Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Pregled opšte književnosti 3 skripta

Pregled opšte književnosti 3 skripta

Ratings: (0)|Views: 313 |Likes:
Published by Kasandra Kassandra
pomocna skripta za Pregled opste knjizevnosti 3
pomocna skripta za Pregled opste knjizevnosti 3

More info:

Published by: Kasandra Kassandra on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2014

pdf

text

original

 
Pregled opšte književnosti 3
Predromantizam
Zajednički pojam za različite stilske tendencije, idejne pokrete i književnepravce u Evropi polovinom 18. v. koji nagoveštavaju romantizam. Tu spadaju:-engleski sentimentalizam;-francuski racionalizam i rusoizam;-nemački pijetizam (religiozni pokret nastao iz protestantizma koji podrazumevaokrenutost ka unutrašnjem životu) i Sturm und Drang;-austrijski jozefinizam (prosvećeni apsolutizam, duhovni stav prožetprosvetiteljskim idejama) ;-u zemljama iz grupacije Slavia Ortodoxa pojave koje se oslanjaju na klasicizam iprosvetiteljstvo.
Romantizam
Termin
- Romantizam je jedan od prvih književnih pokreta koji zahvata skorocelu Evropu i Ameriku. Termin romantizam može imati više značenja, potiče odvrste španske folklorne pesme – romanse sa bajkovitim i ljubavnim sadržajem,a kasnije postaje naziv za umetničku tvorevinu koja govori o ljubavnimavanturama nekog znamenitog junaka.U značenju knjevnog pravca i stila, prvi put termin upotrebljavaju braćaŠlegel.
Vreme i mesto nastanka
- Teško je odrediti tačno vreme trajanja romantizma jer se nejednako razvijao u različitim zemljama – ali, okvirno gledano, odnosi sena period od kraja 18. do polovine 19. veka.Romatizam nastaje u Nemačkoj, već 70 – ih godina 18. veka, odatle se prenosina Francusku, zatim u Englesku i Rusiju, nešto kasnije u Italiju i Španiju. IzEngleske i Rusije širi se na Ameriku i slovenske zemlje. Kraj romantizma prilično je teško odrediti precizno jer se na njegovom završetku uporedo stvaraju i delaromatizma i realizma, koji se nakon njega javlja. Romantizam je nagovešten jošu 18. veku, sa pojavom prosvetiteljstva, sentimentalizma, pijetizma, rusoizma,Sturm und Drangapa se sve te struje jednim imenom nazivajupredromantizmom.
Društveni uslovi
– Osnova za razvoj romantizma je pre svega Francuskaburžoaska revolucija koja propagira slobodu, jednakost i bratstvo, čiji neuspeh ipropast dovode do degradiranja ličnosti, do gubitka vere u postojeće stanje i dopovlačenja ljudi u neki drugi svet, svet mašte i iluzije. Period nakon revolucije jei period rušenja feudalnog sistema i stvaranja modernog građanskog društva, to je period reformacija i kontrareformacija, period zanosa i neuspeha, kolebljivperiod koji je kod ljudi stvarao sumnju u budućnost, u ono što sledi. Nijeostvareno obećanje enciklopedista da će društvo, oslanjajući se na razum, moći
1
 
da ostvari idelane odnose koji će se zasnivati na bratstvu, slobodi i jednakosti.Reagujući na takvo stanje, osetivši sopstvenu nemoć, čovek počinje da sepovlači u sebe.
Poetika romantizma
– Romantizam nastaje kao suprotnost klasicizmu i presvega normiranosti, imao je za književnost oslobodilačku ulogu – oslobađa je odstega i konvencija. Pesnik se oslanja na svoje unutrašnje pretenzije, piše osvojim ličnim osećanjima, dela se individualizuju, javlja se pojam pesničkoggenija – pesnik dobija božanski karakter, razvija se kult slobodne stvaralačkeličnosti, dela postaju izraz pesnikovog doživljaja, ti se novinama,tajanstvenosti, osećajnosti. Imaginacija i fantastika postaju osnovni postupci ustvaranju, pesnikov zadatak je da stvara, ne da imitira. To je period nastankaistorije književnosti kao zasebne discipline nauke o književnosti jer se tadapažnja usmerava na pisca koji je izvor stvaralaštva, proučava se njegova ličnost jer se na taj način dela mogu bolje razumeti pošto je u njima izraz njegovihemocija, tako da u delima ima dosta autobiografskog (što je bilo nezamislivo zaklasicizam). Junaci dela romantizma, za razliku od prethodnih, umesto radosti zbog saznanjai otkrića osećaju tugu što ne mogu da dosegnu krajnje granice saznanja, takosu oni nosioci „svetskog bola“ (saznanje da je ovaj svet najgori od svih svetova,osećanje nezadovoljstva, pesimizma, očajanje, melanholije, tuga zbog svetskihnevolja i problema), nemoćni su da spoznaju svet razumom, zato pribegavajumašti. Metaforična slika kosmosa ili okeana predstavlja težnju ka nedostižnim. Junak u romantizmu je često doveden u situaciju kada mora da donese važnu,presudnu odluku, a takva sitacija naziva se
situacija na pragu
.U romantizmu se javlja i bunt, kao jedna od osnovnih odlika, želja junaka dareaguju na nesavršeni svet i da ga menjaju.Romantizam se okreće srednjem veku i tradiciji uopšte. Romantizam je periodstvaranja nacija, okretanje individualnom, period okretanja narodnom jeziku inarodnoj tradiciji (narodna poezija najbolje izražava onaj specifični duh koji jekarakterističan za svaki narod), ne antičkoj, ne podražavanju. Uvođenje pojmanarodni duh je osnova da se romantizam razlikuje u pojednim zemljama.Priroda za romatičare predstavlja ideal, ona je neiskvarena, mistična. Slikanjepejzaža je dominantno u romantizmu, njih suprotsavljaju surovom svetu, čestosu slika čovekovog duševnog stanja. Karakter pejza zavisi od jačinepesnikovih emocija. Iz baroka preuzimaju
gotske elemente
– slikanje groblja,ruševina, mračnih predela, što takođe koriste u cilju izražavanja osećanja. Čestose uvode dijabolni motivi i bavljenje onostranim (Po, Laza Kostić, Bajron,Gete). Pored fantastičnih elemenata, insistira se i na estetici ružnog. Zato sekoriste nosi stilski postupci i figure (groteska, satira, sarkazam, crni humor,romantičarska ironija).Poetika romantizma je entuzijastička, što je suprtono prethodnoj normativnoj –to je shvatanje da umetnost proitiče iz emocija, iz uzbuđenja i nadahnuća,razočaranje u razum dovodi do oslanjanja na čula i emocije. Romantičarskarevolucija je antiklasicistička i antiracionalistička. Razumom određeni stariestetički ideali zamenjeni su novim idealima, kojima razum nije bio merilolepote i koji nisu priznavali nikakva unapred formirana pravila lepote.
2
 
