Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Production Engineering Questions and Answers indo german tool room ahmedabad by Sudhir chauhan

Production Engineering Questions and Answers indo german tool room ahmedabad by Sudhir chauhan

Ratings: (0)|Views: 1,126|Likes:
Published by SUDHIR CHAUHAN
indo german tool room ahmedabad,

Mechanical Engineering Questions and Answers
indo german tool room ahmedabad,

Mechanical Engineering Questions and Answers

More info:

Published by: SUDHIR CHAUHAN on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

 
_R\AHZCXMA@ J@FM@JJ\M@F SJCXMA@ % >U
 SuHKm\ Cknukn`
>. Sjfej`tni ckmps nrj garejh hurm`f enckm`m`f
N emih stjjiL cnst mra`C kmfk spjjh stjjiH kmfk cnrla` stjji
<. Cjej`tjh cnrlmhj taai tmps nrj prahucjh ly pawhjr ejtniiurfy.
N Xruj L Gnisj
3. Mg tkj hmnejtjr ag tkj kaij ms suldjct ta ca`smhjrnlij vnrmntma`) tkj` gar iacntm`f m` dmfs n`h gmxturjs) tkj prjssurj typj ag iacntar usjh ms
N ca`mcni iacntarL cyim`hrmcni iacntarC hmnea`h pm` iacntarH vjj iacntar
8. Smhj rnoj n`fij ag n sm`fij pam`t cuttm`f taai ms tkj n`fij
N ly wkmck tkj gncj ag tkj taai ms m`cim`jh tawnrhs lncoL ly wkmck tkj gncj ag tkj taai ms m`cim`jh smhjwnysC ljtwjj` tkj surgncj ag tkj gin`o meejhmntjiy ljiaw tkj pam`t n`h n pin`j nt rmfkt n`fijs ta tkj cj`trj im`j ag tkjpam`t ag tkj taaiH ljtwjj` tkj surgncj ag tkj gin`o meejhmntjiy ljiaw tkj pam`t n`h n im`j hrnw` grae tkj pam`t pjrpj`hmcuinr tatkj lnsj
:. M`tjr`ni fjnrs cn` lj enhj ly
N kallm`fL sknpm`f wmtk pm`ma` cuttjrC sknpm`f wmtk rnco cuttjrH emiim`f
7. M` arhjr ta prjvj`t taai grae rullm`f tkj waro QQQQQQQQQQ a` taais nrj pravmhjh
N rnoj n`fijsL rjimjg n`fijs
6. Xkj smimca` cnrlmhj nlrnsmvj ms ckmjgiy usjh gar frm`hm`f
N cjej`tjh cnrlmhjL cjrnemcC cnst mra`H nii ag tkjsj
;. Hrmiim`f ms n` jxnepij ag 
N artkafa`ni cuttm`fL alimquj cuttm`fC smepij cuttm`fH u`mgare cuttm`f
=. N rau`h `asj taai eny lj gjh jmt`jr grae ijgt ta rmfkt j`h ar grae rmfkt ta ijgt j`h ag tkj intkj ljh.
N ]js L@a
>2. Vkj` tkj cuttm`f jhfj ag tkj taai ms huii) tkj` hurm`f enckm`m`f
N ca`tm`uaus ckmps nrj garejhL hmsca`tm`uaus ckmps nrj garejhC ca`tm`uaus ckmps wmtk lumit%up jhfj nrj garejhH `a ckmps nrj garejh
>>. N gm`j frnm`jh frm`hm`f wkjji ms usjh ta frm`h knrh entjrmnis
N Carrjct L M`carrjct
><. Cnst mra` hurm`f enckm`m`f prahucjs
N ca`tm`uaus ckmpsL hmsca`tm`uaus ckmpsC ca`tm`uaus ckmps wmtk lumit%up%jhfj
 
