Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Akta Taman Asuhan Kanak

Akta Taman Asuhan Kanak

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,311|Likes:
Published by zulkiply yaakob

More info:

Published by: zulkiply yaakob on May 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308)
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pengawalan dan pemeriksaanTaman-taman Asuhan Kanak-kanak dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya.
Kemudahan
 
Akta ini memberi perlindungan kepada kanak-kanak yang berusia di bawah 4 tahun yangmemerlukan perkhidmatan Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA) semasa ibu bapamereka di tempat kerja.
Mewajibkan pendaftaran TASKA yang mempunyai lebih daripada 9 orang kanak-kanak dibawah usia 4 tahun.
Memastikan hak kanak-kanak dilindungi iaitu dari segi perkembangan, kebersihan dankeselamatan.
Hukuman Ke Atas TASKA Yang Tidak Berdaftar
Mereka yang didapati bersalah boleh dihukum denda tidak melebihi RM 1,000. Bagi kesalahankali yang kedua atau kali yang kemudiannya, boleh didenda tidak melebihi RM2,000.00.
Peranan Pegawai Kebajikan Masyarakat
Menerima permohonan pendaftaran TASKA dan menjalankan penyiasatan.Mendapatkan kerjasama Pejabat Kesihatan, Pejabat Bomba dan Majlis Bandaran/Daerah untuk menjalankan penyiasatan ke atas TASKA bagi mendapatkan teguran/pandangan dan kelulusan.Sebagai Pegawai Berkuasa, boleh dari masa ke semasa masuk dan memeriksa apa-apa premisyang digunakan bagi maksud -maksud taman asuhan kanak-kanak untuk tujuan menjamin bahawa:- kesihatan dan kesejahteraan kanak-kanak atau pekerja-pekerja dalamnya adalah memuaskan;- daftar, rekod, jadual waktu, menu, buku kira-kira adalah diselenggarakan dengan sempurna;- alat yang cukup dan sesuai diadakan di dalamnya;- struktur, kesihatan dan kebersihan diselengarakan;- pengawasan yang cukup diambil terhadap pencegahan kebakaran atau apa-apa bencana lainyang mungkin membahayakan nyawa atau kesihatan kanak-kanak yang diasuh dalamnya".
Prosedur Pendaftaran Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA)
 
Latar Belakang
 Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA) didefinasikan sebagai premis di mana empat atau lebihkanak-kanak di bawah 4 tahun diterima masuk untuk dijaga dengan upah
Permohonan
Pemohon boleh mendapatkan Buku Garis Panduan Prosedur Memproses PermohonanPenubuhan TASKA berharga RM10.00 di mana-mana Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerahatau Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri atau Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (IbuPejabat). Buku ini secara amnya, menggariskan kehendak-kehandak Jabatan KebajikanMasyarakat, Majlis Berkuasa Tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Kesihatan.Setelah membaca buku itu, sekiranya masih terdapat kekeliruan tentang maklumat yangdisediakan, pemohon bolehlah berhubung terus dengan mana-mana pegawai TASKA di Pejabat
 
Kebajikan Masyarakat Daerah yang berkaitan memandangkan mereka lebih mahir mengenaikehendak 3 agensi teknikal setempat.Pemohon mendaftarkan operasi TASKAnya samada dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan atauPertubuhan.Pemohon mengemukakan permohonan kepada 3 agensi teknikal di atas bagi mendapatkankelulusannya dengan memastikan permohonan disertakan dengan dokumen-dokumen sokonganyang lengkap.Dalam masa yang sama, pemohon menyediakan senarai menu, senarai aktiviti harian, senaraiaktiviti bersama ibubapa, pelan lantai beserta pengiraannya dan melengkapkan BorangPermohonan (Jadual 2).Pemohon mengemukakan permohonan pendaftaran TASKA ke Pejabat Kebajikan MasyarakatDaerah berkaitan dengan memastikan dokumen-dokumen di bawah disertakan iaitu: 
Jadual 2 yang telah dilengkapi
- Kelulusan dari 3 agensi teknikal (Majlis Berkuasa Tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamatserta Jabatan Kesihatan)- Pelan lantai yang menunjukkan ukuran panjang dan lebar dalam meter (setiap ruang) beserta pengiraannya- Senarai aktiviti harian- Senarai menu- Senarai aktiviti bersama ibubapa- Perakuan Pendaftaran Perniagaan/Pertubuhan- Senarai kakitangan (nama, no.k/p, jawatan dan sijil)- Wang pos/cek atas nama Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia Nota: senarai menu dan aktiviti disediakan mengikut peringkat umur iaitu bagi kanak-kanak di bawah 2 tahun dan 2-4 tahunPermohonan akan disemak dan sekiranya ianya didapati tidak lengkap, pemohon akan dimintaoleh Pegawai TASKA di daerah berkenaan untuk melengkapkannya atau mengemukakanmaklumat tambahan.Bagi permohonan yang lengkap, seliaan oleh Pegawai TASKA di daerah berkenaan akandilakukan sebelum permohonan dikemukakan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri.Permohonan akan disemak oleh Pegawai Penyelaras TASKA Negeri sebelum dikemukakankepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (Ibu Pejabat)Permohonan akan diproses dan sekiranya ianya lengkap dan mematuhi Akta dan PeraturanTASKA, suatu Perakuan Pendaftaran TASKA yang tempoh sahnya adalah setahun dari tarikhmula diluluskan oleh Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia akan dikeluarkan.Bagi permohonan pendaftaran semula, pemohon diminta membeli satu set Borang PendaftaranSemula pada harga RM4.00 untuk dilengkapi dan mengemukakan permohonan itu besertadokumen-dokumen sokongan seperti di perkara 6(a) hingga (i) kepada Pejabat KebajikanMasyarakat Daerah berkaitan.Pemohon adalah diingatkan supaya menyediakan wang pos atau cek hanya setelah permohonannya lengkap.
 
