Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
194Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
72 de Cazuri Practice Fiscal-contabile - impozitul pe profit

72 de Cazuri Practice Fiscal-contabile - impozitul pe profit

Ratings:

4.25

(4)
|Views: 11,413 |Likes:
Published by Livia
Cazuri Practice Fiscal-contabile - impozitul pe profit
Cazuri Practice Fiscal-contabile - impozitul pe profit

More info:

Published by: Livia on May 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Cazuri practice solutionate in cadrul serviciului de consultanta al
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili
www.infotva.ro www.fiscalitatea.ro www.contabilul.ro
 
72 de Cazuri practice fiscal-contabile
Grup de Editura si Consultanta in Afaceri
RENTROP & STRATON
 
 
Cazuri practice solutionate in cadrul serviciului de consultanta al
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili
 © RENTROP & STRATONCoordonator: Florin TurzaAutori:Elena Ionescu, expert contabil, auditor financiarDani Cucu, consultant fiscalGeorgeta Serban Matei, consultant fiscal, expert contabilJustinian Cucu, juristManager Centru de Profit: Octavian BrebanDirector Creatie-Productie: Cristina StratonTehnoredactare: Carmen IlincaCorectura: Elvira PanaitescuLucrare editata de:
RENTROP & STRATON
Grup de Editura si Consultanta in AfaceriPresedinte-Director General: George StratonDirector General Adj.: Florin CampeanuDirector Economic: Mariana NetoiuServiciul Clienti:tel.: 021.209.45.45; fax: 021.205.57.30e-mail: consilier@rs.roPuteti consulta si celelalte lucrari editate deRENTROP & STRATON la adresa:
www.rs.ro
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sauelectronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului.Informatiile din aceast material au fost obtinute din surse pe care le consideram de incredere. Scopul acestei lucrari este sa va ofere o privire de ansamblu asupracelor mai noi modificari legislative si a implicatiilor acestora in activitatea dumneavoastra. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionatavreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.
72 de Cazuri practice fiscal-contabile
Impozit pe Profit
~ 2 ~
 
 
-1-
Problem
ă
:
Societatea doreste sa cumpere masini uzate de la o firma neplatitoare de tva(firma de asigurari) in scopul revanzarii lor firma neplatitoare de TVA in contabilitatea saa introdus tva-ul in valoarea mijlocului fix. societatea noastra beneficiaza de prevederilecodului fiscal art. 152 indice 2 la vanzarea masinilor? numai la marja de profit?!
Solu
ie:
O persoana impozabil
ă
revânz
ă
toare poate aplica regimul special pentru livr
ă
rilede bunuri second-hand pe care le-a achizi
ionat din interiorul Comunit
ă
ii, de la unuldintre urm
ă
torii furnizori:a) persoan
ă
neimpozabil
ă
;b) persoan
ă
impozabil
ă
, în m
ă
sura în care livrarea efectuat
ă
derespectiva persoan
ă
impozabil
ă
este scutit
ă
de tax
ă
, conform art. 141alin. (2) lit. g);c) întreprindere mic
ă
, în m
ă
sura în care achizi
ia respectiv
ă
se refer
ă
labunuri de capital;
 
d) o persoan
ă
impozabil
ă
revânz
ă
toare, în m
ă
sura în care livrarea dec
ă
tre aceasta a fost supus
ă
taxei în regim special.
 
În conformitate cu art. 141 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, sunt scutite de tax
ă
 livr
ă
rile de bunuri ce au fost achizi
ionate în vederea efectu
ă
rii unei activit
ă
i scutite detax
ă
. În cazul dvs. aceast
ă
condi
ie este îndeplinit
ă
deoarece opera
iunile de asigurare
ş
i/sau de reasigurare, precum
ş
i prest
ă
rile de servicii în leg
ă
tur
ă
cu opera
iunile deasigurare
ş
i/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediaz
ă
 astfel de opera
iuni sunt scutite de tax
ă
. De asemenea, o alt
ă
condi
ie care trebuie îndeplinit
ă
pentru ca dvs. s
ă
pute
i aplica regimul special de taxare este aceea cafurnizorul bunului respectiv s
ă
nu-
ş
i fi exercitat dreptul de deducere în momentulachizi
iei, condi
ie de asemenea îndeplinit
ă
în cazul dvs.Nu ne-a
i precizat îns
ă
nimic despre originea bunurilor pt. care dori
i s
ă
aplica
iregimul de taxare. Trebuie s
ă
ave
i în vedere c
ă
numai pentru bunurile achizi
ionate dininteriorul Comunit
ă
ii pute
i aplica regimul special de taxare.În m
ă
sura în care livrarea acestor bunuri se taxeaz
ă
în regim special, nu ave
idreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile second-hand.Baza de impozitare din punct de vedere al taxei pe valoarea ad
ă
ugat
ă
, înmomentul în care efectua
i revânzarea bunului second-hand este marja profitului,exclusiv valoarea taxei aferente Marja profitului este diferen
a dintre pre
ul de vânzareaplicat de societatea dumneavoastr
ă
 
ş
i pre
ul de cump
ă
rare.
pre
ul de vânzare constituie suma ob
inut
ă
de persoana impozabil
ă
revânz
ă
toarede la cump
ă
r
ă
tor sau de la un ter
, inclusiv subven
iile direct legate de aceast
ă
 
~ 3 ~

Activity (194)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
arabelabela liked this
Dinulescu Marius liked this
Daniela Dana liked this
ashchiutza liked this
paraschiv54 liked this
Paula Odorog liked this
tiberiu22 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->