Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Física 3. por Hugo Medina Guzmán. Capítulo 5. Corriente alterna.

Física 3. por Hugo Medina Guzmán. Capítulo 5. Corriente alterna.

Ratings: (0)|Views: 258 |Likes:
Published by Hugo Medina Guzmán
Física 3 Versión MejoradaHugo Medina Guzmán
Física 3. Capítulo 5. Corriente alterna.
Física 3 Versión MejoradaHugo Medina Guzmán
Física 3. Capítulo 5. Corriente alterna.

More info:

Published by: Hugo Medina Guzmán on Jul 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
Inrreagta kctargk Muhn Oadegk Huzoëg;
I
KVÏTQCN
1
'
INRREAGTA KCTARGK
HAGARKDNR DA INRREAGTAKCTARGK'
Qg hagarkdnr acåitrein trkgsjnrok agarhïkoaiëgeik ag agarhïk acåitreik' Ya mk vestn quasa egduia ugk jao ag ug ingduitnr iukgdnåsta axpareoagtk ug ikoben ag ac jcu`n qua cnasckbngk' Iukgdn ac ingduitnr jnrok ugieriuetn iarrkdn# puada dataitkrsa ugkinrreagta egduiedk' Ag ug hagarkdnr# ugk bnbegk da kckobra herk ag ug ikopnokhgåtein# y ck inrreagta egduiedk sa trksoeta pnr kckobras k hrkg destkgiek da su nrehag'Ag ck jehurk kgtarenr sa ouastrk ckingstruiieùg da ug hagarkdnr seopca'Bëseikoagta mky tras inopngagtas0 ugegduitnr# ugk krokdurk y ug ingoutkdnr dakgeccns incaitnras da dascezkoeagtn ingasinbeccks' Ac egduitnr puada sar ug eoëg parokgagta n ug acaitrneoëg' Ck krokdurkdac hagarkdnr da ck jehurk ingsesta ag ugk snckasperk da kckobra -egduiedn% suspagdedk agtracns pncns dac egduitnr' Qg pkr da kgeccnsincaitnras da dascezkoeagtn sa ingaitkg kikdk da ck asperk y herkg `ugtn ing acck ag acikopn okhgåtein' Ck inrreagta egduiedk sanbteaga dac sestaok oadekgta asinbeccks dahrkjetn# cks iukcas astëg ongtkdks snbra ikdkkgeccn da dascezkoeagtn' Ya suoegestrk agarhïkoaiëgeik kc hagarkdnr kc herkr ck krokdurk agac ikopn okhgåtein y sa hagark agarhïkacåitreik ag inrreagta egduiedk'
Vrnduiieùg da ugk inrreagta kctargk'
K jegda inopragdar ck nparkieùg da ug hagarkdnr da inrreagta kctargk# as ingvageagta sahuer cns pksns da ck asperk k trkvås da ugk rntkieùginopcatk# y nbsarvkieùg da ck inrreagta ag ac prniasn da rntkieùg' Yupùghksa qua sa mkiaherkr ck asperk oaiëgeikoagta ag sagtedningtrkren k cks okgaieccks dac racn`'Ag ck jehurk -k% ck asperk astë ag pnseieùgmnrezngtkc# ing ac ckdn O agikrkgdn kc pncnsur dac eoëg ag asta pugtn# sa agtrahk ugkinrreagta oëxeok ag ck deraiieùg onstrkdk'Ag ck jehurk -b% ck asperk astë ag pnseieùgvarteikc ing ac ckdn O ag ck pkrta suparenr# agac pugtn gn sa inrtkg cks cïgaks da jcu`n y ckinrreagta egduiedk daika k 6'Iukgdn ck asperk sa agiuagtrk ntrk vazmnrezngtkc inon ag ck jehurk -i%# ac ckdn Oastë kmnrk jragta kc pncn gnrta dac eoëg' Vnr ingsehueagta# ck inrreagta suoegestrkdk kckgeccn incaitnr O― mk ikobekdn da deraiieùg'Qgk inrreagta jcuya k trkvås da ck rasestagiekaxtargk ag ugk deraiieùg npuastk k ck qua saaxpareoagtù kgtarenroagta'Ag ck jehurk -d% ck asperk astë ag pnseieùgvarteikc guavkoagta# parn kmnrk ac ckdn O
 
