Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
160Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bo de on Thi Vao Lop 10 Nam Hoc 2008 - 2009

Bo de on Thi Vao Lop 10 Nam Hoc 2008 - 2009

Ratings:

4.84

(1)
|Views: 20,838|Likes:
Published by nguyentangvu

More info:

Published by: nguyentangvu on May 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

 
Trung Tâm B
i D
ưỡ 
ng Ki
ế
n Th
ứ 
c QUANG MINH423/27/15, L
c Long Quân, P.5, Q.11GV: NGUY
N T
Ă
NG V
Ũ
 www.trungtamquangminh.tk  
1
Đề
1
Câu 1:
Thu g
n bi
u th
ca)
1155:353551
+
  b)
( )
0;0;
a b a b b aa b a ba ab a ab a ab
+ > > +
 
Câu 2:
Gi
i các ph
ươ 
ng trình và h
ph
ươ 
ng trình sau:a)
( )
2
33770
 x x
+ + + =
b)
2
10222
 x x x x x
=
c)
32704660
 x y x y
+ =+ =
 
Câu 3:
Cho ph
ươ 
ng trình
( )
2
2140
 x m x m
+ + =
 a)
 
Ch
ng t
ph
ươ 
ng trình luôn có hai nghi
m phân bi
t
12
,
 x x
v
ớ 
i m
i
m
  b)
 
Tìm giá tr 
c
a
m
 
để
ph
ươ 
ng trình có hai nghi
m trái d
u.c)
 
Ch
ng minh bi
u th
c
( ) ( )
1221
11
 M x x x x
= +
 
không ph
thu
c
m
 
Câu 4:
M
t l
ớ 
 p h
c có 40 h
c sinh
đượ 
c x
ế
 p ng
i
đề
u nhau trên các gh
ế
b
ă
ng. N
ế
u ta b
ớ 
t
đ
i hai b
ă
ng gh
ế
thì m
i b
ă
ng gh
ế
còn l
i ph
i x
ế
 p thêm m
t h
c sinh. Tính s
b
ă
ng gh
ế
ban
đầ
u.
Bài 5:
Cho tam giác ABC nh
n.
Đườ 
ng tròn tâm I
đườ 
ng kính BC c
t AB và AC t
i F, E. BE vàCF c
t nhau t
i H.a)
 
Ch
ng minh H là tr 
c tâm c
a tam giác ABC và
 AH B
. b)
 
G
i I là trung
đ
i
m c
a AH. Ch
ng minh IE, IF là ti
ế
 p tuy
ế
n c
a
đườ 
ng tròn (I).c)
 
Ch
ng minh t
giác EDIF n
i ti
ế
 p.d)
 
Cho BC = 2a,
00
45,60
 ACB BA
= =
. Tính bán kính
đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
 p t
giác EDIF.
 
Trung Tâm B
i D
ưỡ 
ng Ki
ế
n Th
ứ 
c QUANG MINH423/27/15, L
c Long Quân, P.5, Q.11GV: NGUY
N T
Ă
NG V
Ũ
 www.trungtamquangminh.tk  
2
Đề
2:
Câu 1:
Thu g
n bi
u th
c:a)
( )
106415
+
b)
( )
22
1011
 x x x x x x x x x x
++ + >+ + +
 
Câu 2:
Gi
i ph
ươ 
ng trình và h
ph
ươ 
ng trình sau:a)
( )( )
22
3128120
 x x x
+ =
b)
( )
456
 x x
=
c)
1336
 x y xy
= −= −
 
Câu 3:
Cho
( )
2
:4
 xP y
= −
( )
:34
 xd y
=
 a)
 
V
(P) và (d) trên cùng m
t m
t ph
ng t
a
độ
. b)
 
Tìm t
a
độ
giao
đ
i
m c
a (P) và (d) b
ng phép toán.c)
 
Tìm
m
để
 
đườ 
ng th
ng
( )
':
d y x m
=
và (P) ch
có 1
đ
i
m chung
Câu 4:
Tìm chu vi hình ch
nh
t bi
ế
t chi
u r 
ng b
ng
715
 
chi
u dài và di
n tích là
2
420
m
.
Bài 5:
Cho n
a
đườ 
ng tròn (O) có
đườ 
ng kính AB = 2R và
đ
i
m C thu
c n
a
đườ 
ng tròn (AC >CB). K 
CH vuông góc v
ớ 
i AB t
i H.
Đườ 
ng tròn tâm K 
đườ 
ng kính CH c
t AC, BC l
n l
ượ 
t t
iD, E và c
t n
a
đườ 
ng tròn (O) t
i F (F khác C).a)
 
Ch
ng minh CH = DE. b)
 
Ch
ng minh CA. CD = CB. CE và t
giác ABED n
i ti
ế
 p.c)
 
CF c
t AB t
i Q. Ch
ng minh QO vuông góc OCd)
 
Ch
ng minh Q là giao
đ
i
m c
a DE và (OKF)
 
Trung Tâm B
i D
ưỡ 
ng Ki
ế
n Th
ứ 
c QUANG MINH423/27/15, L
c Long Quân, P.5, Q.11GV: NGUY
N T
Ă
NG V
Ũ
 www.trungtamquangminh.tk  
3
Đề
3
Câu 1:
Thu g
n bi
u th
c:a)
2332323323
b)
( )
111:0
 x x x x x x x x
+ >+
 
Câu 2:
Gi
i các ph
ươ 
ng trình và h
ph
ươ 
ng trình sau:a)
( )( )
22
572240
 x x x x
+ + =
b)
42
17600
 x x
=
c)
1211216121
 x y x y
+ =+ ++ =+
 
Câu 3:
Cho hàm s
 
2
2
 y x
= −
đồ
th
 
( )
P
đườ 
ng th
ng
( )
:32
d y x
=
.a)
 
V
(P) và (d) trên cùng m
t h
tr 
c t
a
độ
  b)
 
Tìm ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng
( )
song song v
ớ 
i
 
( )
và ti
ế
 p xúc v
ớ 
i
( )
P
 
Câu 4:
Hai xe kh
ở 
i hành cùng m
t lúc
đ
i t
thành ph
A
đế
n thành ph
B cách nhau 120 km. Xeth
nh
t ch
y nhanh h
ơ 
n xe th
hai 5 km/h nên
đế
n n
ơ 
i s
ớ 
m h
ơ 
n 20 phút. Tính v
n t
c m
i xe.
Bài 5:
Cho tam giác ABC nh
n n
i ti
ế
 p
đườ 
ng tròn
( )
;
O R
. Các
đườ 
ng cao AD, BE, CF c
t nhaut
i H (D, E, F l
n l
ượ 
t thu
c BC, AC và AB). G
i M là
đ
i
m
đố
i x
ng c
a A qua O.a)
 
Ch
ng minh các t
giác DHEC, AEDB n
i ti
ế
 p. b)
 
T
giác BHCM là hình gì? T
i sao?c)
 
Ch
ng minh
 AM E
 d)
 
Cho
3,2
 BC R AB R
= =
. Tính
 AH 
và di
n tích tam giác ABC

Activity (160)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hieu Nguyen Van added this note
cam on
Thúy Trương Thị added this note
moi toi k co giai
Bách Phạm liked this
Sun Nguyen liked this
thuyc9 liked this
nhathuy03 liked this
rungdam25 liked this
quamj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->