CARTA ALIR PROSEDUR PENDAFTARAN TASKA(BARU/PENDAFTARAN SEMULA)
Pemohon membeli Buku Garis Panduan Penubuhan TASKA pada harga RM10.00 (PendaftaranBaru) atau Borang Pendaftaran Semula pada harga RM4.00 dari PKMD/JKMN/JKMMPemohon mendaftarkan perniagaan/pertubuhanPemohon mendapatkan kelulusan dari 3 agensi teknikal iaitu Majlis Berkuasa Tempatan, JabatanBomba dan Penyelamat serta Jabatan KesihatanPemohon mengemukakan permohonan yang lengkap ke PKMD yang berhampiran beserta wang pos/cek bernilai RM50.00 atas nama Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat MalaysiaPermohonan disemak oleh Pegawai TASKA di PKMDPermohonan dikemukakan ke JKMNPermohonan disemak oleh Pegawai Penyelaras TASKA Negeri di JKMNPermohonan dimajukan ke pihak JKMM (Ibu Pejabat)Permohonan diproses dan dikemukakan kepada Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysiauntuk dipertimbangkan kelulusannyaPerakuan Pendafataran TASKA yang tempoh sahnya selama setahun dikeluarkan
Nota:
PKMD: Pejabat Kebajikan Masyarakat DaerahJKMN: Jabatan Kebajikan Masyarakat NegeriJKMM: Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (Ibu Pejabat)
Pengertian kanak-kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001 bermaksud "seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Terdapat pelbagai amalan asuhan kanak-kanak yang di bawa dari baratseperti oleh Froebel, Dr.Maria Montessori, Glen Doman dan ramai lagi. Tak kurang juga amalanasuhan sentuhan Islam yang murni dipaparkan melalui sejarah hidup junjungan besar kitaMuhammad s.a.w dan para sahabat baginda serta cendikiawan Islam tersohor didunia.Froebel percaya kanak-kanak belajar dari persekitarannya dan pembentukan peribadidipengaruhi oleh cara kanak-kanak bermain. Alat-alat permainan yang digunakan oleh kanak-kanak perlu dipilih dengan teliti bagi tujuan untuk menyokong perkembangan kanak-kanak.Dr.Maria Montessori percaya bahawa perkembangan seseorang kanak-kanak khususnya apabilakanak-kanak diberi peluang menyentuh, mencuba dan menggunakan peralatan khas dan persekitarannya yang disediakan secara tersusun.Glen Doman percaya bahawa perkembangan atau potensi intelek seseorang kanak-kanak kurangupaya (segi mental) dapat dirangsang dengan penggunaan pelbagai "flash card". Dengan cara ini,kanak-kanak dapat didedahkan kepada perkataan dan ide sebelum ia mencapai tahap mengenal,memahami atau menerap makna sesuatu konsep.Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia menggalakkan amalan asuhan kanak-kanak yangmemberi tumpuan kepada perkembangan menyeluruh seseorang kanak-kanak yang merangkumi

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rashina Hashim liked this
Rashina Hashim liked this
Isyati Mohammad liked this
Afkar Habri added this note
thanks..
Mohd Nasharudin added this note
TQ VERY MUCH
Yuki Midorikawa added this note
tq...info ni amat berguna utk kmi student pakk
Stormrider_x liked this
shinylove liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->