Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
102. - 40.b

102. - 40.b

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2014

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO FINANCIJAKLASA: 410-01/13-01/1827
URBROJ:
513-07-21-01/13-3Zagreb, 18. lipnja 2013.
HRVATSKI SABORn/p predsjednika Josipa LekePredmet:
Zastupničko
 
pitanje
 
Ante
 
Babica,
 
u
 
vezi
 
s
 
mogu
ćnošću
 
oslobođenja
 
od
 
primjene
 
postupka
 
fiskalizacije
 
veterinarske
 
djelatnosti
 
koja
 
se
 
obavlja
 
izvan
 
ambulante
 
-
 
prijedlog
 
odgovora,
 
daje
 
se
 
Veza:
 
Klasa:
 
021-12/13-01/103,
 
Urbroj:
 
50301-01/10-13-2
 
od
 
29.
 
travnja
 
2013.
 
Sukladno
 
članku
 
185.
 
Poslovnika
 
Hrvatskoga
 
sabora
 
(Narodne
 
novine,
 
broj:
 
71/00,
 
129/00,
 
9/01
 
-
 
pročišćeni
 
tekst,
 
117/01,
 
6/02
 
-
 
pročišćeni
 
tekst,
 
41/02,
 
91/03,
 
58/04,
 
39/08,
 
86/08
 
i
 
81/12,
 
u
 
daljnjem
 
tekstu:
 
Poslovnik)
 
dostavljamo
 
prijedlog
 
odgovora
 
na
 
pitanje
 
postavljeno
 
od
 
strane
 
 Ante
 
Babica,
 
zastupnika
 
u
 
Hrvatskom
 
saboru,
 
o
 
mogućnosti
 
oslobođenja
 
veterinarske
 
djelatnosti
 
koja
 
se
 
obavlja
 
izvan
 
ambulante
 
od
 
primjene
 
postupka
 
fiskalizacije
 
u
 
prometu
 
gotovinom.
 
Stupanjem
 
na
 
snagu
 
Zakona
 
o
 
fiskalizaciji
 
u
 
prometu
 
gotovinom
 
(Narodne
 
novine,
 
broj
 
133/12,
 
u
 
daljnjem
 
tekstu:
 
Zakon)
 
propisana
 
 je
 
obveza
 
evidentiranja
 
ostvarenog
 
prometa
 
u
 
gotovini
 
za
 
fizičke
 
osobe
 
obveznike
 
poreza
 
na
 
dohodak
 
od
 
samostalne
 
djelatnosti
 
te
 
pravne
 
i
 
fizičke
 
osobe
 
obveznike
 
poreza
 
na
 
dobit
 
za
 
sve
 
djelatnosti
 
koje
 
obavljaju,
 
osim
 
za
 
djelatnosti
 
izuzete
 
od
 
obveze
 
izdavanja
 
računa
 
prema
 
posebnim
 
propisima,
 
djelatnosti
 
izuzete
 
od
 
obveze
 
fiskalizacije
 
prema
 
članku
 
5.
 
Zakona
 
i
 
djelatnosti
 
izuzete
 
od
 
obveze
 
fiskalizacije
 
prema
 
članku
 
6.
 
Zakona.
 
Hrvatska
 
veterinarska
 
komora
 
predala
 
 je
 
zahtjev
 
za
 
oslobođenje
 
veterinarske
 
djelatnosti
 
od
 
primjene
 
Zakona
 
o
 
fiskalizaciji
 
u
 
prometu
 
gotovinom,
 
pozivajući
 
se
 
na
 
članak
 
6.
 
Zakona,
 
uz
 
obrazloženje
 
o
 
specifičnosti
 
i
 
važnosti
 
obavljanja
 
veterinarske
 
djelatnosti
 
izvan
 
veterinarskih
 
ambulanti.
 
Naime,
 
sukladno
 
članku
 
6.
 
Zakona
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
može
 
na
 
prijedlog
 
ministra
 
financija
 
donijeti
 
odluku
 
o
 
oslobođenju
 
određene
 
djelatnosti
 
od
 
propisane
 
obveze
 
fiskalizacije
 
u
 
prometu
 
gotovinom,
 
polazeći
 
od
 
specifičnosti
 
obavljanje
 
određene
 
djelatnosti.
 
Dakle,
 
ako
 
se
 
za
 
određenu
 
djelatnost
 
naknadno
 
utvrdi
 
da
 
se
 
nadzor 
 
nad
 
ostvarenim
 
prometom
 
u
 
gotovini
može izvršiti ibez provedbe fiskalizacije, na prijedlog ministra financija Vlada Republike Hrvatske može donijetiodluku o
oslobođenju
 
djelatnosti
 
od
 
obveze
 
fiskalizacije.
 
Slijedom
 
zahtjeva
 
Hrvatske
 
veterinarske
 
komore
 
o
 
oslobođenju
 
od
 
obveze
 
fiskalizacije
 
u
 
prometu
 
gotovinom
 
veterinarske
 
djelatnosti
 
koja
 
se
 
obavlja
 
na
 
terenu,
 
Ministarstvo
 
financija
 
 je
 
sagledalo
 
specifičnosti
 
obavljanja
 
navedene
 
djelatnosti,
 
uvažavajući
 
sve
 
argumente.
 
Međutim,
 
intencija
 
Ministarstva
 
financija
 
 je
 
da
 
se
 
od
 
obveze
 
fiskalizacije
 
oslobodi
 
samo
 
onaj
 
dio
 
veterinarskih
 
usluga
 
koji
 
se
 
obavlja
 
izvan
 
veterinarskih
 
ambulanti,
 
a
 
koji
 
se
 
odnosi
 
na
 
provedbu
 
mjera
 
kontrole
 
bolesti
 
životinja
 
propisanih
 
Naredbom
 
o
 
mjerama
 
zaštite
 
životinja
 
od
 
zaraznih
 
i
 
nametničkih
 
bolesti
 
i
 
njihovom
 
financiranju
 
(u
 
daljnjem
 
tekstu:
 
Naredba).
 
Navedeni
 
dio
 
veterinarske
 
djelatnosti
 
se
 
dobro
 
dokumentira
 
u
 
svim
 
poslovnim
 
postupcima
 
koji
 
se
 
ogledaju
 
u
 
vođenju
 
propisanih
 
evidencija
 
i
 
dokumentacija,
 
dostavljanju
 
izvješća
 
nadležnom
 
ministarstvu
 
te
 
izdavanju
 
raznih
 
uvjerenja,
 
potvrda,
 
što
 
čini
 
podlogu
 
i
 
prethodi
 
izdavanju
 
računa
 
za
 
obavljenu
 
uslugu.
 
Izdani
 
računi
 
se
 
evidentiraju
 
u
 
knjigovodstvu,
 
uz
 
obvezu
 
obračuna
 
 javnih
 
davanja
 
koja
 
iz
 
njih
 
proizlaze.
 
Navedena
 
dokumentiranost
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->