştiinţă şi tehnică ………………………………………6
III.
Unităţi de măsură
...................................................................................................6
IV. Deosebirile dintre traductor şiaparatul de măsurat ……………………………….9V. Poziţia traductoarelor în cadrul S.R.A ……………………………………………
9
VI. Structura generală a unui traductor 
.......................................................................10
Capitolul 1:
Caracteristicile şi performanţele traductoarelor ..........................................
13
1.1. Cara
cteristici şi performanţe în regim staţ
ionar ................................................131.2.
Caracteristici şi performanţe în regim din
amic ................................................211.3. Indicatori de regim dinamic pentru traductoare numerice ................................221.4. Caracteristici energetice ....................................................................................221.5.Caracteristici constructive ................................................................................231.5.1.
Robusteţea
.........................................................................................................231.5.2.
Capacitatea de supraîncărcare
...........................................................................231.5.3.
Protecţia climatică
............................................................................................231.5.4.
Protecţia contra exploziilor 
...............................................................................241.5.5.
Protecţia anticorozivă
........................................................................................251.5.6.
Gradele normale de protecţie
...........................................................................251.5.7.
Efectele şocurilor şi vibraţiilor mecanice
..........................................................26
Capitolul 2: Componentele principale ale traductoarelor
………………………………
27
2.1. Elementele sensibile ale traductoarelor (ES) ....................................................272.1.1. Elemente s
ensibile de tip parametric ………………………………………….2
72.1.2. E
lemente sensibile de tip generator …………………………………………..
242.2. C
lasificarea elementelor sensibile după măr 
i
mile detectate ………………….
282.3. Adaptoare
……………………………………………………………………..
292.3.1. Adaptoare pentru elemente sensi
 bile de tip parametric ………………………
302.3.2. Adaptoare pentru elemente sensibile de tip gene
rator ……………………….
302.4. Traductoare numerice. Adaptoare pentru traductoare numerice ......................332.5. Traductoare pneumatice.Adaptoare pentru traductoare pneumatice
…………35
2.6. Principii generale de alegere a traductoarelor ..................................................37
Capitolul 3: Traductoare pentru măsurarea temperaturii ……………………………..
39
3.1. Măsurarea temperaturii cu termocupluri
..........................................................39
3.1.1. Principiul de funcţionare a termocuplului …………………………………….39
3.1.2. Amplificatoare pentru semnale g
enerate de termocupluri ……………………
40
3.2. Măsurarea temperaturii cu traductoare rezistive
..............................................41
3.2.1. Generalităţi ……………………………………………………………………41
3.2.2. Traductoare rezistive din materiale condu
ctoare (termorezistenţe) …………..
423.2.3. Traductoare rezistive din materiale semiconductoare (termistoare) .................423.2.3.1. Caracteristicile te
rmistoarelor ………………………………………………...
42
3.2.3.2. Circuite cu termistoare pentru măsurare
a
temperaturii ………………………
44
3.3. Măsurarea temperaturii cu traductoare care utilizează tranzistoare
.................483.3.1. Generali
tăţi ……………………………………………………………………
48
3.3.2. Circuite de măsurare cu compensarea variaţiei curentului de colector .………
483.3
.3. Circuite de măsurare cu curent de bază constant …………………………….
48
3.4. Pirometre de radiaţie
........................................................................................493.4.1. Generali
tăţi ……………………………………………………………………
493.4.2. Pirometre c
u radiaţie totală …………………………………………………...
513.4.3. Pirometre cu radia
ţie parţială …………………………………………………
52
 
33.5.
Instalaţii de măsurare a temperaturilor cu centralizarea datelor ………………
53
3.6. Instalaţie pentru măsurarea temperaturii
cu transmiterea la
distanţăa rezultatelor ……………………………………..
54
Capitolul 4: Traductoare de proximitate ............................................................................55
4.1. Traductoare inductive de
proximitate ………………………………………...
554.2. Traductoare magnetice d
e proximitate ………………………………………..
564.3. Elemente sensibile capacitive pentru tr
aductoare de proximitate …………….
564.4. Elemente sensibile fotoelectrice pentru
traductoare de proximitate …………
574.5. Elemente sensibile fluidice pentru traductoarele de prox
imitate ……………..
57
4.5.1. Dispozitivul duză–paletă ……………………………………………………...
58
4.5.2. Senzorul de proximitate cu „jet liber" (cu turbulenţă) ………………………..
594.5.3. Senzorul de proximitate cu impact de jeturi
………………………………….
59
4.5.4. Senzorul de tip „focar” ……………………………………………………….
.604.6. Traductoare integrate
de proximitate …………………………………………
604.6.1. Senzor inductiv integra
t de proximitate ………………………………………
604.6.2. Senzor magnetic integrat de
 proximitate …………………………………......
61
Capitolul 5: Traductoare pentru controlul dimensional
………………………………..
63
5.1. Elemente sensibile el
ectrice ………………………………………………….
635.2. Elemente sensibile pneumatice pentru c
ontrolul dimensional ……………….
.63
Capitolul 6: Traductoare de viteză şi turaţie ………………………………………………………....
65
6.1. Principii şi metode utilizate în măsurarea vitezei …………………………….
65
6.2. Traductoare de viteză liniară ………………………………………………………….
676.2.1.
Traductor de viteză liniară bazat pe măs
urarea
distanţei parcurse într 
-
un interval de timp dat …………………………………67
6.2.2.
Traductor de viteză liniară bazat pe cronometrareatimpului de parcurgere a unei distanţecunoscute …………………………………….67
6.3. Traductoare de tura
ţie ……………………………………………………………….
686.3.1. Tahogeneratoare de curent continuu
……………………………………………...
686.3.2. Tahogeneratoare de curent a
lternativ …………………………………………………...
70
6.3.3. Traductoare de turaţie cu relu
cta
nţă variabilă ………………………………...
71
6.3.4. Traductoare de turaţie cu elemente fotoelectrice ……………………………..
736.3.5. Elemente sensibile magnetice pentru tr
aductoare de turaţie ………………….
756.4. Adaptoare numerice pentru tradu
ctoare de turaţie ……………………………
76
6.4.1. Traductor de turaţie cu numărarea impulsurilor ………………………………
776.4.
2. Traductor de turaţie cu inversarea perioadei ………………………………….
77
Capitolul 7: Tradu
ctoare de vibraţiişi acceleraţii ………………………………………
79
7.1. Noţiuni fundamentale
.......................................................................................79
7.2. Mărimile caracteristice şi unităţile de măsură specifice vibraţ
i
ilor …………..
797.3.
Principii de realizare a traductoarelor de vibraţii …………………………….
81
7.3.1. Elemente sensibile pentru traductoare de vibraţii
.............................................827.3.2. Convertoare intermediare asociate elementelor sensibilepentru conversia în sem
nal electric …………………………………………...
85
Capitolul 8: Traductoare pentru for
ţe şi cupluri ………………………………………..
89
8.1. Noţiuni introductive ………………………………………………………….
89
8.2. Traductoare de forţă tensorezistive …………………………………………...
89
8.2.1. Principiul de funcţionare al elementelor sensibile tensorezistive ……………
89
8.2.2. Tipuri de mărci tensometrice şi caracteristicile acestora ……………………..
908.2.3. Adaptoa
re pentru traductoare tensorezistive ………………………………….92
8.2.4. Circuite finale pentru adaptoarele
cu punţi tensometrice …………………….
95

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mihai37 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->