Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Políticas Anti-Crisis en España. MIRANDO A ALEMANIA (Es) Anti-Crisis Policy in Spain. LOOKING TO GERMANY (Es) Krisiaren Aurkako Politikak Espainian. ALEMANIARI BEGIRA (Es)

Políticas Anti-Crisis en España. MIRANDO A ALEMANIA (Es) Anti-Crisis Policy in Spain. LOOKING TO GERMANY (Es) Krisiaren Aurkako Politikak Espainian. ALEMANIARI BEGIRA (Es)

Ratings: (0)|Views: 628|Likes:
Published by EKAI Center
Políticas Anti-Crisis en España. MIRANDO A ALEMANIA (Es) Anti-Crisis Policy in Spain. LOOKING TO GERMANY (Es) Krisiaren Aurkako Politikak Espainian. ALEMANIARI BEGIRA (Es)
Políticas Anti-Crisis en España. MIRANDO A ALEMANIA (Es) Anti-Crisis Policy in Spain. LOOKING TO GERMANY (Es) Krisiaren Aurkako Politikak Espainian. ALEMANIARI BEGIRA (Es)

More info:

Published by: EKAI Center on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
 
Os o Sjrngdc Qopbr+ gt ljbs djt rbikbht ody gdstgtutgjdok pjsgtgjd jr jpgdgjd dbgtmbr ji BNOG Hbdtbr+djr ji gts spjdsjrs jr suppjrtgdc bdtgtgbs$BNOG Hbdtbr sbbns tj lj fusgdbss wgtm hj`podgbs jr cjvbrd`bdts hjvbrbl gd gts rbpjrts$ Vbolbrs smjukl fb oworb tmot wb `oy movb ohjdikght ji gdtbrbst tmot hjukl oiibht tmb jfebhtgvgty ji tmgs rbpjrt$ Gdvbstjrs smjukl hjdsglbr tmgs rbpjrt os jdky o sgdckb iohtjr gd `ongdctmbgr gdvbst`bdt lbhgsgjd$
 
COVOGO GDDJYO\GJD HBD\BV+ CJGVR ?+O6 @JDLVOCJD\BK5 7<8621?1< YG\JVGO-COX\BGU 9879<?<23KBNBG\GJ 93231?3=2 LRVODCJ 9===?7261B-@OGK5gdijAbnoghbdtbr$bu iohbfjjn$hj`*BNOGHbdtrb shrgfl$hj`*BNOGHbdtbr
 
 
Sjrngdc Qopbr
 
67 lb eudgj lb 61?8
 
Qjkàtghos Odtg-Hrgsgs bd Bspoÿo
 @GVODLJ O OKB@ODGO
 Odtg-hrgsgs Qjkghy gd Xpogd
 KJJNGDC \J CBV@ODW 
Nrgsgorbd Ournonj Qjkgtgnon Bspogdgod
  OKB@ODGOVG FBCGVO
 
 
Os o Sjrngdc Qopbr+ gt ljbs djt rbikbht ody gdstgtutgjdok pjsgtgjd jr jpgdgjd dbgtmbr ji BNOG Hbdtbr+djr ji gts spjdsjrs jr suppjrtgdc bdtgtgbs$BNOG Hbdtbr sbbns tj lj fusgdbss wgtm hj`podgbs jr cjvbrd`bdts hjvbrbl gd gts rbpjrts$ Vbolbrs smjukl fb oworb tmot wb `oy movb ohjdikght ji gdtbrbst tmot hjukl oiibht tmb jfebhtgvgty ji tmgs rbpjrt$ Gdvbstjrs smjukl hjdsglbr tmgs rbpjrt os jdky o sgdckb iohtjr gd `ongdctmbgr gdvbst`bdt lbhgsgjd$
 
COVOGO GDDJYO\GJD HBD\BV+ CJGVR ?+O6 @JDLVOCJD\BK5 7<8621?1< YG\JVGO-COX\BGU 9879<?<23KBNBG\GJ 93231?3=2 LRVODCJ 9===?7261B-@OGK5gdijAbnoghbdtbr$bu iohbfjjn$hj`*BNOGHbdtrb shrgfl$hj`*BNOGHbdtbr
 
 
Qjkàtghos Odtg-Hrgsgs bd Bspoÿo@GVODLJ O OKB@ODGO
?$
 
Bd bk hjdtbxtj lb kos pjkàtghos odtg-hrgsgs bdBspoÿo
 ‘ 
y+ bd cbdbrok+ bd bk hjdeudtj lb Burjpo-tjlj bk `udlj porbhb bstor o ko bxpbhtotgvo lb kosprøxg`os bkbhhgjdbs okb`odos$
6$
 
Ko rozød lb bkkj rolgho dj todtj bd qub sbbspbrbd j dj lgibrbdhgos bsbdhgokbs bd kos pjkàtghosburjpbos bd iudhgød lbk rbsuktolj lb lghmosbkbhhgjdbs huodtj bd qub sb bdtgbdlb qub bk prjpgjcjfgbrdj okb`ïd ohtuok sb bdhubdtro o ko bspbro lbkos bkbhhgjdbs poro oljptor pjkàtghos burjpboshkoro`bdtb g`pjpukorbs odtb bk bkbhtjrolj okb`ïd$
8$
 