Žanrovi
– U romantizmu se zapaža dominacija poezije i lirizacija svih književnihoblika, s obzirom na to da se insistira na unutrašnjem osanju. Poetikaromantizma takođe dovodi do mešanja svih književnih vrsta jer se težiuklanjanju svih pravila. Sinkretizam je takođe jedno od obeležja romantizma,ztako da se u žanrovima mešaju lirsko i epsko, poezija i proza, književnost,muzika i likovna umetnost.Novi žanrovi: priča u stihu, roman u stihu, pesma u prozi (poema), lirska drama,dramski spev.Pozorište: lirska drama, istorijska tragedija, satira. Ili je politički angažovano, iliizrazito lirski obojeno.Proza – značaj će dobiti tek u realizmu: novela, istorijski i gotski roman. Novelau romantizmu prikazuje neobilan događaj i zato pisci unose elemente fantastikei detektivske priče (Po, Gogolj).S obzirom da pisci teže izražavanju ličnog, zastupljene forme su i dnevnici,memoari, pisma, a veći broj pesama, romana i poema dobija autobiografskikarakter.
Predstavnici
Nemačka
– Gete, Herder, Šiler, Fridrih Šlegel, Tik, August,Novalis, Brentan, braća Grim, Hofman;
Francuska
– Madam de Stal, Šenije,Lamartin, De Vinji, Viktor Igo, Mise, Gotje, Dime, Nerval;
Engleska
– Blejk,Berns, Vordsvord, Kolridž, Bajron, Šeli, Kits;
Amerika
– Edgar Alan Po, Kuper,Ralf Emerson;
Rusija
– Žukovski, Ljermontov, Puškin, Njekrasov.
Nemački romantizam
Romatizam se najpre javlja u Nemačkoj. U Nemačkoj ovaj pokret se sastojao iznekoliko stupnjeva razvoja.
Sturm und Drang (nem.
bujnost i plahovitost, bura i oluja
)
– pravac kojitraje od 1770. do 1785. godine, odnosi se na nemački
 predromantizam
. To jeperiod okretanja od klasicističke normiranosti, pojavljuje se kao reakcija naracionalizam koji je dominantan u klasicizmu i prosvećenosti, predstavljaokretanje mašti, imaginaciji, slobodi; buntovničko stvaralaštvo, rušenjekonvencija. Neki od stavova poetike poklapaju se sa pravcima koji muprethode:
kult prirode i genija, veličanje osanja, strasti i slobode preuzet je iz
sentimentalizma
;
kult mašte iz
 pijetizma
;
povratak prirodi iz
rusoizma
.Novo gledište ističe čoveka, stvaraoca kao neku vrstu božanstva, umetnostpostaje odraz piščevih emocija. Umetnost postaje iracionalna. Nemačkigranski intelektualci nisu verovali u promenu socijalnih prilika koje jeobećavala revolucija, zato se okreću pojavama koje su prostorno i vremenskidaleke da bi u njima našli neostvarene ideale – zato se u njima sreću motivi izpreistorije, persijske i srednjovekovne književnosti. Autoritet antičke tradicijeslabi i pisci se okreću nacionalnim tvorevinama i kulturi. Zanimaju ih Homer,Osijan, Ruso i Šekspir (ali i čitava narodna književnost) jer oni stvaraju naosnovu lokalne, nacionalne tradicije i narodne istorije. Od književnih žanrova
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
duspis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->