Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
253Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pendekatan & strategi pengajaran

pendekatan & strategi pengajaran

Ratings:
(0)
|Views: 9,150|Likes:
Published by nadia burn
pendekatan & strategi pengajaran dalam mata pelajaran ilmu pendidikan
pendekatan & strategi pengajaran dalam mata pelajaran ilmu pendidikan

More info:

Categories:Types, Research
Published by: nadia burn on May 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

 
Pengajaran ialah satu aktiviti atau proses berkaitan penyebaran ilmupengetahuan atau kemahiran tertentu. Ia meliputi perkara seperti aktivitiperancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian. MenurutThomas F. Green, tujuan mengajar ialah menukar tingkah laku dan kelakuanpelajar melalui pemerolehan ilmu pengetahuan atau kepercayaan baru. Beliauberpendapat, di dalam proses pengajaran, aktiviti latihan atau pelaziman adalahsatu usaha menukarkan tingkah laku pelajar. Manakala, teknik tunjuk ajar atauindoktrinasi adalah digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dankepercayaan baru.Disini akan diterangkan tentang beberapa strategi dan pendekatan yangdigunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Strategiyang pertama ialah
strategi pemusatan guru.
Strategi ini melibatkan guru yangmemainkan peranan yang utama. Di dalam proses P&P, guru yang akanmengawal persekitaran kelas, memberi penerangan dan murid hanya bertindaksebagai pendengar sahaja. Terdapat beberapa ciri di dalam startegi ini iaitu yangpertama ialah komunikasi antara guru dan murid adalah sehala kerana gurubertidak sebagai penyampai dan murid hanya sebagai penonton. Ciri kepimpinanguru adalah bersifat autokratik iaitu murid-murid tidak berpeluang untukmenyumbangkan pendapat mereka kerana guru yang bertindak mengawalkeseluruhan kelas dan memberi arahan. Strategi ini lebih mengutamakanpencapaian objektif pengajaran guru dan penyebaran ilmu pengetahuan lebihdiuatamakan berbanding penyebaran nilai murni dan perkembangan emosi.Selain itu, perkara yang diutamakan ialah pencapaian murid dalam keputusan
 
peperiksaan dan ujian serta teknik pengajaran guru ditumpukan kepadapenyampaian fakta secara menghafal. Oleh yang demikian, murid tidak dapatmembuat interpretasi sendiri dan mereka menjadi kurang pasif serta sifat-sifatsosial yang positif kurang dapat dipupuk.Seterusnya ialah berkenaan dengan
strategi berpusatkan murid.
dibawah strategi ini, murid memainkan peranan yang utama. Murid digalakkanuntuk bergiat aktif dalam proses P&P dan guru hanya sebagai pemimpin untukmembimbing murid dalam menjalankan aktiviti sama ada secara berkumpulanatau individu. Perkara yang menajdi pertimbangan asas semasa menggunakanstrategi ini adalah kaedah kumpulan, inkuiri penemuan, perbincangan,penyelesaian masalah, bermain, simulasi dan sumbangsaran. Perkembanganmurid adalah seimbang dan menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani, intelekdan sosial (JERIS). Selain itu, ujian formatif ditekankan dan keputusan ujiankerap kali digunakan untuk mengesan kelemahan murid. Penyampaian guru puladitumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya murid memahamimaklumat yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan sendiri.Di bawah strategi ini, murid dapat melibatkan diri secara aktif serta menunjukkansifat kreatif dan berinisiatif.Strategi pengajaran yang berikutnya ialah
strategi pemusatan bahan.
Strategi ini menjadikan guru sebagai fasilitator yang menekankan kepadapenggunaan alat bantu mengajar (ABM) seperti slaid, video, gambar, kaset,radio, model, komputer dan sebagainya. Dalam strategi ini, guru menggunakanABM tersebut ketika proses P&P dijalankan. Ia bertujuan supaya proses P&P
 
menjadi lebih menarik dan penyampaian maklumat dapat dilakukan secaraberkesan. Murid-murid juga dapat belajar dengan bersemangat sekiranya gurupandai menggunakan ABM yang sesuai.Seterusnya ialah penerangan tentang pendekatan yang digunakan dalamproses P&P. Terdapat tiga jenis pendekatan iaitu induktif, deduktif dan elektif.
Pendekatan induktif 
melibatkan aktivit mengumpul dan menafsir maklumat-maklumat, kemudian membuat kesimpulan. Dalam penggunaan kaedah ini, guruakan memulakan pengajarannya dengan memberikan beberapa contoh yangkhusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. Berdasarkan contoh-contohyang diberikan, murid dibimbing memikir, mengkaji, mengenal pasti danmentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu, kemudiankesimpulan yang diberikan. Di dalam situasi pelajaran yang menggunakanpendekatan induktif ini, guru boleh mengemukakan contoh yang khusus, diikutisoal jawab untuk membimbing murid-muridnya memerhati, mengkaji, mengenalpasti prinsip atau fakta penting. Semasa menjalankan aktiviti P&P, guru tidakdigalakkan memberi sebarang penerangan atau menghuraikan kesimpulan itu.Guru hanya membimbing murid melalui aktiviti soal jawab, mentafsir danmembuat kesimpulan daripada contoh yang kemukakan. Kelebihan pendekataninduktif ini ialah murid melibatkab diri secara aktif, bersifat saintifik,menggalakkan murid berfikir dan ia berpusatkan murid. Namun, terdapat jugakelemahannya iaitu sukar mendapatkan kerjasama daripada murid-murid,menggunakan banyak masa apabila murid-murid diminta memberikan contoh,membebankan tugas guru kerana banyak persediaan harus dilakukan dan

Activity (253)

You've already reviewed this. Edit your review.
Vinothini Siva liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Aruna Madasamy liked this
Sepoi King liked this
Subashiny Subramaniam added this note
thnkz
Sri Arati liked this
gbb21 liked this
Thilaka Letchumy liked this
tiamchye liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->