Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ANEXA_01_CEREREA_de_FINANTARE_M312_Partea_generala_13.11.2008

ANEXA_01_CEREREA_de_FINANTARE_M312_Partea_generala_13.11.2008

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by Marian

More info:

Categories:Business/Law, Finance
Published by: Marian on May 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Cerere de finantareReguli11/14/20091/4
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Reguli
AGENŢIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Iulie 2008/2.2/RO
Reguli de utilizare a formatului electronic al cererii de finanţare
Cerinţe minime de utilizare a formatului electronic al cererii de finanţare:Cererea de finanţare rulează sub Microsoft Excel din Microsoft Office, versiunea minimă fiind 1997La deschiderea fişierului se alege opţiunea ‘Enable Macros’ (Office 1997, 2000).
1. Se deschide Microsoft Excel.2. Se selectează meniul Instrumente (Tools).3. Se alege opţiunea Securitate (Security) şi apoi Securitate Comenzi Macro (Macro Security)
Condiţii obligatorii de completare a cererii de finanţare:Completarea câmpurilor active (care nu sunt blocate) este obligatorie. În cererea de finanţare, se completează numai câmpurile în alb
Reguli de validare aplicate pe cererea de finanţare
Nr. crtRegula de validare aplicatăSectiune generala
1După introducerea caracterelor, acestea sunt afişate automat cu litere mari2A3 Titlu proiect După introducerea caracterelor, acestea sunt afişate automat cu litere mari3A5 Amplasarea proiectului4Obiectivele investitiei56Dacă se utilizează Microsoft Office XP, nivelul de securitate trebuie să fie ‘low’ sau ‘medium’. Pentruaceasta, se închide documentul Excel care conţine cererea de finanţare şi se efectuează următoareleoperaţii:4. În cadrul acestei opţiuni, se setează nivelul de securitate 'low' sau 'medium' şi se redeschide fişierulExcel conţinând cererea de finanţare.
Butonul “Design Mode” din bara de instrumente “Visual Basic” nu trebuie să fie bifat. În cazul in careacesta este bifat, nu sunt accesibile validările efectuate pe câmpuri. Pentru sistemul de operare Office 2007,butonul "Design Mode" poate fi vizualizat dupa introducerea in bara de instrumente a optiunii Developer prin apasarea butonului Office (stanga sus), selectarea optiunii "Excel options" si bifarea optiunii "ShowDeveloper tab in the ribbon".După completarea unui câmp din cererea de finanţare, se apasă ENTER, sau se face click cu butonul stângal mouse-ului, pentru ca informaţiile introduse să fie preluate.Pentru a completa Obiectivele investitiei se vor bifa optiunile din casutele aferente A6. Date despre tipul deproiect si beneficiar In situatia in care se doreste modificarea informatiilor mentionate initial in campurile A2, A3 sau A4, se vor bifa mai intai optiunile din A6. În cazul apariţiei unei erori, se recomandă din nou descărcarea cererii de finanţare din pagina de web:www.apdrp.roCâmpul din cererea definanţare
A2 Nume prenume /Denumire solicitantLa selectarea regiunii unde a fost depus proiectul, se pot selecta numai judeţelecorespunzătoare.In situatia in care proiectul se realizeaza pe amplasamente din mai multe judete, dinregiuni diferite, programul permite selectarea judetelor in mod independent deregiunea in care a fost depus proiectul.B1.1 Informaţii privindsolicitantulValidare data calendaristica:Se afişează un mesaj indicând formatul corect deintroducere a datei.B2.1 Date de identitate alereprezentatului legal deproiectValidare data calendaristica:Se afişează un mesaj indicând formatul corect deintroducere a datei.
 
Cerere de finantareSectiune generala
SECTIUNE GENERALA
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Septembrie 2008/1.0/RO
NUME SI PRENUME DIRECTOR ADJUNCT OJPDRPOJPDRPSemnatura Director Adjunct OJPDRP si Stampila OJPDRP
Numar 
F
inregistrare
NumarNr. CerereNumarCod Numar ordinemasurade proiecteregiunejudet
Datainregistrarii:Numele si prenumele persoanei care inregistreaza: Semnatura:
Se completeaza de catre solicitant 
A PREZENTARE GENERALA
A1 Masura:A2 Nume prenume / Denumire solicitant:
 
A3 Titlu proiect:A4 Descrierea succinta a proiectului:
 
A5 Amplasarea proiectului:
De introdus lista derulanta298
Regiunea de dezvoltare:Judeţ / Municipiul Bucureşti:
Obiectivele investitieiJudetComuna / OrasSat/SectorSat/Secto
A6 Date despre tipul de proiect si beneficiar 
A6.1
Proiect cu constructii-montaj
A6.2
Modernizare si/sau Extindere
A 6.3
Beneficiar publicProiect fara constructii-montajInvestitie nouaBeneficiar privat
 
Se completeaza de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Oficiul Judetean - Programul FEADR pentru cererile de finantare conforme.
312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
 
Cerere de finantareSectiune generala
SECTIUNE GENERALA
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Septembrie 2008/1.0/RO
B INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL
B1 Descrierea solicitantului
B1.1 Informatii privind solicitantul
Data de infiintare Cod Unic de Inregistrare/Codul de Inregistrare Fiscala/CNPStatut juridic al solicitantuluiCodul CAEN al activitatii finantate prin proiect
B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Resedinta din Romania
JudetComunaSatCod postalStradaNr.BlocScaraTelefon fix / mobilFaxE-mail
B1.3 Numele si prenumele resprezentantului legal si functia acestuia in cadrul organizatiei precum si specimenul de semnatura:
Nume Prenume
Functie
Reprezentant legal
LEGAL
B2 Informatii referitoare la reprezentantul legal de proiectB2.1 Date de identitate ale reprezentatului legal de proiect
Data nasteriiCod numeric personal Act de identitateSeria:Nr.Eliberat la data dede :Valabil pana laB.I.C.I.Pasaport
B2.2 Domiciliul stabil al reprezentatului legal de proiect
JudetLocalitateSatCod postalStradaNr.BlocScaraTelefonFaxE-mail
B3 Informatii privind contul bancar pentru proiect F.E.A.D.R.
B3.1 Denumirea BanciiB3.2 Adresa BanciiB3.3 Cod IBANB3.4. Titularul contului banca
Specimen desemnatura

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->