Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gombák az egészség szolgálatában 5.

Gombák az egészség szolgálatában 5.

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by Attila Fődi
In: Javaslap, 2013. XVI. évf. 1. (134.) szám. pp. 164-168.

Bemutatott gombafajok:
Gyűrűs tuskógomba (Armillaria mellea)
Sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus)
Ízletes vargánya (Boletus edulis)
Sárga rókagomba (Cantharellus cibarius)
In: Javaslap, 2013. XVI. évf. 1. (134.) szám. pp. 164-168.

Bemutatott gombafajok:
Gyűrűs tuskógomba (Armillaria mellea)
Sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus)
Ízletes vargánya (Boletus edulis)
Sárga rókagomba (Cantharellus cibarius)

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Attila Fődi on Jul 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
164
GYÓGYÁSZAT
 JAVASLAP2013. TAVASZ
Gombák az egészségszolgálatában
5. rz
A
 
2013.   ymáy kí (ld)ptár zrt  íz-kíyó . Ezt z dő-zkt  yr dötk   köyd üymt jllmz. Hldújkr, ppúy mt  yt lá lkó  (zlár) új lklmál,  kík  külöl tlktzk. Épp zrt ckkrztk d lő rzb mt ly yóytáú m-bjkt mttk b, mlyk külöl ízű, fm, tő mbák  yb.
Gyűrű tkómb 
(Armillaria mellea)
 A lá zám ptjá mtláltó  mbá-zk y örömr  z rdzk y bzú-áár. Tűllű y lmb rdőkb, őktllt törzk ő (zprft), d lykrlő ákt  mtámd (przt), zzl lá-zyltb  ttm kárkt kz.Trmőtt klpból  tökből áll. Klpj 2–10 cm átmrőjű, árá, brá y ár-ábr, kzdtb dmbrú, d mr k-yílk  kzldk. Tökj 10–15 cm m-, kky, kkr zíű. Külöl,y  öyk yökrz ló ú.rzmrkt özt, zk krztül zíj l  zt,  tápykt  z x-t! A rzmrk ától á trjdtk  tljb. Sűrű lmz  pórá rk.Hú yr y mrző, íy ck őz yzttó! A őzőzt l kll öt- ról! Étkz clr  ftl mbák klpját zdjük.
Fő hatóanyaga:
plzcrdk, zzktrpd rmá ztryültk 
1
 (pl. rmllrc, rmllr, rmllrl, rmllr, rmllrt tb.)
Felhasznált részek:
 kjltt trmőtt pr, ml z kt,  mclmpr.
 Átlagos tápérték 
(100  zárz mb)
:
rj: 10,80 , zír: 3,4 , zdrát:46,95 , yrrt: . ., r: 328,70 kcl.
2
1 B
ő
vebben lásd Yang J.S. és munkatársainak úttör 
ő
munkáit. A sorozat els
ő
4 része a Planta Medicában, az 5-7. részea kínai nyelv
ű
Gyógyszerészeti Hírekben (
亦䗄䗄㟥
) jelent meg 1989–1991 közt.2 Forrás: Ayaz és munkatársai (2011), p. 389.
Gy
ű
r
ű
s tuskógomba (
 Armillaria mellea
)Fotó © Stu Phillips, 2011. forrás: wikipedia
 
