Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
102. - 38

102. - 38

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog Na temelju
članka
 
7.
 
stavka
 
1.
 
Zakona
 
o
 
sklapanju
 
i
 
izvršavanju
 
međunarodnih
 
ugovora
 
(Narodne
 
novine,
 
 broj
 
28/1996)
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
 je
 
na
 
sjednici
održanoj
2013.
godine donijela
ODLUKU
o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma
između
 
Vlade
 
Republike
 
Hrvatske
 
i
 
Vlade
 
Crne
 
Gore
 
o
 
suradnji
 
u
 
području
 
zaštite
 
okoliša
 
I.
 
 Na
 
temelju
 
članka
 
139.
 
Ustava
 
Republike
 
Hrvatske
 
(Narodne
 
novine,
 
 broj
 
85/2010
 
- pročiš
ćeni
 
tekst)
 
 pokreće
 
se
 
 postupak 
 
za
 
sklapanje
 
Sporazuma
 
između
 
Vlade
 
Republike
 
Hrvatske
 
i
 
Vlade
 
Crne
 
Gore
 
o
 
suradnji
 
u
 
 području
zaštite okoliša (u daljnjem tekstu:Sporazum).
II.
Sporazum je
međunarodni
 
ugovor 
 
kojim
 
se
 
Republika
 
Hrvatska
 
i
 
Crna
 
Gora,
 
 polazeći
 
od
 
zajedničkih
 
interesa,
 
obvezuju
 
na
 
suradnju
 
u
 
općim
 
 pitanjima
 
 politike
 
zaštite
 
okoliša,
 
 postupku
 
 približavanja
 
i
 
 pristupanja
 
ugovornih
 
strana
 
Europskoj
 
uniji,
 
 praćenju,
 
ocjeni
 
i
 
obuhvatnoj
 
analizi
 
stanja
 
okoliša,
 
 pristupu
 
informacijama
 
o
 
okolišu,
 
zaštiti
 
mora
 
i
 
upravljanju
 
obalnim
 
 područjem,
 
gospodarenju
 
otpadom,
 
zaštiti
 
klime
 
te
 
obrazovanju
 
u
 
 području
 
zaštite
 
okoliša
 
i
 
sudjelovanju
 
 javnosti.
 
III.
 
Sporazum
 
se
 
temelji
 
na
 
spoznaji
 
o
 
 potrebi
 
suradnje
 
u
 
 području
 
zaštite
 
okoliša
 
u
 
cilju
 
sprečavanja
 
i
 
zajedničke
 
 procjene
 
štetnih
 
utjecaja
 
na
 
okoliš
 
te
 
 pronalaženja
 
rješenja
 
koja
 
vode
 
unapređenju
 
stanja
 
okoliša.
 
U
 
cilju
 
što
 
 bolje
 
zaštite
 
okoliša,
 
temeljem
 
ovog
 
Sporazuma,
 
ugovorne
 
stranke
 
će
 
surađivati
 
na
 
 pripremi
 
 projekata
 
za
korištenje
međunarodnih
 
i
 
sredstava
 
Europske
 
unije
 
koja
 
su
 
na
 
raspolaganju
 
za
 
 provedbu
 
zajedničkih
 
ciljeva
 
koji
 
imaju
 
za
 
cilj
 
zaštitu
 
i
 
razvoj
 
okoliša.
 
IV.
 
Prihvaća
 
se
 
 Nacrt
 
Sporazuma
 
kao
 
osnova
 
za
 
vođenje
 
 pregovora.
 
 Nacrt
 
Sporazuma
 
iz
 
stavka
 
1.
 
ove
 
točke
 
sastavni
 
 je
 
dio
 
ove
 
Odluke.
 
 
V.
 
Pregovori
 
za
 
sklapanje
 
Sporazuma
 
vodit
 
će
 
se
 
 pisanim
 
 putem
 
izravnim
 
kontaktom
 
nadležnih
 
tijela
 
te
 
u
 
tu
 
svrhu
 
nije
 
 potrebno
 
osigurati
 
dodatna
 
sredstva
 
u
 
Državnom
 
 proračunu
 
Republike
 
Hrvatske.
 
VI.
 
Ovlašćuje
 
se
 
ministar 
 
zaštite
 
okoliša
 
i
 
 prirode
 
da
 
u
 
ime
 
Vlade
 
Republike
 
Hrvatske
 
 potpiše
 
Sporazum.
 
VII.
 
Provedba
 
Sporazuma
 
neće
 
zahtijevati
 
dodatna
 
financijska
 
sredstva
 
iz
 
Državnog
 
 proračuna
 
Republike
 
Hrvatske.
 
VIII.
 
Sporazum
 
ne
 
zahtijeva
 
donošenje
 
novih
 
ili
 
izmjenu
 
 postojećih
 
zakona,
 
odnosno
 
ne
 
 podliježe
 
 potvrđivanju
 
 po
 
članku
 
18.
 
Zakona
 
o
 
sklapanju
 
i
izvršavanju
međunarodnih
 
ugovora.
 
KLASA:
 
URBROJ:
 
Zagreb,
 
Predsjednik 
 
Zoran
 
Milanović,
 
v.r.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->