Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Harta San Remo 1920 O Alianta Semitica Ratata - (Clipe de Sionism III)

Harta San Remo 1920 O Alianta Semitica Ratata - (Clipe de Sionism III)

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 179 |Likes:
> Sionism - Mişcarea Naţionalistă Evreiască, statutată în urma Congresului de la Basel (1987). Scopul ei era Reîntoarcerea Evreilor pe teritoriul Vechiului Israel, pentru a îşi restabili un Cămin Naţional, punând capăt peregrinării şi persecuţiilor (ca minoritari) în ţări străine.
> Mişcarea pan Arabă - Mişcare Naţionalistă de formare a Marelui Stat Arab (care ar fi inclus actualul teritoriu din Iran, Iraq, Arabia Saudită, Iemen, Palestina, Siria, Sinai), iniţiata de Emirul Hussein, la începutul secolului XX, având ca mentor pe Lordul Lawrance şi consilieri militari Englezi..
> Spiritul de organizare al comunităţilor Evreeşti, resursele lor logistice şi financiare; abilităţile comune, ale Evreilor şi Arabilor în domeniul comerţului şi afacerilor ar fi dus la o ALIANŢĂ SEMITICĂ care în mod cert ar fi schimbat faţa lumii. Şi, oricum, nu ar mai fi murit, ‘de pomană’, atâţia oameni nevinovaţi.
E-mail: vmesarosanghel@yahoo.com
> Sionism - Mişcarea Naţionalistă Evreiască, statutată în urma Congresului de la Basel (1987). Scopul ei era Reîntoarcerea Evreilor pe teritoriul Vechiului Israel, pentru a îşi restabili un Cămin Naţional, punând capăt peregrinării şi persecuţiilor (ca minoritari) în ţări străine.
> Mişcarea pan Arabă - Mişcare Naţionalistă de formare a Marelui Stat Arab (care ar fi inclus actualul teritoriu din Iran, Iraq, Arabia Saudită, Iemen, Palestina, Siria, Sinai), iniţiata de Emirul Hussein, la începutul secolului XX, având ca mentor pe Lordul Lawrance şi consilieri militari Englezi..
> Spiritul de organizare al comunităţilor Evreeşti, resursele lor logistice şi financiare; abilităţile comune, ale Evreilor şi Arabilor în domeniul comerţului şi afacerilor ar fi dus la o ALIANŢĂ SEMITICĂ care în mod cert ar fi schimbat faţa lumii. Şi, oricum, nu ar mai fi murit, ‘de pomană’, atâţia oameni nevinovaţi.
E-mail: vmesarosanghel@yahoo.com

More info:

Published by: Mesaros Anghel Vasile on May 08, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2011

pdf

 
OKZATHŜ ‚ ALGBKC YAZFCK
BAT]A ZAL TKOH164>
H ACFALŤĄ ZKOF]FJĄÌL]TK ATADF ŜF KYTKFTA]A]Ą
JCF^K MK ZFHLFZO "FFF&/Kzk{ Mhj{okl}at/
oaokf okck#
 
]bajf Tafza Gbktzjbhyfjf 
AOY Mkzzfgl
( A~tfcfk 4>11
1( 14
 
Z[OAT0
LHŤF[LF0
 ‚ 
Zfhlfzo
/ OfŘjatka LaŪfhlacfzKytkfazjĊ# z}a}{}a}Ċ ìl {toaJhlgtkz{c{f mk ca Dazkc "1627&, Zjh~{c kf kta Tkìl}hatjktka Kytkfcht ~k }ktf}htf{c Ykjbf{c{f Fztakc# ~kl}t{ a ìŘf tkz}adfcf {l JĊofl LaŪfhlac#~{lm ja} ~ktkgtftff Řf ~ktzkjffcht "ja oflhtf}atf& ìl ŪĊtfz}tĊflk,
 ‚ 
OfŘjatka ~al AtadĊ
/ OfŘjatk LaŪfhlacfz}Ċ mk ihtoatk a Oatkc{fZ}a} Atad
1
# flfŪfa}Ċ mk Koft{c B{zzkfl# ca ìljk~{}{c zkjhc{c{f RR#ayälm ja okl}ht ~k Chtm{c Cawtaljk Řf jhlzfcfktf ofcf}atf Klgckpf,,
^ACKZ]FLA CA ZIÌTŜF][C ^TFO[C[F TĄPDHF OHLMFAC
Ca fl}tatka }t{~kcht Klgckpk "jhlm{zk mk gklktac Acckldv& ìl ^ackz}fla# ìl 1617 ‚ 1612 ~h~{caŪfa kta ihtoa}Ċ mfl ;9>,>>> mk Atadf# ;;,>>> mk Kytkf }tĊfa ~k {l}ktf}htf{ atfm Řf zĊtĊjf} mk amoflfz}taŪfa ]{tjĊ5 mk tĊpdhf Řf dchjamĊ,
1
Jatk at if fljc{z aj}{ac{c }ktf}htf{ mfl Ftal# Ftaq# Atadfa Za{mf}Ċ# Fkokl# ^ackz}fla# Zftfa# Zflaf,
4( 14
 
