Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Specialis Es Altalanos Relativitas Elmelete

A Specialis Es Altalanos Relativitas Elmelete

Ratings: (0)|Views: 167|Likes:
Published by J Izabella Bardocz
A specialis es altalanos relativitas elmelete
A specialis es altalanos relativitas elmelete

More info:

Categories:Types, Research
Published by: J Izabella Bardocz on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
ALBERTEINBTNIN
ALBERTEINSTEIN
A SPECNALIS
EsArrarAuos
RELATTVTTAS
nnnnEr-,ETE
rv. KTADAS
BUDAPEST1973
 
A m{l eredeticime:UBER DIESPEZIELI,EUND DIEALLGEMEINEIIT'LATIVITATSTHEORIE(Diuck undYetlag vonFriedrichVieweg undSohn,Braunschweig)Ajelenfordit6sakiiayv1921-eskiad6saalapjr4nk6saiilt
aeuvrzpr6rInrefsA KONvvETEGyZETEKKEL rr-A:rrL,
DR.NovoBArzryrAnor,y
K0SSUTH.DIJAS
A KoNyvETronolrotrA:VAMoS FERENCA FoRDITAsT, u*roitru"tosszEvETETrE6s szAKSzEMpoNr:s6Ll-r,pNonrzarn
rANor,yrrAzlFRIGYES
Az uroszoKfNTKOZOLTriat"r*-ao*ulMANyrIRTA,MAROTILAJOS
@E"tutuof Albert Einstein@V6mosFerenc,1963.Hungariantranslation
BEVEZETES
Ajelenremek kdnyvecsk6benEinstein azt a,mer6ezszd,nd6kdtval6sitotta meg, hogya relativit6s elmdlet6ta magaegdsz6ben&LheL6vEegyeazoksz6"m6"ras, akiknem rendelkeznekamegfelel6 matematikaiseg6lyesz-kiiziikkel. Csakaki tetimr{r hasonl6 kis6rletei'dudjatoljes m6rt6kben m6lt6nyolniennek a ndpszerfistt6m6d-szernekaztlgszesneh6zsdgeit.fk6plethasznd,lat,mint6,ttekinthet6 matematikaigyodslrd,s,er6senmegkriny-nyitia ktizl6st. Derdgtdn felk6rekmindenolvas6t, akiamennyis6gtanteriilet6n nemjr{,ratos,vessenel mindenkisebbs6gi 6rzdsL.Haa sz6beli kdzl6snek olyanmesterebesz6lhozz6,,mint amilyen e kdnyv szerztje, tal6nm6ga szakombers ink6,bbdriilnifog ak6pletek hir6,nyr4,nakvagyritkas6,g6,nak.Morlaz eleven sz6 sokkal ink6,bbk6sztebgondolatielm6lyiil6sro, avihaft,koz6hajlam6rvdnyesit6s6re, minta szintelenbetfi.Rendkiviili6rtdke a kdnyvnek, hogy a szerz6oly for-m6,ban6slogikai egym6,sutdnban smerteti elm6let6t,amint az szellomimiihelydbenaz id6k folyamri,n kiala-kult,Kiilttn0sldlektani{lyezetretjelentaftiinyvnyo-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->