Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by api-230058585

More info:

Published by: api-230058585 on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
Sevgili Muhsin, ça
ğ
da
ş
Osmanlı ya da Young Money CMB,Gerçek adın Muhsin mi bilmiyorum ama aslında senle ilgili adın dahil hiçbir 
ş
ey bilmiyorum. Sana daha uzun yazmak istedim o yüzden tweet atamıyorum. Umarım beni yanlı
ş
anlamazsın. Amacım ukalalık yapmak de
ğ
il, herhangi bir 
ş
eyi senden dahaiyi bildi
ğ
imi iddia etmek de
ğ
il. Senin fikirlerini de
ğ
i
ş
tirmek de de
ğ
il, kendimi sanaanlatmak istiyorum sadece çünkü belli ki yanlı
ş
anla
ş
malar var.Ben CHP’li de
ğ
ilim. Olabilmek isterdim, tek AKP’ye muhalefet oldu
ğ
u için ama sonderece ba
ş
arısız buluyorum. Herhangi bir partiye bir yakınlı
ğ
ım yok.
İ
nançmeselesine gelince, Kur’an’ı da okudum,
İ
ncil’i de okudum. Kendimi en yakınhissetti
ğ
im Mevlana ve Budizm. Ama Allah inancıyla ya
ş
ayan bir insan de
ğ
ilim,do
ğ
aya inanıyorum. Ve dindar insanlara da sonsuz saygım var. Benim için önemliolan temiz kalpli olmak. Her insan e
ş
it, iyi olduktan sonra hangi din, dinli, dinsiz hiçfarketmez bana. Ateist olmayı sen belki isyankar olmak ya da sorumluluktan kaçmak olarak görüyorsun ve belli ki kınıyorsun çünkü bunu yazdın ve ben çeli
ş
kili buldum,yok sayarım demen üzücü geldi.- inanclara birsey demem katolikde olabilir yahudide ama inancsiz adam Allahinvarligini inkar edeni ben yok sayarim- saygiyi ben kendi kisiligimce duyarim inanci yok diye ne inandrmaya calisirim nedesen inanmiyon lan gec
ş
oyle bakiyim derim‘insanlik tarihinin en igrenc varliklari ateislerdir kendilerine olan fazla guvencindeninancini yitirir’ demi
ş
sin sonra ateist sevgilim vardı demi
ş
sin. Sen nasıl sevdin o kızı?Sadece sana neler hissetti
ğ
imi anlatmak istiyorum çünkü sen bana ‘beni de Hitler gibigörmeyin’ demi
ş
sin ve ben bunu demene
ş
a
ş
ırdım. Aklımdan böyle bir 
ş
ey aslageçmiyordu ki… Gezi direni
ş
inde bazı
ş
eyler çok yanlı
ş
anla
ş
ılıyor. Neden direniyoruz? Çünkü ben 10 senedir alalen aldatıldı
ğ
ımı hissediyorum,özgürlü
ğ
ümün elimden alındı
ğ
ını hissediyorum. AKP hükümetinin din sömürüsüyaparak insanları nasıl suistimal oldu
ğ
una
ş
ahit oluyorum. Bir kız olarak sürekli bumantalite tarafından geri itilmeye çalı
ş
ıldı
ğ
ımı hissediyorum. Bilmiyorum merak eder misin bunları ama birbirimizi dinlemekten bir 
ş
ey kaybetmeyiz bence. E
ğ
er ilginiçekerse, payla
ş
mak istersen sen de bana yaz, ben de senin dü
ş
üncelerini duymak isterim.Ortada çok büyük bir yanlı
ş
anla
ş
ılma var.
İ
nan bana, Gezi’ye destek veren kimseAKP’ye oy veren insanlara kar 
ş
ı sokaklara çıkmadı, sadece hükümete kar 
ş
ı çıktı.Hatta AKP’ye oy veren insanların da haklarını savunmak için çıktı aslında. Neden
ş
imdi sosyal medyada insanlar birbirine böyle nefret kusuyor diye dü
ş
ününce sebebiçok belli. Erdo
ğ
an öyle bir lanse etti ki bütün bu sokaktaki insanları, biz, bunlar, onlar diye öyle bir herkesin kafasına soktu ki buna inananlar gerçekten iki dü
ş
man taraf zannetmeye ba
ş
ladı AKP’ye oy verenleri ve vermeyenleri. Böyle bir 
ş
ey olabilir mi? Nasıl insanlar birbirini tanımadan birbirinden nefret eder? Bunu sosyal medyada Gezidireni
ş
çilerinin de öfkelenip yaptı
ğ
ını, bu oyuna geldi
ğ
ini görüyorum bazen, bu daçok üzücü.
 
Bir kaç yalan…Camiide içki içildi dedi, imam içilmedi dedi.
İ
mamı i
ş
ten uzakla
ş
tırdılar.
