Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 851, 28.2.2013]

Slobodna Bosna [broj 851, 28.2.2013]

Ratings:
(0)
|Views: 38|Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 851, 28.2.2013]
Slobodna Bosna [broj 851, 28.2.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

 
www.slobodna-bosna.ba
I            
SBUAMBISU
@ELJKACVIJANOVI],PREMIJERKARS:ODABRAOMILORADDODIK
 
Svim Bosancima i Hercegovcima~estitamo 1. mart/o`ujak,Dan nezavisnostiBosne i HercegovineFederalno Ministarstvorada i socijalne politike
 
SARAJEVSKAGRA\EVINSKA UTOPIJA
Od
Bosmala
do
Radon Plaze
Sredinom pro{le decenije u glavnom graduBiH nastala je svojevrsna gra|evinsko-urbanisti~ka groznica, izgradnja tzv.skyscrapera, ambicioznih stambeno-poslovnih centara „po mjeri ~ovjeka“ koji sunicali na svakom slobodnom pedljuglavnog grada; na{i reporteri istra`ili sukakva je njihova tr`i{no-poslovna“samoodr`ivost“ nakon svih ovih godina
MONSTRUMI PREDSPECIJALNIM SUDOM ZARATNE ZLO^INE
Beogradska pravda za zvorni~ke rome
Krajem pro{le nedjelje pred Specijalnimsudom za ratne zlo~ine u Beograduzavr{eno je trogodi{nje su|enje “Siminim~etnicima” koji su u okolini Zvornika svire-po pogubili 28 Roma,me|u kojima je bilodevetoro djece.Ovo je jedan od najte`ihratnih zlo~inapo~injenih nadRomima tokom pro-teklog rata u BiH,ana{list donosinajpotresnije dijeloveiskaza pre`ivjelihsvjedoka
ZLO^IN U REPOVCIMA
Nakon dvadeset godina, sve ispo~etka
Poslije sedam godina,koliko je Tu`iteljstvoBiH vodilo istragu o svirepoj likvidacijidevet pripadnika Vojne policije i odredaLisin Armije BiH u Repovcima kod Konjica,taj je postupak i slu`beno obustavljen prijepetnaestak dana zbog nedostatka dokaza;na{a novinarka je razgovarala s ogor~enim~lanovima obitelji ubijenih vojnika koji su,nakon vi{egodi{njih praznih obe}anja,ubije|eni da je istraga protiv nalogodavacastravi~nog zlo~ina zaustavljena iz politi~kihrazloga
ZRA^NA BITKA
U Sarajevo sti`e prvi Lowcostavioprijevoznik
Privatna aviokompanija Pegasus iz Turskeuspostavila stalnu avioliniju izme|uIstanbula i Sarajevasa cijenom leta u jednom smjeru od svega 49 eura
DOSJE SB
Pola stolje}a Bundeslige
Njema~ki nogometni klubovi igrajupedesetu sezonu BUNDESLIGE, pomnogima najboljeg nogometnogtakmi~enja na svijetu; SB pi{e o historijiovog takmi~enja i nogometa{ima iz BiHkoji su ostavili dubok trag u njema~komnogometu
GABI PONOVO U SARAJEVU
Mi je volimo na svoj na~in
Glasovita zagreba~ka umjetnica GABINOVAK svoj novi sarajevski koncertodr`a}e 8. marta u “Bosanskom kulturnomcentru”,zajedno sa kolegicama TEREZOMKESOVIJOM i RADOJKOM [VERKO uokviru NO]IDIVA; za“SlobodnuBosnu” GabiNovak govori osvojoj vi{e odpedeset godinadugoj glazbenojkarijeri, odlaskuu Pariz u prvojpolovini{ezdesetihgodina, supruguARSENUDEDI]U i sinuMATIJI,Sarajevu, ali i odanima kada jebila ~lan~uvene“Zagreba~ke{kole crtanogfilma”
28.2.2013.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
2228324050
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH
58

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->