Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Artikel - Waarom de kracht van BRM nog niet is ontdekt

Artikel - Waarom de kracht van BRM nog niet is ontdekt

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Peter K.J. Kalmijn
Hoewel bedrijfsregels veel voordelen bieden voor moderne bedrijven, lijkt het als of moderne ondernemingen de voordelen van gestructureerd regelbeheer en regelgebruik binnen processen en IT-toepassingen nog niet in de volle omvang hebben ontdekt.
Hoewel bedrijfsregels veel voordelen bieden voor moderne bedrijven, lijkt het als of moderne ondernemingen de voordelen van gestructureerd regelbeheer en regelgebruik binnen processen en IT-toepassingen nog niet in de volle omvang hebben ontdekt.

More info:

Published by: Peter K.J. Kalmijn on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

 
 
Waarom hebben ondernemingen de kracht van bedrijfsregels nog nietontdekt?
Hoewel bedrijfsregels veel voordelen bieden voor moderne bedrijven, lijkt het als of moderneondernemingen de voordelen van gestructureerd regelbeheer en regelgebruik binnen processenen IT-toepassingen nog niet in de volle omvang hebben ontdekt.
Steeds meer producten en diensten, die doormoderne
bedrijven
en ook
overheden
 worden aangeboden zijn gebaseerd oponderlinge afspraken en regelingen. Vooralproducten zoals verzekeringen, leningen enandere financiële producten zijn gebaseerdop contractuele afspraken tussen aanbiederen consument. Hierbij draait het vooral omhet afdekken van bepaalde
risico’s
, incombinatie met sturing van consumentengedrag om zo een financieel voordeligresultaat op te leveren voor de aanbieder, entegelijkertijd iets van waarde aan deconsument te bieden. Bij centrale endecentrale
overheidsdiensten
zijn het dediensten aan de burger, die op wetten enverordeningen zijn gebaseerd. En vrijwel allemarktsectoren hebben te maken metcompliance regels en verantwoording aantoezicht uitoefenende instanties.Operationele bedrijfsregels besturen in aldeze voorbeelden de dienstverlening, bepalenhet product inhoudelijk, zijn de grondslagvoor beslissingen en verantwoording, enbepalen het gedrag naar consument enburger.Vanuit dit perspectief is goed te zien hoebedrijfsregels zouden moeten behoren tot hetduurzame fundament van elk modern
bedrijf 
 of 
overheidsinstelling: elke onderneming
.Regels vormen het daadwerkelijke product,zorgen dat de met de consument gemaakteafspraken worden nageleefd, bepalen deondersteunende processen, en zorgen datcompliance regels worden nageleefd. Dit iswat toenemend het zaken doen bepaald inmoderne
ondernemingen
. Voor het duurzamefundament moet een bedrijfsregelgeoriënteerde aanpak minimaal in helderzicht voorzien wat de regels precies zijn,waar zij worden toegepast, zijngeïmplementeerd in IT-systemen en inzichtgeven in de impact, die wijzigingen in deregels tot hebben op de organisatie en de IT-systemen.Waarom zien wij dan geen brede toepassingvan bedrijfsregels, waarbij bedrijfsegels doormiddel van regelbeheer structureel en actief worden gemanaged als intellectueel kapitaal,juridische commitments, en het competitievevoordeel dat hiermee gepaard gaat?
 
Wat houdt
ondernemingen
tegen om massaalde vruchten te plukken?Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan tewijzen, sommige in de organisatie van de
ondernemingen
zelf, andere vanuit hetspeelveld zelf.Een van de belangrijkste oorzaken is dat dehoeveelheid en complexiteit van wetten,verordeningen en berekeningen pas de laatste10 a 15 jaren geleidelijk is toegenomen zodatdat
ondernemingen
dit niet langer opconventionele manier kunnen behappen. Zijkonden tot voor kort hun producten endiensten op conventionele manier realiserendoor de regels gewoon vast in deondersteunende IT systemen te coderen.Inmiddels is de hoeveelheid toegenomen enwordt het steeds frequenter noodzakelijkvoor
ondernemingen
om hun bedrijfsregelsaan nieuwe omstandigheden aan te passen enwordt het hard coderen van regels steedsmeer een vertragende factor bij aanpassingenin de bedrijfsvoering. De in het begin latentebehoefte aan gestructureerd regelbeheerwordt inmiddels steeds duidelijker zichtbaar.Het is dan nog een behoorlijke stap ombedrijfsregels te gaan zien als eenonafhankelijke en belangrijke toegevoegdewaarde, die als zodanig ook duurzaambeheerd zouden moeten worden. Vaak leefter in het begin nog een perceptie datbedrijfsregels een wegwerpproduct zijn,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->