8
Ģl fal{atfk 1612# m{~Ċ MkjcataŪfa Dacih{t# ma}Ċ ca Cfga LaŪf{lfcht mk caGklkya# a{ chj jhl}aj}k ìl}tk mkckgaŪfa OfŘjĊtff Zfhlfz}k "jhlm{zĊ mk JbafoWkfpoall 0 cfmkt ac Jhlgtkz{c{f Ohlmfac Zfhlfz}# {l{c mfl}tk ~tfoff okodtff afhtgalfpaŪfkf mk }flktk} Jbhykykf Pfhl mfl Dktcfl / Jkf jk f{dkzj Pfhl/{c ‚ alff127> ‚ 122> / jatk ofcf}a{ ~taj}fj ~kl}t{ Tkäl}hatjktka Kytkfcht ìl Fztakc5~tfljf~ac lkghjfa}ht zfhlfz} ìl}tk 1612 /16=25 ~tfo{c ^tkŘkmfl}k ac Z}a}{c{f Fztakcm{~Ċ oaf 16=2& Řf mkckgaŪfa Jhlm{zĊ mk Koft{c Ikfzac# yff}ht{c tkgk ac AtadfkfZa{mf}k, Z}a}{c Atad# ìl yfpf{lka c{f Ikfzac j{~tflmka ^ackz}fla# ìl }h}acf}a}k#{toälm a zk z}adfcf h ihtoĊ mk a{}hlhofk j{ }ktf}htf{c ajhtma} Kytkfcht# ìl jamt{cajkz}{f z}a},^{lj}{c j{coflal} "~hpf}fy& a~atk ìl mkjkodtfk 1612# ca {l ~tälp hiktf} mk chtmTh}jbzjbfcm, Afjf Koft{c Ikfzac mkjcatĊ "jhlihto {lht lh}fŪk ack c{f],K,Cawtkljk# jhlzfcfkt{c zĊ{& ‒Lfjf {l Atad l{ ~ha}k zĊ ifk z{z~fjfhz ìl jk~tfykŘ}k laŪfhlacfzo{c Kytk{…z~{l Kytkfcht Dflk aŪf yklf} AjazĊ Řf yho jhh~ktaj{ kf ìl cfof}kck Z}a}{c{f Atad‖, Zk zkolkapĊ h MkjcataŪfk Jho{lĊ ìl jatk zk}tazkapĊ mftkjŪffck mk ~tfljf~f{ ack tkcaŪfkf ìl}tk Z}a}{c Atad Řf OfŘjatka Zfhlfz}Ċ,
JhlmfŪfa Koft{c{f a ihz} ja ajkaz}a zĊ tĊoälĊ zkjtk~älĊ ca mkjcatatkaflmk~klmklŪkf Z}a}{c{f Atad# Řf ìl {toa tkz~kj}Ċtff at}fjhckcht Řf jhlyklŪffcht mkjĊ}tk aodkck ~ĊtŪf,
Zk gatal}a Kytkfcht kofgtatka cfdktĊ Řf aŘkpatka cht ~k }ktf}htf{c ^ackz}flkf,
Zk hiktka{ gataff tkjf~thjk ìl jk ~tfy}k zfg{taa Atadfcht Řf a~hzkzf{lfcht ajkz}htk# ~tkj{o Řf z~tf`fl{c# azfz}klŪa }kblhchgfjĊ# ajhtma}k mkKytkf ~kl}t{ mkpyhc}atka kjhlhofjĊ a ~h~{caŪfkf Atadk mfl ^ackz}fla,H zĊ~}ĊoälĊ oaf }ätpf{ ~at}ka Zfhlfz}Ċ jhlyflk j{ ~at}ka AtadĊ jä}kya jktflŪkkzklŪfack0 ^ht}{c Bafia ya if phlĊ cfdktĊ ~kl}t{ aodkck ~ĊtŪf5 Aeada ya mkyklf~ht} cfdkt,^k 9 ikdt{atfk 1616 Koft{c Iafzac# ìl j{yäl}atka z{zŪfl{}Ċ ìl iaŪa JhliktflŪkf mk^ajk# ìl jatk zhcfjf}Ċ flmk~klmklŪa Atadfkf# oklŪfhlkapĊ ajhtm{c Řf gatalŪfa za~kl}t{ h ^ackz}flĊ 0 kljcayĊ a ‒ZfhlfŘ}fcht Kytkf‖, Z~ktalŪa c{f Iafzac kta jaWkf}poall zĊ z~tf`flk }h}ac ~k Atadf ìl mfiktklm{c cht j{ ItalŪa ~kl}t{ cf}htac{cZftfal# ihtoälm h ‒al}al}Ċ Zkof}fjĊ‖,Mkazkoklf# ìl MkjcataŪfa HtgalfpaŪfkf Ohlmfack Zfhlfz}k ca JhliktflŪa mk ^ajkmk ca ^atfz# z{l} oklŪfhla}k {toĊ}hatkck0
8
L{ zk ya ~tk`{mfjfa ìl lfjf {l ikc mtk~}{tfck jfyfck Řf tkcfgfhazk ack ~h~{caŪfkf lkkytkfkŘ}f,
8
L{ zk ya iajk lfjf h mfzjtfoflatk ìl}tk chj{f}htf ~tfyflm mtk~}{tfck jk}ĊŪklkŘ}f Řfjkck jfyfck ~k oh}fy mk tkcfgfk za{ tazĊ,
8
L{ ya tkyklf ìl ^ackz}fla }ha~h~{caŪfa kytkfkaz"kz}foa}Ċ ca ajkcohokl} ca 1=,>>>,>>>&, TkaŘkpatka kytkfcht zk ya iajk mfl jho{lf}ĊŪfck K{th~kf
:( 14

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->