Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bosnia Si Her Tego Vina

Bosnia Si Her Tego Vina

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Eu Ionutz
doc
doc

More info:

Published by: Eu Ionutz on Jul 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

 
Bosnia şi Herţegovina
Denumirea oficială: Republica Bosnia şi HerţegovinaCapitala: Sarajevo (525.000 loc.)Limba oficială: sârbo-croatăSuprafaţa: 5l.l00 km2Locuitori: 3,52 mil. loc.; (69 loc./km2)Religia: islamism 40%; ortodoxism 30%, catolicism 20%Moneda: dinarul Bosnia şi HerţegovinaForma de guvernământ: republicăGeografia:
B. şi H. Formează un stat în S Europei, în Pen. Balcanică, fără ieşire la mare.Limite: Croaţia (S,V,N), Iugoslava (E,S).
G. fizică:
Statul B. şi H. se întinde între Sava şi M.Adriatică. Are un relief muntos, străbătut de văile adânci ale apelor. În V Munţii Metaliferi(alt. l000 m) şi Alpii Dinarici (alt. 2000 m) cei mai înalţi din B. şi H. Pe valea Savei, CâmpiaPosavina (în N); la sud de ea, se întinde o zonă colinară. Apele: Drina, Urbas şi Neretva ausăpat în munţi chei spectaculoase; fenomene carstice.
Clima:
temperat-continentală cu temp.medii anuale de -2˚C în ianuarie şi 20˚C în iulie, specifice zonelor înalte; în rest, climămediteraneană: 7˚C în ianuarie şi 27˚C în iulie (cu ierni blânde şi veri secetoase).
Floră şifaună:
Pădurile de foioase acoperă cca. 50% din teritoriul ţării; printre ţările europene cu o pondere ridicată de vegetaţie forestieră. Faună bogată şi variată: jderul, lupul, vulpea, cerbul,căprioara, păsări cântătoare.
Populaţia:
bosnieci (sârbi şi croaţi musulmani) cca. 40%; sârbi(ortodocşi) 30%; croaţi (catolici) 20%. Concentrarea pop. în N, pe câmpia Savei (Posavina) şiîn reg. capitalei, mai scăzută în S. Rata natalităţii: l2,3‰; a mortalităţii: 7,3‰. Rata pop.urbane: 49%.
Resurse şi economie:
Economie diversificată, clar afectată de război. Ind.siderurgică, metalurgică (neferoase), energetică, a lemnului. Res. min.: cărbune, fier, mangan, bauxită. Agric. bazată îndeosebi pe creşterea bovinelor şi porcinelor şi respectiv pe cultivareacartofului, sfeclei de zahăr. Se mai cultivă: grâu, porumb; pomicultură, viticultură. După l990datorită războiului turismul nu mai este practicabil. Transport şi comunicaţii: transport rutier;cale ferată. Aeroport la Sarajevo.
Oraşe:
Banja Luka, Mostar, Tuzla, Srebmika.
Istoria:
Terit.Locuit de iliri şi de celţi; în sec. II-I î. Hr. devine provincie a Imp. roman (trecând după 395sub autoritatea Bizanţului). În sec. VII cucerit de slavii de sud. Un teritoriu disputat de stateleşi popoarele vecine. Perioadă îndelungată de cristalizare statală. În sec. XIV, devine regatînfloritor. În l463 şi l482 Bosnia şi apoi Herţegovina sunt înglobate în Imp. Otoman; serăspândeşte islamismul. În sec. următor 70% din pop. este islamică. Spre deosebire de alteoraşe din Balcani, Sarajevo apare abia în sec. XVI ca nod comercial (caravansarai). În sec.XIX terit. cucerit şi apoi anexat de Austro-Ungaria (l908). Sarajevo este locul unde a fost ucisFranz Ferdinand, moştenitorul tronului Habsburgic, ceea ce declanşează primul războimondial. După l9l8, terit. B. şi H. este înglobat în Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor,ceea ce devine în l929 Regatul Iugoslava în a cărei conducere monopolul aparţine aproapeexclusiv sârbilor. În cel de al doilea război mondial aici se instituie timp de 4 ani centrul unei puternice rezistenţe antigermane, Tito fiind liderul partizanilor de pe teritoriul Iugoslaviei. Înl946 ia fiinţă Republica Populară Federativă Iugoslava; l963: Rep. Soc. Federativă Iugoslava,în componenţa căreia intră 6 republici: Slovenia, Croaţia, Serbia, Muntenegru, Bosnia şiHerţegovina, Macedonia. l989-l992: în B. şi H. iau naştere conflicte interetnice; musulmaniivor o ţară independentă, sârbii vor unirea cu Serbia, iar Croaţii vor alinierea zonei croate laCroaţia. l992: referendum, pe care sârbii din B. şi H. îl boicotează, referitor la independenţaţării şi 99,4% din voturi sunt pentru independenţa statului B. şi H. Parlamentul din Sarajevo proclamă independenţa B. şi H. (în absenţa reprezentanţilor sârbi). În l992 statul independentB. şi H. este recunoscut de CEE, iar sârbii îşi proclamă unilateral o rep. a pop. sârbe. În3.VII.l992 croaţii din B. şi H. (zona sud-vestică,) proclamă unilateral existenţa unui stat croat

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->