İ
çki içti diyeiftira atılan çocukca
ğ
ızın ba
ş
ına gelenleri de burada okuyabilirsin. Video’da kare kareizleyip buldular elindeki kola
ş
i
ş
esini, foto
ğ
rafı basıldı. Ba
ş
 bakan hala elinde kanıtolmadan camiide içki içildi diyor. Millet kan revan içinde oraya gelmi
ş
revir diye,gazdan bayılanlar ayılanlar, zaten orada kim nasıl içki içebilir ki?http://www.gercekgundem.com/?p=553388&com=allhttp://www.radikal.com.tr/turkiye/camide_icki_icti_denilen_ozturk_konustu_hayatim _karardi-1138468Ba
ş
örtülü kadın dövdüler dedi. Öyle
ş
ey olur mu, aklın alıyor mu? Bu insanlar özgürlük için soka
ğ
a dökülmü
ş
, birbirlerinin ba
ş
örtüsü takma / takmama özgürlü
ğ
ünehiç müdahale ederler mi? Kanıtları var gösterece
ğ
iz dediler. Eee nerede? Nedengösteremediler?Ba
ş
 bakan her mitingde polisimi direni
ş
çiler öldürdü dedi. Vefat eden polisin i
ş
 arkada
ş
ı, olay anında orada oldu
ğ
u için
ş
ahitlik yaptı. ‘Çok uykusuz, yorgunduk.Devlet çalı
ş
ma ko
ş
ullarımızı gittikçe kötüle
ş
tiriyor. Arkada
ş
ım göstericilerinarkasından ko
ş
arken yorgunlu
ğ
un etkisiyle köprüden dü
ş
tü,’ dedi. Ne de
ğ
i
ş
ti? Hala polisimiz öldürüldü diyorlar. Melih Gökçek dedi ki, Ethem Sarısülük göstericininattı
ğ
ı ta
ş
yüzünden öldü. Otopside Ethem’in beyninden polis kur 
ş
unu çıktı. Polisimahkemede serbest bıraktılar. Hukuki açıdan protesto yapma hakkı olan halktan 4ki
ş
i öldü, 7000 üstünde insan a
ğ
ır yaralandı, 12 insan gözünü kaybetti. Doktorlar,avukatlar tutuklandı, binlerce insan gözaltına alındı ve i
ş
kenceye maruz kaldı.Bunlardan bahsetmiyor Erdo
ğ
an. Bahsedemez çünkü cinayet bunlar, çünkü hukuksuz bu yapılanlar. Ve milyonlarca insan ölümü göze alıp, tutuklanmayı göze alıp soka
ğ
açıktıysa demek ki gerçekten bir dertleri var. Demek gerçekten çok mutsuzlar, artık dayanamıyorlar.2 milyar 800 milyon a
ğ
aç diktik dedi. Bak hesaplamı
ş
lar. 10 yılda dikildi
ğ
i söylenena
ğ
aç sayısı. kaba taslak bir hesaplamayla gidersek 10 yılda 3650 gün oldu
ğ
unu
ş
ünürsek, 2.800.000.000/3.650= 767.123Yani ülkede günde 767 bin 123 a
ğ
aç dikiliyormu
ş
. Nasıl olabilir ki bu?Bir ba
ş
 bakan halkına nasıl böyle göz göre göre yalan söyler?En son 15 Haziran’da Gezi’ye saldırdıkları gün insanlar Gezi’den çıkıyordu, çadırlar toplanacaktı o ak 
ş
am. Yine de polis TOMA’larla gazlarla akıl almayacak bir 
ş
ekilde bu insanlara saldırdı. E bu insanlar çıkacaklardı zaten, neden yaptı bunu? Çünküoradaki insanlardan bir daha oy alamayaca
ğ
ını biliyordu. Kendi oy verenlerine güçgösterisi yaptı. Bir ba
ş
 bakan neden halkına bu kadar nefret a
ş
ılamaya çalı
ş
ıyor?Çünkü böl-yönet politikasıyla bizi ikiye ayırıp birbirimizden nefret ettirmeyeçalı
ş
ıyor.Ama ben senden nefret etmeyi kabul etmiyorum. Ben seni tanımıyorum, sana yahissiz olabilirim ya da sevgi dolu olabilirim ama asla tanımadan nefret edemem.Hepimiz insanız. Ne inancımız, ne ırkımız, ne cinsiyetimiz bizi birbirimize dü
ş
man
 
kılabilir. Bir inanı
ş
a göre ya hepimiz Adem ve Havva’nın çocuklarıyız, bir inanı
ş
agöre hepimiz maymunların torunlarıyız. Ne olursak olalım aynıyız, insanız.Seni sıkmayayım ama bu insanların neden canlarını tehlikeye atarak sokaklaradöküldü
ğ
ünü bir de kendi gözümden aktarayım:3 çocuk, kürtaj, do
ğ
um kontrol: 3 çocuk do
ğ
uran bir kadının kariyer yapma
ş
ansıneredeyse sıfır. 3 çocuk do
ğ
uran kadın, averajın çok üstünde kabiliyetli ve akıllıde
