Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
ELC - Scribbles 5

ELC - Scribbles 5

Ratings: (0)|Views: 1,967 |Likes:
Published by Marlon Cureg
A publication of ELC Post-Foundation
A publication of ELC Post-Foundation

More info:

Published by: Marlon Cureg on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/14/2013

 
M[X@JKXX JFDK
XH]@MMIKX ;
G`rkhtlr‐s Dkssfok
 
Jkw Ikhturkrs Cl`j UB
Fisl `j ta`s `ssuk
Xkhljgfry IfjoufokRlhfmuifry @jstruht`lj
Ikfrj`jo G`bb`huit`ks
Urlmikds `j Xpkii`joDlrk stugkjt Frt`hiks&
 
Blr Ur`vftk H`rhuift`lj Ljiy 
 
’Wl hftha tak rkfgkr/s fttkjt`lj) pifhk fj
`jtkrkst`jo skjtkjhk lr qultk brld tak stlry 
akrk*— 
 
Gkfr Wkfhakrs fjg Xtugkjts)
@ fd vkry prlug taft tak b`bta kg`t`lj lb ’Xhr`mmiks— afs mkkj
pumi`sakg* Wa`s `s f orkft fha`kvkdkjt) wa`ha wluig jlt afvkmkkj dfgk w`talut ylur afrg wlrn fjg s`jhkrk kbblrts* Xl)tafjn ylu fii vkry duha fjg nkkp up tak ollg wlrn*X`jhkrkiy)
 Gr* Jfsr`j Fi$Ifwft` 
F Wafjn Plu Jltkbrld tak Kg`tlr
B`jfiiy wk dfjfokg tl mr`jo lut tak iftkst judmkr lb lur clurjfi fjg lj ta`s gfy @ dust wr`tk f spkh`fi tafjn ylu jltk blr fii lb yluwal wkrk `jvlivkg `j ta`s kjgkfvlur* Fifj mrluoat a`s kxhkiikjt gksntlp pumi`sa`jo sn`iis fjg Mfifj hlj$tr`mutkg a`s `jbkhlus kjtaus`fsd tl ta`s prlckht fjg Xfd nkpt lj loo`jo tak prlvkrm`fi `gik mkfst* @ dust fisl tafjn fii lur hljtr`mu$tlrs `jhiug`jo @dfg) Gr* Fb fjg ltakrs*Wafjn ylu ouys) afvk f orkft suddkr&
 
 Fsarfb 
 
 Hljtkjts
Xkhljgfry IfjoufokRlhfmuifry @jstruht`ljp* ?
Ikfrj`jo G`bb`huit`ks p*1
Vukst`ljs fmlut juhikfr plwkr p*0
Hldpfr`jo ylurskib w`taltakrs p*65
Oilmfi Wlur`sd p* 66
@t‐s ylur hal`hk p* 6=
 
Urlmikds `j Xpkii`jo p*68$6;
A`hhups p*62
Wfnk F Xd`ik p* 6?
Wak Xkhrkts lb _ftkr p*61
Hliikok I`bk p*=5
Xuddkr Waluoats p*=6
G`oj`ty lb Ifmlr p*==
Alstki I`bk p*=8
Xaluig stugkjts mk fi$ilwkg tl hallsk f spkh`fi$`zft`lj< p*=7
Hfr Fhh`gkjt p*=;
Wak Dfo`h lb Dusfjgfdp*=2
 Cust Muhnik [p p*=?
Akikj Nkiikr p*=1
Wak Iksslj tl mk ikfrjkgp*=0
Ikssljs brld tak Ur`vftkXhalli systkd p*=0
Mfj Fof`jst Fj`dfi Wkst$`jo p*86
 _aft _k Jkkg tl Njlwfmlut Kta`hfi Afhn`jo p*88
Fgvkrt`skdkjt3 @jblr$dft`lj lr Dfj`puift`lj<p*87
 
UFOK 8
 
Orkkt`jos*@ fd kxtrkdkiy afppy tl ikfrj taft lur
XH]@MMIKX
`s stkp$p`jo up lj tak b`bta rujo `j `ts ifggkr* Dy akfrty hljorftu$
ift`ljs tl ylu fii& Wa`s `tskib `s f prllb taft ’Wloktakr wk hfjgl sl duha—*
  Fs ylu fii njlw) @) mk`jo f strljo fgvlhftk fjg fj frgkjt
supplrtkr lb ‑tkfd wlrn‐) mki`kvk taft `j tak iljo a`stlry lb 
audfjn`jg) talsk wal ikfrjkg tl hliifmlrftkfjg `dprlv`sk dlst kbbkht`vkiy) afvk ljiy prkvf`ikg* Pkf) wk saluig jlt ljiy usk tak mrf`js wk afvk) mut fiitaft wk hfj mlrrlw* @ alpk) lur XH]@MMIKX afs cust gljk taft*@ fd `ddkjskiy pikfskg tl ikfrj taft f ilt lb stugkjt$wr`tkrs afvk hljtr`mutkg blr ta`s `ssuk lb XH]@MMIKX tll)fjg @ tfnk ta`s lpplrtuj`ty tl kxtkjg dy akfrtbkit w`saks tl fii taksk ylujo wr`tkrs* @ fiwfys trust taft f sdfiiorlup lb taluoatbui) hldd`ttkg pklpik hfj hafjok tak wlrig* @jgkkg) `t `s tak ljiy ta`jo taft kvkr afs*Ikt dk tfnk ta`s lpplrtuj`ty tl kxtkjg dy s`jhkrk tafjns fjg orkkt`jos tl Gr* Jfsr`j Fi Ifwft`) tak Fhfgkd`hHllrg`jftlr) Ulst Blujgft`lj Urlorfd) Dr* Xfd R`htlr) Urlorfd Hllrg`jftlr) fii tak tkst`jo hllrg`jftlrs) Dr* Fsarfb) kg`tlr lb ta`s `ssuk) fjg fii tak tkfhakrs) blr tak`r walikakfrtkg hljt`julus supplrt fjg kjhlurfok$dkjt blr ta`s orkft vkjturk*B`jfiiy) f s`dpik rkd`jgkr tl ylu fii
‑@t `s jlt waft `s plurkg `jtl f stugkjt taft hlujts) mut waft `s pifjtkg‐
 
Xl) ikt‐s str`vk afrg tl mr`jo hafjoks `j tak i`bk lb tak ylujokr okjkrft`lj wal afvk mkkj fss`ojkg tl kfha
fjg kvkry ljk lb us*Plu afvk jlt i`vkg ujt`i ylu afvk gljk sldkta`jo blr sldkljk wal hfj jkvkr rkpfy ylu* Wak d`rfhik `s ta`s
tak dlrk wk safrk) tak dlrk wk afvk*Br`kjgs) wk dfy afvk fii hldk lj g`bbkrkjt sa`ps) mut wk/rk fii `j tak sfdk mlft jlw*_`sa ylu fii) fii tak vkry mkst&
 Fadkg Fi G`ss`)
 
G`rkhtlr KIH
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->