Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Артур Шопенхауер: САМОСТАЛНО МИШЉЕЊЕ

Артур Шопенхауер: САМОСТАЛНО МИШЉЕЊЕ

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 4,600|Likes:
Published by solaric
Kao што најмногобројнија библиотека, ако је неуре-ђена, не доноси толико корнсти колико веома умерена, али добро уређена, тако je и највећа сума знања, ако је само-стално мншљење није обраднло, од много мање вредности, него друга много мања, која је многоструко примењена. Јер тек свестраним комбиновањем онога што се зна, упоређењем сваке поједпне истине са сваком другом, знање се потпуно присваја и у своје руке добија. Само се оно да мишљењем примитн што се зна: c тога је потребно нешто научити: али се само оно зна што је промишљено.
Kao што најмногобројнија библиотека, ако је неуре-ђена, не доноси толико корнсти колико веома умерена, али добро уређена, тако je и највећа сума знања, ако је само-стално мншљење није обраднло, од много мање вредности, него друга много мања, која је многоструко примењена. Јер тек свестраним комбиновањем онога што се зна, упоређењем сваке поједпне истине са сваком другом, знање се потпуно присваја и у своје руке добија. Само се оно да мишљењем примитн што се зна: c тога је потребно нешто научити: али се само оно зна што је промишљено.

More info:

Published by: solaric on May 10, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2014

pdf

text

original

 
С P П C K И
КЊИЖЕВНИГЛАСНИК.
У 
Р E Д H И К, Б O Г Д A Н П О П O В И Ћ.
K Њ И Г A П E T A
ВЕОГРАД:
ШTAMПAРIЈA ПЕТРА ЈОЦКОВИЋА, КРАЉА МИЛАНА УЛИЦА. БР. 12.УРЕДНИШТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА ЛИСТА :
КРАЉА МИЛАНА УЛИЦА БР. 2.
(СРЕМСКА УЛИЦА, БР. 1).
 
38
СРПСКИ
 
КЊИЖЕВНИ
 
ГЛАСНИК
.
САМОСТАЛНО МИШЉЕЊЕ.
из ,.
ПАРЕРГА
и
ПАРОЛИПОМЕНА
".§. 1 (257.)Kao што најмногобројнија библиотека, ако је неуре-ђена, не доноси толико корнсти колико веома умерена, алидобро уређена, тако je и највећа сума знања, ако је само-стално мншљење није обраднло, од много мање вредности,него друга много мања, која је многоструко примењена.Јер тек свестраним комбиновањем онога што се зна, упоре-ђењем сваке поједпне истине са сваком другом, знање сепотпуно присваја и у своје руке добија. Само се оно дамишљењем примитн што се зна: c тога је потребно нештонаучити: али се само оно зна што је промишљено.На читање и учење можемо се одати својевољно;на мишљење пак у ствари не можемо. Ово последње морабити, баш као и ватра ваздушном струјом, потпиренои подржавано каквим било интересом везаним за сампредмет његов: тај интерес може бити чисто објективан,али може бити и чисто субјективан. Ово је последњеслучај у односу на наше личне ствари: оно прво пак;налази се само код глава које од природе мисле, за које
 
САМОСТАЛНО
 
МИШЉЕЊЕ
.
 je мишљеље исто тако природно као и дисање, ну које сутако веома ретке. C
 
тога већина научннка тако мало ивреди.§. 2. (258.)Разлика у дејству које на дух има c једне странесамостално мишљење, a c друге читање, невероватно јевелика: c тога она још више повећава првобитну разликуизмеђу умова, услед које је један одређен за ово, aдруги за оно. Читање на име намеће духу мисли којесу тако стране и хетерогене правцу и расположењу ње-говом које у том тренутку има као што је хетероген истран печат парчету воска у који свој лик утискује. Духпри томе трпи потпун притисак c поља, који га примо- рава да час једно мислн час друго, за што у том тре-нутку нема ни нагона нити расположења. — Код само-сталног мншљења пак дух следује свом сопственом нагону,онако како је овај ближе одређен у том тренутку илиспољном околином или ма каквим сећањем. — С тога
много
 
читање одузима духу сву еластичност; као што точини еластичном перу тежина која на њега врши непре-стани притисак, тако да је најсигурније средство, да сеникаквих сопствених мисли нема, узети у сваком слобо-дном минуту одмах књигу у руке. Ова је пракса узрокшто ученост већину људи чини још глупљим и простијимно што су у природи, и њиховом писању одузима свакиуспех: они читају, као што то још Поп каже:
For ever reading, never to be read.
1
Pope, Dunciad. III. 194.
Научници су они, који су из књига читали; мисли-оци, генији, просветитељи света и унапређивачи људског рода, то су међутим они што су читали непосредно изсаме књпге света.§. 3. (259.)У ствари само сопствене основе мисли имају истинеи живота, јер се само оне доиста и потпуно разумеју.
1
 „Вечити читаоци, a вечито без читалаца".

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
_нине_ liked this
james liked this
_нине_ liked this
Miroslav Moric liked this
Halle Luhwah liked this
Ruža Butulija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->