Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Delictele de Presa BT

Delictele de Presa BT

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,103 |Likes:
Published by loredanastefu

More info:

Published by: loredanastefu on May 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
Prof. univ. dr. Dumitru Titus Popa
Delictele de pres
ă
 
(Cele 55 de argumente
pro causa
...)
Editura NORMABucure
ş
ti. 2004
 
 2
Dumitru Titus Popa
Delictele de pres
ă
 
(Cele 55 de argumente
pro causa
...)
Motto
: „O societate bazat 
ă
pe informa
ţ 
ie are tendin
ţ 
e s
ă
  produc 
ă
mai mult din cele dou 
ă
lucruri pe care oamenii le pre
ţ 
uiesc în primul rând într-o democra
ţ 
ie modern
ă
: libertatea
ş
i egalitatea (...)Destr 
ă
marea ordinii sociale produs
ă
de progresul tehnologic nu este un fenomen nou.” 
Francis Fukuyama(
Marea ruptur 
ă
, 1999)
 
 3
Notificare
 Textul ce urmeaz
ă
încearc
ă
s
ă
prefigureze, prin delictele de pres
ă
- delictelegândirii liber exprimate -
marea schimbare
pe care dreptul, ca sistem ordonator de justi
ţ
ie real
ă
,
corect
ă
, o poate impune realit
ăţ
ii manifeste.Premisa schimb
ă
rii de fond st
ă
în recuperarea
ş
i activarea
voca
ţ
iei ra
ţ
ionale
adreptului (a normei),
de cunoa
ş
tere
ş
i recunoa
ş
tere a adev
ă
rului
din atâtea aparen
ţ
ede adev
ă
(1
; voca
ţ
ie originat
ă
 
 în cauza libert
ăţ
ii
 
ş
i nu a socialit
ăţ
ii; în realitateanepervertit
ă
socio-emo
ţ
ional, clasial, sistemic etc. Nu vom spune astfel c
ă
vis
ă
m odoctrin
ă
pur 
ă
a dreptului, kelsenian
ă
, sau o norm
ă
primordial
ă
, pre-existen
ţ
ial
ă
, dar sigur va trebui s
ă
fim de acord c
ă
principiul cauzalit
ăţ
ii
ş
i preeminen
ţ
a valorilor, legitim
ă
rilor 
ş
ifinaliz
ă
rilor 
socialoide
, impuse în aria modernit
ăţ
ii, nu mai pot fi perpetuate, în plan fiin
ţ
ial
ş
i existen
ţ
ial; cu atât mai pu
ţ
in, în aria comportamentului politic, social, moral.Consemn
ă
m doar c
ă
triumful drepturilor 
cet
ăţ
eanului
(„omul social”) în fa
ţ
a
drepturilor omului
(„omul ra
ţ
ional”), sugestiv configurat de chiar titlul „Declara
ţ
iei drepturilor omului
ş
icet
ăţ
eanului” (1789), ar fi suficient, pentru a constata scindarea
deliberat
ă
produs
ă
demodernitate în unitatea (esen
ţ
a) umanului.Revenirea
 în
cauza libert
ăţ
ii este vital
ă
, în ac
ţ
iunea stringent
ă
 
de restaurare aesen
ţ
ei umanului
, în ipostazele sale de baz
ă
: individual, colectiv, normativ.Exemplificarea cu delictele de pres
ă
constituie, poate, argumentul cel mai conving
ă
tor alschimb
ă
rii. Întrucât este vorba de fapte de gândire („o gândire”)
(2
a c
ă
ror libertate deexprimare este garantat
ă
constitu
ţ
ional
ş
i de toate documentele/reglement
ă
rile europene
ş
i universale în vigoare. S
ă
observ
ă
m cum art.30 (1) din Constitu
ţ
ia României (actfundamental elaborat
ş
i interpretat în concordan
ţă
cu Declara
ţ
ia Universal
ă
a Drepturilor Omului, din 1948), prevede expres: „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor saua credin
ţ
elor 
ş
i libertatea crea
ţ
iilor de orice fel...
sunt inviolabile
(s.n.).
(3
 Apare, a
ş
adar,
obliga
ţ
ia ra
ţ
ional
ă
de a str 
ă
muta „instrumentarul” inten
ţ
ional-normativ din aria social
ă
(condi
ţ
ionat
ă
/politizat
ă
/mereu „cosmetizat
ă
”) în aria libertar 
ă
,
arealit
ăţ
ii organice
. Cum
ş
i de a lucra
ordonator 
, cu fapte tangibile
ş
i intangibile; reale
ş
i

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adelina Mihaela liked this
Alina Zavoi liked this
Estera Clipa liked this
Ioana Ro liked this
Alina Zavoi liked this
ankapower9646 liked this
Lilia liked this
emadoyle liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->