165
GYÓGYÁSZAT
 JAVASLAP2013. TAVASZ
Főbb hatások:
3
bktrmölő (pl.
Bacillus subtilis, B. cereus, Staphylococcus aureus 
 tb.), öl z rk rátrztő kpt   r xtlítttt ( rymámódlá lkül). A HKO-b őkt tá örcldókt zálják, mcl-mák prát tblttáz őkt  tüdő  z mztőrdzr rőítr jálják. Yang és Jong (1989) zrt  tk túl „ zdül, z d túlrzky,z lááy,  bt llcácó,  ülzúá   tk mrd yrátyóyíttó tkómbál.
4
 Wu  mktár (2012) trmőtt z ktából lkülöíttt, őktd-lükóz mlklákból álló plzcrd yült rő dtll táárólírk ( tr).
Sár mb (
Laetiporus sulphureus 
)
Erópáb  Ézk-Amrkáb ltrjdt, lmbrdőkb, prkkb, krtkb, külöö üzk,lmt tölyö, kác, jr, rá, rtkábbyümölcák öő, brkrdát lődző przt mbj. Trmőtt 1–5 cm t, lő rz lykrtlörö y áráörö, ftl kár zíű,dő krár pzkrr láydk. Kzltöbb tct trmőtt  özőt. Cö rödk,kárák. 3–5 mm- pór ftl ár cppktálztk k. Spórá rk, láy krmzíűk.Hú ftl p, lkár  ldú. Illt yká,íz kry-yká. Időbb krár ú mk-mydk,  tplólkz ló zárz, köymrzltó lz.
Fő hatóanyaga:
plzcrdk 
5
(
β
-lükák, pl. lmr, kmlk-tá), LSL (y jpcfk lkt, zz ckrz kötődő rj), trtrpdyültk, txdá táú yültk (krct, kmprl, (+)-ktc,p-kmár, llz, ká, klr), ár zíyk (külöbözőltprk)
Felhasznált részek:
trmőtt, mclmkltúr  zk z/lkl kt.
 Átlagos tápérték 
(100  zárz mb)
:
rj: 11,9 , zír: 5,85 , zdrát:64,9 , yrrt: . ., r: 360,00 kcl
6
Főbb hatások:
 örör-ttk lldódáát (
haemolysis 
), llt  örör-t-tk öztpdáát (
agglutinatio
) átló, mmmdlá, rckrzt-cökktő,txdá.
3 F
ő
ként Lelley (1999) nyomán4 Idézi Lelley (1999), p. 71.5 B
ő
vebben lásd: Alquini és munkatársai (2004).6 Forrás: Ayaz és munkatársai (2011), p. 389.
Sárga gévagomba(
Laetiporus sulphureus
)Fotó © Rror, 2008.forrás: wikipedia
 
166
GYÓGYÁSZAT
 JAVASLAP2013. TAVASZ
Hwang és Yun (2010)  mb mclmkltúrájából lkülöíttt (xtr cl-llár) plzcrdk rckrzt-cökktő táát zálták ly ptká-yk, mlykt ztrptztcl tttk ckrbt. A zált rá 6-6ydből álló cprtkt ztk ltr. A 4 cprt tj (2 cprt z,2 ckrbt ydkből állt) ltrő tóy trtlmú ldtt kptk: plc-bót (0,9%- óldtt) y 200 m/ttúlyk plzcrd trtlmú ldtt.Vzáltk mmttt, y  mclmkltúrából yrt plzcrd záj átdl rdmy ölt  ptkáyk zltrmlő jtjk zámát, l-mt  mlő jtk zllálztáát.
Ízlt ráy (
Boletus edulis 
)
7
Erópáb, Ézk-  Közp-Amrkáb, lmt Ázáb zl körb ltrjdt, káló tkz m-b. A tápyb zy, yú, mk  zl-kát tljt kdl, lykr mz tlj  lőrdl.Lmblltó  tűllű rdők tljá yártól őz ő, ykr  mköyk kdlt llztrácójálzláló lyölő lócál (
 Amanita muscaria 
) yütt.Klpj zír tptáú, 5–25 cm átmrőjű, kz-dtb lömb lkú, kőbb lp ílt y l-trülő, öttbr. A klpzl áltláb lább.Tökj 4–20 cm m, rbzt, 2–6 cm átmrőjű,r-brá. Trmőrt zűk pórú, ftlr, kőbb árá. Spórá líbr zíűk, rólkúk. Hú r,  klpbőr ltt lykr y rózzí, kllm lltú, y- dk ízű. Má ráyjkkl, d z pízű tórl (
Tylopilus felleus 
) öztzttő.
Fő hatóanyaga:
plzcrdk (BEBP-1, BEBP-2, BEBP-3), BEL (y j-pcfk lkt), rztrl  rztrl-prxd, l yültk (llz,ká, ktc tb.)
Felhasznált részek:
 trmőttt  kt.
 Átlagos tápérték 
(100  r mb)
:
rj: 5,7 , zír: 0,2 , zdrát: 3,8 ,yrrt: 2,1 , rtrtlm: 41 kcl
8
Főbb hatások:
 BEL kár jtbrjázát átló (
antiproliferatív 
), y mák lktj  jtk rmál ztódáát rktő (
mitogén
), txdá, trál(
Vaccinia vírus 
), rztrl  rztrl-prxd trtlm mtt mkrbll,ylldácökktő  zám tmrjt tb cttxk
9
 A myr pyóyáztb  mrt mbj. Zmd (2009  2011)mkából tdjk, y Zláb jd- y tőráyák zk. „Az ör-
7 A vargánya magyar néphagyományban betöltött szerepér 
ő
l b
ő
vebben lásd: Zsigmond (2011), pp. 87–103.8 Forrás: Rodler (2006), p. 298.9 B
ő
vebbe lásd: Krzyczkowski és munkatársai (2009)
Ízletes vargánya (
Boletus edulis
)Fotó © Rob Hille, 2012.forrás: wikipedia

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->