Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Didactica Pro Rev11 Mol Rmn t03

Didactica Pro Rev11 Mol Rmn t03

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Tania Ţurcanu

More info:

Published by: Tania Ţurcanu on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

 
CUPRINS
CUPRINS
Didactica Pro...
 Revist 
ă
de teorie
 ş
i practic
ă
educa
 ţ 
ional 
ă
a Centrului Educa
 ţ 
ional “PRO DIDACTICA” Nr.
1
11
 ), 2002
Colegiul de redac
ţ
ie:
Silvia
BARBAROV
Svetlana
BELEAEVA
 Nina
BERNAZ
Viorica
BOLOCAN
Olga
COSOVAN
 Nadia
CRISTEA
Otilia
DANDARA
Viorica
GORA
Ş
-POSTIC
Ă
Liliana
NICOLAESCU
Vlad
PÂSLARU
Carolina
PLATON
Igor 
POVAR 
 Nicolae
PRODAN
Echipa redac
ţ
ional
ă
:
 Redactor-
 ş
ef 
: Nadia
Cristea
Secretar general de redac
 ţ 
ie:
Victor 
Koroli
 Redactor stilizator 
:Mariana
Vatamanu-Ciocanu
 Redactori:
Dana
Terzi
Dan
Bogdea
Culegere
 ş
i corectare
:Maria
Balan
Tehnoredactare computerizat 
ă
:Marin
B
ă
l
ă
nu
ţă
 Design grafic
 ş
i fotografii
: Nicolae
Susanu
Prepress: Centrul Educa
ţ
ional PRO DIDACTICATipar: Combinatul Poligrafic, Chi
ş
in
ă
uRevista a fost realizat
ă
cu sprijinul Funda
ţ
ieiSOROS Moldova
Adresa redac
ţ
iei:
str. Armeneasc
ă
,
1
3, Chi
ş
in
ă
u 20
1
2, RepublicaMoldovaTel.: 542976, 54
1
994, 542556Fax: 544
1
99E-Mail: didacticapro@cepd.soros.mdwww.cepd.soros.md/DidacticaProwww.proeducation.md
 Nadia CRISTEA
Argument...................................................................................................................................2
CURRICULUM VITAE
Anatol DANII
Reformarea sistemului de înv
ăţă
mînt special în contextul noilor cerin
ţ
e........................3
Agafia PROCOP
Purt
ă
m responsabilitate pentru to
ţ
i copiii no
ş
tri................................................................5
QUO VADIS?
Anatol DANII
Standardele înv
ăţă
mîntului special.......................................................................................7
Vasile GHEORGHI
ŢĂ
Reorganizarea înv
ăţă
mîntului special prin integrarea copiilor în societate.....................9
Domnica GÎNU
Pa
ş
i spre o
ş
coal
ă
pentru to
ţ
i................................................................................................
11
Larisa BULGAC
Centrul de zi
 SPERAN 
Ţ 
 A.....................................................................................................
1
4
Andrea NAGY
Integrarea social
ă
a persoanelor cu deficien
ţ
e de auz.......................................................
1
5
Tatiana BOSTAN, Olga PLE
Ş
CA, Viorica NICU
ŢĂ
,Lilia OSIPOV, Sergiu OLARU, Nicolae BE
Ş
LIU
De la excludere spre integrare..............................................................................................
1
6
EVENIMENTE CEPD
Oleg BURSUCVitalie POPA
Reflec
ţ
ii optimiste într-o iarn
ă
pesimist
ă
(Perspectivele educa
ţ
iei prinprisma unui prestigios forum interna
ţ
ional).....................................................................
1
9
Lilia STÎRCEA
Comunicat de pres
ă
...............................................................................................................2
1
CRONICA PEDAGOGIC
Ă
Viorica GORA
Ş
-POSTIC
Ă
Educa
ţ
ie pentru to
ţ
i...............................................................................................................22
Ana BONDARENCO
Conferin
ţ
a Asocia
ţ
iei Profesorilor de Limba Francez
ă
.....................................................23
PONDEROSA VOX
Lauren
ţ
iu
Ş
OITU
Pedagogia comunic
ă
rii. Argumente ale unei întemeieri....................................................25
EX LIBRIS........................................................................................................................
27
EX CATHEDRA
Valentina STRATANIgor RACU
Preg
ă
tirea pedagogilor în domeniul educa
ţ
iei speciale.....................................................32
Virginia RUSNAC
Ghid pentru asisten
ţ
a copiilor cu necesit
ăţ
i specialela o etap
ă
precoce...................................................................................................................34
Angela POTÂNG
Factorii de educare a creativit
ăţ
ii la elevi............................................................................36
Iulia IURCHEVICI
Profilul psihosocial al copiilor institu
ţ
ionaliza
ţ
i...............................................................38
DOCENDO DISCIMUS
Serghei LÎSENCO
Elevii
ş
i con
ş
tientizarea propriei activit
ăţ
i în procesul instructiv-educativ....................4
1
Grigore PASTERNAC
Programul experimental de sculptur
ă
în lemnpentru
ş
colile auxiliare..........................................................................................................43
Lidia POCITARENCO
“Te iubesc
ş
i vreau s
ă
te descurci singur...” (scrisoare deschis
ă
c
ă
trecopiii cu necesit
ăţ
i speciale
ş
i profesorii acestora).............................................................45
Svetlana CATAN
Educa
ţ
ia sexual
ă
în
ş
coal
ă
...................................................................................................47Preg
ă
tirea profesorilor din domeniul educa
ţ
iei speciale: statutulactual
ş
i tendin
ţ
ele de viitor.
 
Traducere
 ş
i adaptare:
Dana TERZI....................................49
EXERCITO, ERGO SUM
Dumitru STEFOGLO
Calea spre ortografie, ortoepie, ortologie
ş
i nu numai.....................................................5
1
Larisa TEAC
Ă
Hermeneutica literar
ă
– o modalitate de cunoa
ş
tere
ş
i de formare a personalit
ăţ
ii................................................................................................54
Liliana CIASCAI
Importan
ţ
a Didacticii fizicii pentru calitatea preg
ă
tirii profesorilor..............................58
DIC
Ţ
IONAR
Sorin CRISTEA
Educa
ţ
ia pentru to
ţ
i...............................................................................................................6
1
SUMMARY.......................................................................................................................
63
Autorii no
ş
tri...................................................................................................................
64
©
Copyright 
Centrul Educa
ţ
ionalPRO DIDACTICA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->