Bstos `blglos sb rbigbrbd+ pjr supubstj+ oud pjsgfkb gdhrb`bdtj sustodhgok lb kos oyulos
 ‘ 
lgrbhtos j gdlgrbhtos- o kos pjkàtghos lb rbshotb lb kjspoàsbs pbrgiçrghjs burjpbjs$
<$
 
Kos bxpbhtotgvos ofgbrtos ok rbspbhtj+ y koslbhkorohgjdbs pjkàtghos bibhtuolos lbslb lgstgdtjsï`fgtjs+ opudtod bd lgrbhhgjdbs lgibrbdtbs5o' Oudqub+ oijrtudolo`bdtb+ holo vbz`bdjs+ mohgo kos pjkàtghos oõd `ïsbxpodsgvos qub sb supjdb qub lbfbràopjdbr bd `orhmo bk Fodhj Hbdtrok Burjpbj$f' Ko g`pkodtohgød lb kjs burjfjdjs hj`jgdstru`bdtj lb igdodhgohgød lb kjs lçighgtslb kjs poàsbs pbrgiçrghjs$h' Ko ohbkbrohgød lb ko udgød fodhorgo+ djhj`j ud gdstru`bdtj poro udo `bejrcbstgød hjdeudto lb kjs rgbscjs lb kjscrodlbs fodhjs+ sgdj
 ‘ 
lgcï`jskjhkoro`bdtb- hj`j ud gdstru`bdtj poro qubudjs poàsbs pocubd pjr kjs rgbscjsfodhorgjs lb jtrjs$l' Rd ou`bdtj sustodhgok bd ko opjrtohgødlb rbhursjs o lgstgdtjs ijdljs burjpbjshuyo igdokglol bs `õktgpkb5$$ oyulos ok sbhtjr fodhorgj$$ oyulos o kjs lçighgtsprbsupubstorgjs lb kjs poàsbspbrgiçrghjs$$ `blglos lb bstà`ukj o kobhjdj`ào rbok j kosgdirobstruhturos+ igdodhgohgød lbpy`bs+ bth$
2$
 
Ko bxpbhtotgvo bs qub bk g`puksj lb tjlosbstos `blglos sb rbkodhb sgcdgighotgvo`bdtb o portgrlb kos bkbhhgjdbs okb`odos$ Qjrqub+ oud sgbdlj bdcbdbrok `blglos dj ohbptolos pjr bk bkbhtjroljokb`ïd+ bk cjfgbrdj sokgbdtb lb kos prøxg`osbkbhhgjdbs bstorào lgspubstj o ofjrlorkos+ udo vbzsupbrolo ko o`bdozo lb qub+ hj`j hjdsbhubdhgolb kos `gs`os+ pulgbro suirgrsb ud hjstb bkbhtjrokbxhbsgvj$
9$
 
Dubstro bxpbhtotgvo bs qub bk cjfgbrdjokb`ïd ohtuok
 ‘ 
j bk rbsuktodtb lb kos bkbhhgjdbs- sbbdhjdtrorï+ hj`j bs mofgtuok bd Okb`odgo+ bd udopjsghgød gdtbr`blgo bdtrb kj qub bk bkbhtjroljokb`ïd pgbdso y kj qub ko cbj-bstrotbcgo g`pjdb$
3$
 
Hj`j bs sofglj+ Okb`odgo mo vbdglj sgbdljud cgcodtb bhjdø`ghj y ud bdodj pjkàtghj+ ok qubsøkj bk hrbhgbdtb opbtgtj lb rbhursjs igdodhgbrjs pjrportb lb kjs Bstoljs `gb`frjs lb ko RB y kobvjkuhgød cbj-bstrotçcgho lb kjs õktg`js oÿjs bstïdlodlj ud `oyjr pbsj pjkàtghj+ bxhkusgvo`bdtb bd ko`blglo bd qub `odtgbdb ko hopohglol lb dbcjhgor oho`fgj lb kjs rbhursjs qub opjrto$
=$
 
Hj`j hjdsbhubdhgo+ sà hrbb`js qub bsbspbrofkb qub+ o portgr lb kos prøxg`os bkbhhgjdbsokb`odos+ sb prjluzho ud rbkodzo`gbdtj lb kjsbsiubrzjs igdodhgbrjs lb kjs bstoljs hbdtrokbs ydørlghjs burjpbjs$ Oudqub+ `uy prjfofkb`bdtb+bd `bdjr `blglo lb kj bspbrolj pjr okcudjs poàsbspbrgiçrghjs$
7$
 
Bstj dj sgcdgigho+ bd ofsjkutj+ qub bkkj sbopjsgtgvj$ Xg okcudjs lb kjs bsiubrzjs pblgljs oOkb`odgo -j ok hjdeudtj lb ko Rdgød Burjpbo- sjdrozjdofkbs+ jtrjs dj kj sjd$ W sg okcudjs lb bstjsbsiubrzjs publbd rbludlor bd fbdbighgj lb ko

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->