Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 852, 7.3.2013]

Slobodna Bosna [broj 852, 7.3.2013]

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 852, 7.3.2013]
Slobodna Bosna [broj 852, 7.3.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

 
www.slobodna-bosna.ba
I            
OSLOBA\ANJEGENERALAPERI[I]A:BUVLJAPIJACAUHAAGU
 
www.slobodna bosna.ba
portal slobodne bosne
najveca tvornica
dnevnih vijesti u bIh
 
MOSTARSKI ALUMINIJNA KOLJENIMA
Ho}e li najve}i privredni sistemHercegovine obustaviti proizvodnju?
Proteklu 2012. godinu Aluminijski kombinatMostar okon~ao je s rekordno visokimgubitkom od 65,8 miliona KM; SlobodnaBosna analizira za{to je nekada uspje{niprivredni gigant postao hroni~ni gubita{ ~iji je nastavak proizvodnje krajnje upitan
(PRE)SKUPO PLA]ENAPUTOVANJA DR@AVNIHZASTUPNIKA
Kako se tro{i novac poreskih obveznika
Na putovanja zastupnika Parlamentarneskup{tine Bosne i Hercegovine tokompro{le godine potro{eno je gotovo {eststotina hiljada konvertibilnih maraka. Na{anovinarka pi{e o tome ko je od zastupnikagdje i zbog ~ega putovao,i kakvu koristsu od toga imali gra|ani ove zemlje koji topla}aju iz svojih d`epova
ZDRAV BOLESNOM NEVJERUJE
Doktori
porodi~ne
medicine
Izborom Sebije Seke Izetbegovi}na mjestogeneralnog direktora Op}e bolnice“Abdulah Naka{“ bit }e u potpunostiprovedena ~istka politi~ki nepodobnihkadrova u javnim zdravstveniminstitucijama Sarajevskog kantona. Ovom~inu prethodilo je “~i{}enje“ nepodobnihkadrova u upravnim i nadzornim odborimadesetak zdravstvenih javnih ustanova,pri~emu se nije vodilo ra~una ni ozastupljenosti konstitutivnih naroda, niti ozastupljenosti uposlenika tih ustanova
PRAVDA ZA SRPSKOGGENERALA
[pijun je nevin
Pro{lonedjeljna osloba|aju}a presudaMOM^ILU PERI[I]U, na~elnikuGeneral{taba VJ, koji je prvostepenompresudom bio osu|en na 27 godina zazlo~ine u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu,ustalasala je javnost u regionu; na{anovinarka otkriva pozadinu oveneo~ekivane odluke Ha{kog tribunala
SPORT
Hamzino srebro
ProteklogvikendaHAMZA ALI](34) bacio jekuglu preko 20metara i osvojiosrebrenumedalju naPrvenstvuEvrope uGeteborgu;najbolji bh.atleti~ar za SB pri~a o najve}em uspjehu usvojoj karijeri, ali i te{koj sudbini izbjegliceiz Srebrenice, novcu kojeg nema i stanukoji mu je obe}an
IZ BILJE@NICE OLIVERA D.
Dubok trag u beskraju karijere
OLIVER DRAGOJEVI]ima 66 godina ibarem isto toliko antologijskih pjesama;sve je do sada rekao u otprilike milionintervjua koje je dao tokom svoje karijere,a za “Slobodnu Bosnu” ovaj put govori o“Hajduku”, “Jugoplastici”, “Mediteranskimigrama”, sportskoj i kulturno-umjetni~kojsplitskoj sceni sedamdesetih i osamdesetihgodina, Sarajevu...
7.3.2013.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
162020582846
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->