Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
01. dn. reda

01. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
 VLADA REPUBLIKE HRVATSKENacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudimaOPERATIVNI PLAN ZA SUZBIJANJE TRGOVANJALJUDIMA ZA 2008.Zagreb, 2007.
 
2
1.
 
UVOD
Sukladno obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa za suzbijanjetrgovanja ljudima od 2005. do 2008. godine, Nacionalni odbor za suzbijanjetrgovanja ljudima izradio je posljednji u nizu Operativni plana za suzbijanjetrgovanja ljudima, za 2008. godinu. Donošenjem navedenog dokumentazaokružuje se vremensko razdoblje obuhvaceno Nacionalnim programom.Operativni plan suzbijanja trgovanja ljudima za 2008. godinu predstavljanastavak aktivnosti usmjerenih na postizanje programskih ciljeva zacrtanih Nacionalnim programom za suzbijanje trgovanja ljudima od 2005. do 2008.godine. Nadogradnjom standarda koji su u cjelovitom sustavu suzbijanjatrgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj vec postignuti želi se uspostavitiucinkoviti odgovor na ovu pojavu jednog od najgorih oblika kršenja ljudskih prava. Iako su Nacionalnim programom obuhvacena sva podrucja sustava, posebna je pozornost posvecena podrucju identifikacije te pomoci i zaštitežrtava. Osmišljavajuci mjere i aktivnosti vodilo se racuna o vlastitim iskustvimate iskustvima drugih zemalja. Uvažavajuci konkretna saznanja prikupljenatijekom rada sa žrtvama, nastojalo se sustav pomoci i zaštite prilagoditi potrebama svake pojedine žrtve uz uvažavanje specificnosti svakog pojedinogslucaja trgovanja ljudima. Pomoc organizacija civilnog društva u navedenomsegmentu od neprocjenjivog je znacenja.
 
3
2. ZAKONODAVNI OKVIR Programski cilj:1. Unaprijediti propise u svrhu ucinkovitije zaštite žrtve te otkrivanja,procesuiranja i odgovarajuceg sankcioniranja pocinitelja kaznenog djelatrgovanja ljudima.MJERE:
1.
 
Izmjena provedbenih propisa uz Zakon o strancima vezano uz odobrenje privremenog boravka žrtvama trgovanja ljudimaAktivnosti:1.
 
Priprema Pravilnika o statusu stranaca u Republici Hrvatskoj
Nositelj
: Ministarstvo unutarnjih poslova
Rok:
31. ožujka 2008.
Potrebna sredstva:
nisu potrebna dodatna sredstvaPokazatelji provedbe:
v
 
Donesen Pravilnik o statusu stranaca2.
 
Iniciranje Izmjena i dopuna Kaznenog zakona vezano uz kaznenopravnosankcioniranje prodaje djece u svrhu posvojenja te uskladivanje s preporukama radnih skupina CARDS Projekta 2004, „Suzbijanjetrgovanja ljudima“Aktivnosti:1.
 
Upucivanje inicijative Ministarstvu pravosuda za dopunu clanka 175.Kaznenog zakona.
Nositelj
: Ured za ljudska prava
Rok:
31. prosinca 2008.
Potrebna sredstva:
nisu potrebna dodatna sredstvaPokazatelji provedbe:
v
 
Upucena inicijativa za dopunu clanka 175. KZ-a radi kaznenopravnogsankcioniranja prodaje djece u svrhu posvojenja te uskladivanja s preporukama radnih skupina CARDS Projekta

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->