Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Didactica Pro Rev24 Mol Rmn t03

Didactica Pro Rev24 Mol Rmn t03

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by Tania Ţurcanu

More info:

Published by: Tania Ţurcanu on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

 
CUPRINS
 Revistã de teorie ºi practicã educaþionalãa Centrului Educaþional “PRO DIDACTICA” Nr. 2 (24), 2004
Colegiul de redacþie:
Silvia
BARBAROV
Svetlana
BELEAEVA
 Nina
BERNAZ
Viorica
BOLOCAN
dr. Paul
CLARKE
(Marea Britanie)
dr. Olga
COSOVAN
dr. Alexandru
CRIªAN
(România)
dr. Constantin
CUCOª
(România)
dr. Otilia
DANDARA
dr. Viorica
GORAª-POSTICÃ
dr. hab. Vladimir 
GUÞU
dr. Kurt
MEREDITH
(SUA)
Liliana
NICOLAESCU-ONOFREI
dr. hab. Vlad
PÂSLARU
dr. Carolina
PLATON
dr. hab. Igor 
POVAR 
(Canada)
dr. Nicolae
PRODAN
Echipa redacþionalã:
 Redactor-ºef:
 Nadia
Cristea
 Redactor stilizator:
Mariana
Vatamanu-Ciocanu
 Redactori:
Svetlana
Korolevski
Dan
Bogdea
Culegere ºi corectare:
Maria
Balan
Tehnoredactare computerizatã:
Sergiu
Puiu
 Design grafic:
 Nicolae
Susanu
Prepress: Centrul Educaþional PRO DIDACTICATipar: Combinatul Poligrafic, mun. ChiºinãuRevista apare cu sprijinulFundaþiei SOROS-Moldova
Adresa redacþiei:
str. Armeneascã, 16/2, mun. ChiºinãuMD-2012, Republica Moldovatel: 542976fax: 544199E-mail: didacticapro@cepd.soros.mdwww.cepd.soros.md/DidacticaProISSN 1810-6455
©
Copyright 
Centrul EducaþionalPRO DIDACTICA
CUPRINS
 Nadia CRISTEA
Argument.....................................................................................................................................2
QUO VADIS?
Vlad POHILÃ
Impactul mass-media asupra educaþiei tineretului.................................................................3Sondaj de opinie: “Mass-media din Republica Moldova: atitudini ºi constatãri”..............9
Constantin COJOCARU
Realizarea unei publicaþii ºcolare – condiþii de eficienþã......................................................11
Tatiana SOCOLOV
Schimbare ºi dezvoltare prin comunicare participativã.......................................................13
Gheorghe RUDIC
Primul curs
 E-learning 
pentru managerii ºcolari.................................................................15
Lilia STÎRCEA
Proiectul “Sîntem mulþi ºi diferiþi, dar prieteni ºi uniþi”.....................................................17
EX CATHEDRA
Inga DRUÞÃ
Comunicarea: între corectitudine ºi adecvare.......................................................................20
Angela POTÎNG
Blocajele comunicãrii...............................................................................................................26
Teodora HUBENCO
Demersul praxiologic asupra temei de acasã pentru elevi...................................................29
PONDEROSA VOX
Luminiþa IACOB
Comunicarea în context educativ ºi didactic.........................................................................32
ªTIINÞE ALE EDUCAÞIEI. CERCETÃRI
Ibrahim ATOUM
Proiectarea strategiilor didactice de predare-învãþare a limbilor strãine..........................39
RUBRICA EDUCATORULUI
Emil STAN
Despre pedepse ºi eficienþa lor.................................................................................................44
EDUCAÞIE PENTRU DEMOCRAÞIE
Constantin TÃNASE
Presa independentã ºi democraþia...........................................................................................49
EDUCAÞIE PENTRU TOLERANÞÃ
Aglaida BOLBOCEANU
Suflete instituþionalizate...........................................................................................................51
EDUCAÞIE DE GEN
Loretta HANDRABURA
Stereotipuri de gen în mass-media..........................................................................................53
DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE
Olga COSOVAN
Proiectînd o sesiune de dezvoltare a gîndirii critice..............................................................55
Maria Eliza DULAMÃ
Formularea întrebãrilor pentru dezvoltarea gîndirii critice................................................57
Aurica AMARII
Aplicarea posterelor la evaluarea cunoºtinþelor de istorie...................................................61
Liliana CÎRLAN
Confruntarea – procedeu de dezvoltare a gîndirii critice. Aplicaþii pentruinstruirea primarã....................................................................................................................63
DICÞIONAR
Sorin CRISTEA
Educaþia pentru mass-media ºi comunicare..........................................................................66
SUMMARY......................................................................................................................
68
EX LIBRIS..........................................................................................................
coperta III

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->