_R\AHZCXMA@ J@FM@JJ\M@F SJCXMA@ % >U
 SuHKm\ Cknukn`
H `a`j ag tkjsj
>3. N sm`fij pam`t tkrjnh cuttm`f taai skauih mhjniiy knvj
N zjra rnoj n`fijL pasmtmvj rnoj n`fijC `jfntmvj rnoj n`fijH pam`t n`fij
>8. Xkj waro ar surgncj spjjh gar cyim`hrmcni frm`hm`f vnrmjs grae
N : ta >2 e!em`L >2 ta <2 e!em`C <2 ta 32 e!em`H 82 ta 72 e!em`
>:. Xkj cuttm`f taai m` n emiim`f enckm`j ms eau`tjh a`
N spm`hij L nrlarC caiue` H o`jj
>7. Xkj taai enhj ag cjej`tjh cnrlmhj wjnr aut gnstjr nt
N siaw spjjhsL ejhmue spjjhsC gnst spjjhsH vjry gnst spjjhs
>6. N pusk lranck ns caepnrjh ta puii lranck
N kns ijss `ueljr ag tjjtkL ms skart n`h stacoyC rjeavjs ijss entjrmni gar jnck pnss ag tkj taaiH nii ag tkj nlavj
>;. Xwmst hrmiis nrj enhj ag 
N kmfk spjjh stjjiL cnrla` stjjiC stnm`ijss stjjiH jmtkjr +n- ar +l-
>=. N twmst hrmii ms n
N smhj cuttm`f taaiL gra`t cuttm`f taaiC j`h cuttm`f taaiH `a`j ag tkjsj
<2. Xkj rnoj n`fij rjqumrjh ta enckm`j lrnss ly kmfk spjjh stjji taai ms
N L >2°C <2° H %>2°
<>. Xkj imp n`fij ag n sm`fij pam`t taai ms usuniiy
N <2° ta 82°L 82° ta 72°C 72° ta ;2°H `a`j ag tkjsj
<<. Xkj nvjrnfj cuttm`f spjjh gar tur`m`f lrnss wmtk n kmfk spjjh stjji taai ms
N >: ta >= e!em`L <: ta 3> e!em`C 72 ta =2 e!em`H =2 ta ><2 e!em`
<3. Xkj enxmeue prahuctma` ag senii n`h sij`hjr pnrts ms ha`j ly
N wntck enojr&s intkjL simhm`f kjnh staco nutaentmc intkjC euitmspm`hij nutaentmc intkjH cnpnstn` intkj
<8. Smhj rnoj n`fij a` taais ms pravmhjh ta ca`trai ckmp giaw
N Xruj L Gnisj
 
_R\AHZCXMA@ J@FM@JJ\M@F SJCXMA@ % >U
 SuHKm\ Cknukn`
<:. Xkj ejtkah ag frm`hm`f usjh ta prahucj n strnmfkt ar tnpjrjh surgncj a` n waropmjcj) ms
N m`tjr`ni cyim`hrmcni frm`hm`fL gare frm`hm`fC jxtjr`ni cyim`hrmcni frm`hm`fH surgncj frm`hm`f
<7. N gmxturj hajs `at fumhj tkj taai.
N Carrjct L M`carrjct
<6. Crntjr wjnr accurs enm`iy a` tkj
N `asj pnrt) gra`t rjimjg gncj n`h smhj rjimjg gncj ag tkj cuttm`f taaiL gncj ag tkj cuttm`f taai nt n skart hmstn`cj grae tkj cuttm`f jhfj a`iyC cuttm`f jhfj a`iyH gra`t gncj a`iy
<;. Fjnr inppm`f ms n` apjrntma`
N ngtjr kjnt trjntej`tL prmar ta kjnt trjntej`tC gar fjnr rjca`hmtma`m`fH `a`j ag tkjsj
<=. Xkj gncm`f ms n` apjrntma` ag 
N ljvjiim`f tkj jxtrjej j`h ag n waropmjcjL jelassm`f n hmnea`h sknpjh pnttjr` a` tkj surgncj ag n waropmjcjC rjhucm`f tkj hmnejtjr ag n waropmjcj avjr n vjry `nrraw surgncjH enckm`m`f tkj j`hs ag n waropmjcj ta prahucj n gint surgncj squnrj wmtk tkj nxms
32. N gmxturj ms hjgm`jh ns n hjvmcj wkmck
N kaihs n`h iacntjs n waropmjcj n`h fumhjs n`h ca`trais a`j ar earj cuttm`f taaisL kaihs n`h iacntjs n waropmjcj hurm`f n` m`spjctma` ar gar n en`ugncturm`f apjrntma`C ms usjh ta ckjco tkj nccurncy ag waropmjcjH nii ag tkj nlavj
3>. N hrmii ca`smhjrjh ns n cuttm`f taai knvm`f zjra rnoj) ms o`aw` ns n
N gint hrmiiL strnmfkt giutjh hrmiiC pnrniiji skn`o twmst hrmiiH tnpjrjh skn`o twmst hrmii
3<. Vkmck ag tkj gaiiawm`f stntjej`t ms wra`f nlaut uitrn%sa`mc enckm`m`f1
N Mt ms ljst sumtjh gar enckm`m`f knrh n`h lrmttij entjrmnisL Mt cuts entjrmnis nt vjry siaw spjjhsC Mt rjeavjs inrfj neau`t ag entjrmniH Mt prahucjs faah surgncj gm`msk
33. M` alimquj cuttm`f systje) tkj enxmeue ckmp tkmco`jss accurs nt tkj emhhij.
N Carrjct L M`carrjct
38. Inrfjr j`h cuttm`f jhfj n`fij QQQQQQQQQQ taai imgj.
N m`crjnsjsL hjcrjnsjsC hajs `at jggjct
3:. Xkj ijnh scrjw ag n intkj kns QQQQQQQQQQ tkrjnhs.
N sm`fij stnrtL haulij stnrtC euitm%stnrtH n`y a`j ag tkjsj
37. N ijgt kn`h taai a` n intkj cuts east jggmcmj`tiy wkj` mt trnvjis
N grae ijgt ta rmfkt j`h ag tkj intkj ljhL grae rmfkt ta ijgt j`h ag tkj intkj ljh

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->