Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metode de Colectare a Datelor

Metode de Colectare a Datelor

Ratings: (0)|Views: 3,492 |Likes:
Published by raduadrian2002

More info:

Published by: raduadrian2002 on May 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

 
Metode de colectare a datelor
Curs 5
Metodele de colectere a datelor 
 
variază în cercetarea calitativă
.
Cele mai utilizate metode de colectare a datelor sunt:
interviul
observaţia
studiul de caz
analiza documentelor
interviul în grup (focus grup)
 
Interviul
Este fără îndoială cea mai utilizată metodă de culegere adatelor în studiile calitative.
El este o tehnică de culegere a datelor ce implicăcomunicarea verbală între cercetător şi subiect.
Interviul se utilizează de regulă în anchete şi în studiileexploratorii şi descriptive.
 
Există o gamă largă de modalităţi în care se poate realizaun interviu, de la complet nestructurat, în caresubiectului i se permite să vorbească liber, până la foartestructurat, în care răspunsurile subiectului sunt limitatede întrebări directe.
 Interviul poate fi de trei tipuri
1.structurat2.nestructurat
3.
semistructurat
 Interviul structurat
numit şi interviu standardizat
se caracterizează prin faptul că cercetătorul pune aceleaşi întrebări, aranjate în aceeaşi ordine şi utilizând aceleaşi cuvinte,tuturor subiecţilor.
El este indicat atunci când dorim să comparăm punctele devedere ale persoanelor intervievate sau atunci când studiul esterealizat de mai mulţi cercetători.
Interviul nestructurat
Este cunoscut şi sub numele de interviu informal sauconversaţie.
El nu are un set de întrebări predeterminate, cercetătorul şisubiectul discutând liber.
 Tehnica se utilizează adesea în combinaţie cu observaţiaparticipativă.
1
 
Deşi la prima vedere pare uşor de realizat, tehnica ridicădificultăţi serioase cercetătorilor fără experienţă, deoarece eitrebuie să genereze permanent întrebări în funcţie derăspunsurile pe care le dă subiectul intervievat.
Interviul semistructurat
Numit şi inteviu ghidat, se află undeva la graniţa dintre interviulstructurat şi cel nestructurat.
Cercetătorul îşi pregăteşte un ghid de interviu, care constă dintr-un set de întrebări.
Ghidul le permite să genereze propriile întrebări în funcţie deaspectele interesante care se ivesc în timpul interviului şi caremerită să fie aprofundate.
Această formă de interviu este utilizată pe scară largă încercetările calitative.
 Toate formele de interviu pot fi utilizate în combinaţie.
Spre exemplu, după ce conduc interviuri structurate, cercetătoriipot realiza interviuri semistructurate şi în final, interviurinestructurate.
Schema poate fi şi inversată, debutând cu un interviunestructurat pentru a-l relaxa pe subiect, trecând apoi la uninterviu semistructurat şi abia în final la un interviu structurat.Ex: Interviul clinic
O formă particulară a interviului, folosită în psihologia clinică şipsihoterapie, este
interviul clinic
.
Acesta este de regulă adaptat problemei psihice investigate şivârstei pacientului.
Spre exemplu, în cazul copiilor care prezintă diverse tulburăriinterviul clinic este unul dintre instrumentele foarte utilizate delucru ale terapeutului în procesul diagnostic.
Cum de regulă avem de-a face cu tulburări complexe, procesuldiagnostic impune evaluarea copilului şi a mediului său din multeperspective.
Pe baza interviului clinic se culeg informaţii de la mai multecategorii de persoane: membrii familiei, învăţător, copil, colegiide aceeaşi vârstă.1. Informatii de la membrii familiei
Primele informaţii despre un copil se primesc de obicei de la
părinţi
.
Aceştia petrec mai mult timp cu copilul şi au astfel posibilitateasă observe comportamentul lui în mai multe situaţii.
Ei îşi cunosc copilul mai bine decât oricine altcineva.
De asemenea, copiii manifestă mai uşor în faţa părinţilorcomportamente emoţionale extreme.
Anamneza
2
 
Modalitatea de bază prin care se culeg informaţiile de la părinţieste interviul de anamneză.
 Terapeutul trebuie să ţină cont însă de o serie de
probleme
cepot apărea şi care pot fi de natură a perturba implicareapărinţilor în terapie.
Prima problemă, de mare actualitate în şcolile noastre, estelegată chiar de
implicarea
acestora în procesul psihoterapeutic.Din acest punct de vedere putem vorbi despre trei categorii depărinţi: reticenţi, pasivi şi activi.
O a doua problemă este legată deci de faptul că adesea
părinţiisunt o parte a problemei
, o cauză parţială sau fundamentală atulburării copilului.
Ei pot modifica informaţiile date terapeutului fie inconştient, fieconştient, dintr-un puternic sentiment de vinovăţie.
În timpul interviului de diagnostic se observă diferenţele dintrepărinţi în rapoartele lor despre copil.
Acest lucru este important atât pentru tratamentul de mai târziu,cât şi pentru înţelegerea factorilor etiologici implicaţi îndezvoltarea dificultăţilor emoţionale ale copilului. În multe cazuri,distorsionarea informaţiilor şi diferenţele dintre părinţi pot avea oimportanţă mult mai mare decât informaţia originală.
Aceasta pentru că, oricare ar fi orientarea terapeutică, părinţiisunt direct sau indirect o parte a tratamentului.
De fapt, părinţii controlează accesul terapeutic la copil şi decicunoaşterea unui copil poate fi fără folos dacă terapeutul nu înţelege părinţii şi nu îi ajută să continue tratamentul
fraţii şi familia extinsă
Altă sursă de informaţie sunt
fraţii şi familia extinsă
. Oricinetrăieşte în aceeaşi casă poate da informaţii importante, adeseadintr-o perspectivă nouă şi folositoare. Uneori oamenii care nulocuiesc în aceeaşi casă dar au o influenţă importantă asuprafamiliei sau o relaţie apropiată cu copilul pot fi surse importantede informaţie.
Este foarte importantă o întâlnire iniţială cu toţi membrii familiei.Se pot astfel observa diferenţele emoţionale dintre copiii crescuţi în aceleaşi condiţii de mediu, interacţiunile dintre copii şirăspunsurile părinţilor către fiecare copil în parte.
2. Informaţii de la copil
În culegerea informaţiilor de la copil terapeutul trebuie să ţinăcont de o serie de particularităţi ale vârstei acestuia.
 Trebuie ţinut cont în primul rând de faptul că gândirea şcolaruluimic este una de tip concret. El nu este capabil să abstractizezeinformaţiile, să vină cu idei generalizate despre el însuşi şi exprime aceste idei aşa cum fac adulţii. În acelaşi timp, copiiisunt mult mai egocentrici şi nu au capacitatea de a se privi din
3

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Simona Alex A liked this
Andreea Andrei liked this
Anca Micu liked this
Harip Alina liked this
Daniela Beşliu liked this
paraschiv54 liked this
Eliza Nacu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->