Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengurusan Persatuan Dan Kelab

Pengurusan Persatuan Dan Kelab

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Kai Ti

More info:

Published by: Kai Ti on Jul 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2014

pdf

text

original

 
1.0 PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB
(Pakaian Seragam, Persatuan/Kelab dan Kelab Permainan/Sukan)
1. LATAR BELAKANG
1.1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin,diangotai dan digerakkan oleh murid-murid adalah selaras dengan harsatmenggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah seluruh negara. Malah Peraturan 4 dalam Peraturan-PeraturanPendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 seperti yang dimaktubkan dalamWarta Kerajaan P.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawaGuru Besar atau Pengetua, setelah menerima permohonan secara bertulis,hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dariketogeri yang berikut:-1.1.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yangdinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (KurikulumKebangsaan) 1997,1.1.2 Hobi dan rekreasi;1.1.3 Sukan dan permainan;1.1.4 Badan beruniform; atau1.1.5 Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.1.2 Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usahakependidikan yang penting, khususnya untuk menyemai dan memupukprinsip, kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid, di sampingmembangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayatikeseluruhan ciri-ciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalamFalsafah Pendidikan Kebangsaan.1.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab ataupersatuan yang dipimpin, dianggotai dan digerakkan oleh murid-muridamatlah menggalakkan. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yanglebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagaisebahagian daripada program pendidikan di sekolah, apabila pengetahuan,
 
kesungguhan dan kemahiran murid-murid memimpin, mengurus danmengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkansecara bersepadu dan berterusan.
2. RASIONAL
Berdasarkan hakikat kejadian insan, setiap murid mempunyai bakat danpotensi untuk memimpin, sekurang-kurangnya untuk memimpin diri sendirimenjadi apa yang diinginkan. Walau bagaimanapun pengetahuan,kesungguhan dan kemahiran memimpin, mengurus dan mengoperasikansesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi. Pengetahuan,kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui proses-proses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal, pengalamansecara langsung, perkongsian pemikiran, pengalaman dan latihan.
3. MATLAMAT
 Agar dapat membantu guru dan murid-murid merancang dan melaksanakandengan bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa, berketrampilandan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensimengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masing-masing ke peringkatyang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang diceburi pada masa akan datang.
4. OBJEKTIF AM
Guru-Guru dan murid-murid akan:4.1 Mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yangdiperlukan untuk memimpin, mengurus dan mengoperasikan kelab ataupersatuan di sekolah.4.2 Mengetahui dan memahami kaedah, stategi dan prinsip pengurusan kelabatau persatuan secara berkesan.4.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin danmemotivasikan ahli-ahli kelab atau persatuan yang dipimpin4.4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang, mengelola,menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yangdipimpin.
 
4.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa,berketrampilan dan berwawasan.
5. OBJEKTIF KHUSUS
5.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan disekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan5.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan.5.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelabatau persatuan5.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktivitidan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan danundang-undang.5.5 Membentang dan menjelaskan ciri-ciri dan nilai-nilai asas kepimpinan.5.6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan murid-murid sebagaiwarganegara berdasarkan Rujunegara, perlembagaan negara dan Wawasan2020.
6. KELAB ATAU PERSATUAN
6.1 Definisi:Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur, berpelembagaan, berperaturan danberkepimpinan yang dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyaiminat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuanuntuk saling bekerjasama, bantu membantu dan berkongsi sumber dalammelaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telahditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat,kegemaran, hasrat dan kecenderungan masing-masing.6.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan:6.2.1 Menggabungkan murid-murid yang mempunyai minat,kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama supaya murid-murid berpeluang dan berkesempatan:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->