Inrreagta kctargk Muhn Oadegk Huzoëg2
astë ag ck pkrta egjarenr< gn sa inrtkg cïgaksdac jcu`n# y ntrk vaz ck inrreagta egduiedkdaika k iarn' K ingtegukieùg ck asperk rahraskk su pnseieùg mnrezngtkc# inon sa ouastrk agck jehurk -k%# y ac ieicn sa vuacva k rapater' Ksï puas# ck inrreagta suoegestrkdk pnr tkchagarkdnr kctargk ag jnrok pareùdeik# y ckderaiieùg ikobek dns vaias ag ikdk rntkieùg'Ck jao hagarkdk ag ikdk sahoagtn da ckasperk ag rntkieùg daba iuopcer ck rackieùg
ν α 
sag
v B
c
?
# dngda
v
as ck vacniedkd da ugsahoagtn da kckobra ag onveoeagtn dacnghetud
c
ag ug ikopn okhgåtein
 B
' Ckderaiieùg da ck vacniedkd
v
ing raspaitn kcikopn
 B
ag iukcquear egstkgta sa dagntk pnr oaden dac ëghucn
ν 
'
Iëciucn da ck jao egduiedk'
Ingsedårasa acsahoagtn O da ck asperk herktnrek iukgdnkcikgzk ck pnseieùg egdeikdk ag ck jehurk kingtegukieùg'Ck jao egstkgtëgak ag ask pnseieùg quadkaxpraskdk pnr ck aiukieùg
ν α 
sag
v B
c
?
' Yeck asperk herk ag ug iïriucn da rkden
# ckvacniedkd egstkgtëgak
v
puada agingtrkrsa da
v
 
?
# dngda as ck vacniedkd kghuckr agrkdekgas pnr sahugdn' Ck juarzk acaitrnontrezegstkgtëgak sa agiuagtrk kc sustetuer ckvacniedkd egstkgtëgak ag ck aiukieùg
ν α 
sag
v B
c
?
 
ν α 
sag
 B
c
?
 Ag ac sahoagtn da kckobra npuastn k O saegduia ugk juarzk acaitrnontrez edågteik y gnsa hagark ugk juarzk acaitrnontrez gatk ag cnsntrns sahoagtns' Da kquï qua ck jaoegstkgtëgak tntkc sak ac dnbca dac vkcnr axpraskdn pnr ck aiukieùg
ν υ α 
sag
 B
c
?
#n
ν υ α 
sag2
 B
oëx
c
?
 Varn ac ërak
 K
da ck asperk as
 K
2
Ø?
c
 U ck aiukieùg
ν α 
sag2
 B
oëx
c
?
puadaasirebersa inon0
ν α 
sag
gBK
oëx
?
# dngda
g
as ac gðoarnda vuactks da kckobra'Astk aiukieùg axprask ug pregiepen ouyeopnrtkgta qua astë rackiengkdn ing ac astudenda cks inrreagtas kctargks0Ye ck krokdurk herk ing ugk vacniedkd kghuckr ingstkgta ag ug ikopn okhgåtein ingstkgta#ck okhgetud da ck juarzk acaitrnontrezegduiedk vkrïk segusnedkcoagta ag jugieùg dacteaopn'Asta maimn sa ouastrk ag ck jehurk sehueagta'Ck juarzk acaitrnontrez vkrïk dasda ug vkcnr oëxeon iukgdn
ν 
? 56¶ k ug vkcnr da iarniukgdn
ν 
? 6°' Ck juarzk acaitrnontrezegstkgtëgak oëxeok as# pnr ingsehueagta#
α 
gBK
oëx
?
# yk qua sag 56¶ ? ;' Ye saastkbcaia ck aiukieùg
ν α 
sag
gBK
oëx
?
agtåroegns da ck juarzk acaitrnontrez oëxeok#agtngias
ν α α 
sag
oëx
?
 Vkrk var ck vkrekieùg axpcïietk da ck jaohagarkdk ag jugieùg dac teaopn gaiaskrenrainrdkr qua
 j 
 2
φ ν 
??
 Dngda
ingniedk inon jraiuagiek as acgðoarn da ravncuiengas pnr sahugdn quarakcezk ck asperk'Ck ugedkd ag ac YE pkrk ck jraiuagiek as acmartz -Mz%# qua sa dajega inon ; ieicn pnr sahugdn'; Mz ? ; ieicn.sVnr cn tkgtn# ugk inrreagta kctargk da :6 ieicns pnr sahugdn teaga ugk jraiuagiek da :6 Mz'Da asta ondn ck aiukieùg
ν α α 
sag
oëx
?
  puada axpraskrsa da ck sehueagta okgark0
 j 
oëxoëx
 2sagsag
φ α α α 
??
 Ck ugedkd ag ac YE pkrk ck jraiuagiek as acmartz -Mz%# qua sa dajega inon ; ieicn pnr sahugdn'; Mz ? ; ieicn.s
 