ğ
ilse bu çocukları büyütürken kariyer yapamaz. Dolayısıyla maddi ba
ğ
ımsızlı
ğ
ıolamaz. Türk toplumunda kadınların maddi ba
ğ
ımsızlıkları olmadı
ğ
ı içinkocalarından dayak yediklerini, yine de ayrılıp gidemediklerini biliyorsundur. Türkiyecinsiyete göre geli
ş
im sıralamasında Sri Lanka, Pakistan, Yeni Zelanda veAzerbaycan’ın gerisinde 101. sırada. Kadın erkek e
ş
itli
ğ
i sıralamasında 135 ülkearasında Türkiye 126. sırada. Kontrolsüzce çocuk yap diye kadınlara baskı yapmak onların ba
ğ
ımsızlı
ğ
ını ellerinden almaya çalı
ş
maktır. Do
ğ
um kontrol haplarıyasaklanacak. Neden? Bu insanlar her sevi
ş
tiklerinden hamile kalmak mı zorunda?Belki çocuk yapacak maddi imkanları yok, belki çocuklarına geçecek bir hastalıklarıvar. Bu haplar bir bebe
ğ
i öldürmek de
ğ
il ki. Kürtaj yasaklanacak. Türkiye'de her 4saatte bir tecavüz veya tecavüze yeltenme suçu i
ş
leniyor. Tecavüze u
ğ
rayan buncakadın ya hamile kaldıysa? Melih Gökçek bu soruya dedi ki ‘Kadın kendini öldürsün ozaman, çocu
ğ
unu niye öldürüyor?’ Sana da tuhaf gelmiyor mu? Daha fetus 3 aylık,fetus deniliyor ona bebek de
ğ
il. Kadın kendini öldürse zaten fetus da bebek olamaz,do
ğ
amaz. Tecavüze u
ğ
ramı
ş
kadın, kendi iste
ğ
iyle mi hamile kalmı
ş
? Kimse göz göregöre hamile kalıp da ne
ş
e içinde kürtaj yaptırmamı
ş
tır eminim. Melih Gökçek bir kere bile kendini böyle bir 
ş
eyi ya
ş
ayan birinin yerine koyup, o kadın içinde bunun nekadar zor bir karar, ne kadar travmatik bir durum oldu
ğ
unu hayal etmeden son dereceduyarsız bir yorum yaptı. Taciz ve tecavüz konusundaki duyarsızlı
ğ
a girmiyorum bile, herhalde okuyorsundur, 13 ya
ş
ındaki kıza tecavüz edenlerin serbest kaldı
ğ
ı bir ülkede ya
ş
adı
ğ
ımızı biliyorsundur.
İ
çki yasakları: Avrupa’dan örnek aldık diyorlar. 30 Avrupa ülkesi arasında Türkiyeson sırada geliyor. Dünya çapında 151. sıradayız alkol tüketiminde. Bizim alkolizmdiye bir problemimiz yok ki bunca problem dururken neden bu kanunlar, buna bukadar vakit ayırmak, gündemi me
ş
gul etmek. Çünkü AKP hükümeti diyor ki, beniminancımda yasak o yüzden hiçbiriniz içemezsiniz. E bir sonraki yöneticimiz Hinduolsa o da bize inek yiyemezsiniz diye mi dayatmaya çalı
ş
acak o zaman? PekiErdo
ğ
an’ın çıktı
ğ
ı Fatih Altaylı’nın programını izlediysen duymu
ş
sundur. Erdo
ğ
andedi ki ‘Bir damla bile içki içse alkoliktir,’ Fatih Altaylı sordu ‘Peki ama içki içiyor ama size oy veriyorsa?’ Erdo
ğ
an dedi ki ‘O zaman de
ğ
ildir.’http://www.youtube.com/watch?v=lBcJ0gnFGTEGezi Parkı: Bu park 
ş
ehir merkezindeki son ye
ş
il alanlardan biri. Direni
ş
sadece bu parkı korumak isteyen insanların oraya çadır kurmasıyla ba
ş
ladı. Çünkü burayaalı
ş
veri
ş
merkezi yapılmasını istemedik. Tüketmek de
ğ
il, üretmek istiyoruz çünkü.Parkta kitap okuyabilirsin, do
ğ
aya yakınla
ş
ırsın, para harcamadan arkada
ş
larınlaoturup sohbet edebilirsin. Alı
ş
veri
ş
merkezinde ise tüketirsin. Alı
ş
veri
ş
merkezlerihakları geri götüren kitle kontrol mekanlarıdır. Çünkü insanlar kitap okuyacakları,
ş
ünecekleri, kendilerini geli
ş
tirecekleri vakti, ihtiyaçları oldu
ğ
una ikna edildikleri bir takım
ş
eyleri ço
ğ
u zaman
ş
uursuzca alarak geçirirler. Böylece aptalla
ş
ırlar ya daen azından ki
ş
isel geli
ş
imlerinde geri kalırlar ve devletin onları kontrol etmesi,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->