Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
k-12

k-12

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by K.m. Writers Page I
(c) Alliance of Concerned Teachers
(c) Alliance of Concerned Teachers

More info:

Published by: K.m. Writers Page I on Jul 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
K to 12 ni PNoy:Makadayuhan, walangkalidad, dagdag pahirap-- IBASURA!
Kritik at Panawagan ng Alliance of Concerned Teachers(ACT) laban sa K to 12 ni PNoyHunyo 10, 2012
 
U
na sa lahat, itong K to 12 ni PNoy ay hindi nakabatay sa atwalang pinagbatayan na komprehensibo at malalim na pagsisiyasat,pagsusuri at pag-aaral sa totoo at kongkretong pundamental namga problema ng sistema ng edukasyon at ng sistema ng lipunanng bansa.Kaya walang komprehensibo, malalim at kalidad na solusyon angK to 12 ni PNoy sa malalim at malalang problema ng edukasyon atng lipunan, at kung gayun, wala itong maidudulot na kabutihan obentahe, kahit pansamantala man o pangmatagalan, para sa guro,kabataan at sambayanang Pilipino.Bahagi lamang itong K to 12 sa mahabang listahan ng maka-dayuhan at kontra-mamamayang mga programa ng gubyerno atpinakahuli lamang sa mga serye ng pekeng reporma at palpak napag-eekperimento sa sistema ng edukasyon ng mga naging Pangulong bansa mula pa noon kay diktador Marcos hanggang ngayon kay PNoy.
A. K to 12 ni PNoy: Para pa rin sa dayuhang negosyo at hindi parasa kabutihan ng sambayanang Pilipino!
1. Ang pwersahan at iresponsableng pagpapatupad ni PNoy ng K to 12 ay pagsunod lamang sa mga dikta ng dayuhangmonopolyong bangko, korporasyon at gobyerno sa laranganng edukasyon.2. Sa pamamagitan ng K to 12 ni PNoy, ang sistema ngedukasyon ay itinutugma sa mga pangangailangang itinakdang mga dayuhang multinasyunal na bangko’t kompanya.Nakabalangkas ito sa patakaran ng neoliberalismo at im-peryalistang globalisasyon na malaon nang napatunayangbangkarote at kontra-kaunlaran.3. Ang K to 12 ni PNoy sa kongkreto ay tuwirang impo-sisyon ng Washington Accord ng America, Bologna Process

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
Terry Mark added this note
Kamusta Minamahal na customer, kailangan mo ng isang kagyat na pautang upang malutas ang iyong mga problema sa pananalapi? O nais mong simulan ang isang bagong negosyo? ANG AMING ACCESS SA pautang AY SA? Maaari mo Magpadala sa amin ng e-mail sa pamamagitan ng <handasyn.loanservicedp @ gmail.com telepono +473456745 o +2348131034894 contact sa amin dito sa Switzerland.
Terry Mark added this note
Hello Dear customers, do you need an urgent loan to solve your financial problems?or you want to start a new business? OUR ACCESS OF LOAN IS OUT? you can Send us an e-mail via <handasyn.loanservicedp@gmail.com phone +473456745 or +2348131034894 contact us here in Switzerland.
Terry Mark added this note
Hello Dear customers, do you need an urgent loan to solve your financial problems?or you want to start a new business? OUR ACCESS OF LOAN IS OUT? you can Send us an e-mail via <handasyn.loanservicedp@gmail.com phone +473456745 or +2348131034894 contact us here in Switzerland.
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->