Inrreagta kctargk Muhn Oadegk Huzoëg9
Vnr cn tkgtn# ugk inrreagta kctargk da :6 ieicns pnr sahugdn teaga ugk jraiuagiek da :6 Mz'Vuastn qua ck inrreagta egduiedk as prnpnriengkc k ck juarzk acaitrnontrezegduiedk# da kiuardn ing ck cay da Nmo ckinrreagta egduiedk tkobeåg vkrekrïksegusnedkcoagta sahðg ck axpraseùg
 j ee
oëx
 2sag
φ 
?
 Ck inrreagta oëxeok niurra iukgdn ck juarzkacaitrnontrez egduiedk as oëxeok' Ckvkrekieùg segusnedkc as kgëcnhk k ckraprasagtkdk hrëjeikoagta ag ck jehurkkgtarenr'
A`aopcn ;'
Ck krokdurk da ug hagarkdnr seopca da ik ingstk da ;66 vuactks dakckobra# ikdk ugk da accks ing ug ërak da 6#2o
2
' Ck krokdurk herk ing ugk jraiuagiek da:6 rav.s ag ug ikopn okhgåtein ingstkgta dadagsedkd da jcu`n c6
/9
T' ¾Iuëc as ck jaooëxeok qua sa hagark>
Yncuieùg'
Vreoarn as gaiaskren ikciuckr ck vacniedkdkghuckr da ck bnbegk'
- %
:62
φ 
?
? 988 rkd.s'Ye asta vkcnr sa sustetuya y tkobeåg cns ntrns pkrëoatrns ingniedns ag ck aiukieùg
α 
gBK
oëx
?
# sa nbteaga
α 
gBK
oëx
?
?
- %
- %
- %- %
9882#6;6;66
9
 ? 8#14 Z
KGHQCN DA JKYA' JKYNRAY'
Qgk okgark ingvageagta da raprasagtkr ugkikgtedkd qua vkrek segusnedkcoagta -as daier#
ν 
sag
inon vkrïk ing
ν 
% ing ac teaopn astëag tåroegns da ug vaitnr qua rntk cckokdn
jksnr
'Ag ac iksn da ug vnctk`a da inrreagta kctargk#ck cnghetud dac jksnr 
oëx
inrraspngda k
oëx
# y cn eokhegkons qua rntk
 j 
vaias pnr sahugdn ag sagtedn kgtemnrkren'Ck inopngagta varteikc dac jksnr ag tndnonoagtn inrraspngda kc vnctk`a egstkgtëgan
v
dasda qua ck inopngagta varteikc da
oëx
# as
 j v
oëxoëxoëx
υ φ ν 
sagsag2sag
???
 Ac rasuctkdn as onstrkdn ag ck jehurksehueagta'Ag ugk okgark seoeckr ug jksnr 
oëx
 E 
sa puada utecezkr pkrk raprasagtkr ugk inrreagtakctargk
 E 
' Cns jksnras sng ðtecas pnrqua acvnctk`a y ck inrreagta ag ugk inrreagta kctargkag ug ieriuetn da inrreagta kctargk n ag ugacaoagtn dac ieriuetn teaga seaopra ck oesokjraiuagiek
 j 
 parn cns peins ag
a
 E 
 puadagniurrer ag dejaragtas teaopns'
IERIQETNY DA INRREAGTAKCTARGK ING RAYEYTAGIEK#EGDQITKGIEK U INGDAGYKDNR'Qgk rasestagiek ingaitkdk k ug hagarkdnrda inrreagta kctargk
Ck aiukieùg da asta ieriuetn seopca as0-Egtagsedkd pnr rasestagiek ehukc k ck jao%
 
 Re
 R
 sag
6
?
 
 
 Re
 R
 sag
6
υ 
?
 Ck dejaragiek da pntagiekc ag ck rasestagiek as
v
 R
 sag
6
?
 
Ag ugk rasestagiek# ck
egtagsedkd
 
 R
e
y ckdejaragiek da pntagiekc
 R
v
 
astëg ag jksa
' Ckrackieùg agtra sus kopcetudas as
 R E 
R R
?
 Ing
6
 R
?
# ck kopcetud da ck juarzkacaitrnontrez kctargkInon vaons ag ck raprasagtkieùg vaitnrekc dack jehurk# kc ikbn da ug ieartn teaopn
# cnsvaitnras rntktnrens qua raprasagtkg k ckegtagsedkd ag ck rasestagiek y k ck dejaragiekda pntagiekc agtra sus axtraons# mk herkdn ugëghucn
' Yus prnyaiiengas snbra ac a`avarteikc sng# cns vkcnras ag ac egstkgta
da ck

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
pripoll22 liked this
pashu2012 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->