Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hematurija u Djecjoj Dobi

Hematurija u Djecjoj Dobi

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by Zeljnaznanja

More info:

Published by: Zeljnaznanja on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2014

pdf

text

original

 
132
www.edtrdn.cm
�EMaTURa U DjEČjoj DoBI
Klinika zadječje bolesti,Klinička bolnicaSplit,Republika Hrvatska
Adresa za dopisivanje:prof. dr. sc. Maran SaragaKlinika za dječje bolestiSpinčićeva 1,21000 Split, Hrvatskamsaraga@kbsplit.h
r
primlen:
5. 6. 2007.
prihvćen:
11. 7. 2007.
pedtr dn 2007;3(2):132-148
 Maran SARAGA
Revalni članak
U radu je izvršen pregled današnjeg znanja o hematurijama udjece, uključujući denicije pojmova makrohematurije, mikro
-
hematurije s kliničkim simptomima, asimptomatske mikrohema
-
turije s proteinurijom i asimptomatske (izolirane) mikrohematuri
-
je. Također je denirana glomerulska i neglomerulska hematurija,kao i stanja koja mijenjaju boju urina. Opisani su klinički znakovii simptomi koji mogu biti vezani uz bolesti praćene hematurijom.Iako je hematurija u većini slučajeva prolazna pojava, bez većeg 
negativnog utjecaja na zdravlje, dato je upozorenje da hematurije
mogu biti znakovi ozbiljnih bolesti bubrega, bez obzira idu li skliničkim znakovima bolesti ili ne. Raspravljene su dijagnostičke
metode koje se koriste u dijagnostici hematurija, s naglaskom na
dijagnostičke postupnike, koji se koriste u primarnoj medicini i usupspecijalističkoj medicini kako bi se uočili znakovi koji liječnikasigurno vode k dijagnozi. Ovaj članak ukazuje na potrebu ob
-
nove znanja iz područja dječje nefrologije liječnika primarnezdravstvene zaštite. Također ukazuje na potrebu da oni, svojimlogičnim pristupom, uz pomoć pripremljenih postupnika, radesigurno te bez velikih grešaka vrše obrade djece s hematurijama itako smanje pritisak na supspecijaliste dječje nefrologije. Istovre
-
meno trebaju naučiti, kada uputiti dijete pedijatru nefrologu,jer su postupnici zamišljeni kao prethodno smišljeni sustaviaktivnosti koji osiguravaju siguran i ekonomičan rad liječnika smogućnostima vlastitog sudjelovanja u dijagnostici i liječenjububrežnih bolesnika s povezanošću u sustav sa supspecijalistompedijatrom nefrologom, kada je to potrebno. Takav sustav jamčidobru zdravstvenu zaštitu djeteta te povećava povjerenje bole
-
snika i njegovih roditelja u zdravstveni sustav.
Klučne reči:
Hematurija ▪ Makrohematurija ▪ Mikrohematurija▪ Pedijatrija ▪ Analiza urina
 
133
Uvod
Hematurijajedeniranakaoprisutnost5ilijedeniranakaoprisutnost5ilijedeniranakaoprisutnost5ilideniranakaoprisutnost5ilideniranakaoprisutnost5ilikaoprisutnost5ilikaoprisutnost5iliprisutnost5iliprisutnost5ili5 ili
ili
 višeeritrocitauvidnompoljusvjetlosnog šeeritrocitauvidnompoljusvjetlosno
eeritrocitauvidnompoljusvjetlosnoeritrocitauvidnompoljusvjetlosnoeritrocitauvidnompoljusvjetlosnouvidnompoljusvjetlosnouvidnompoljusvjetlosno vidnompoljusvjetlosnog  vidnompoljusvjetlosnog poljusvjetlosnog poljusvjetlosnog svjetlosnog svjetlosnog 
mikroskopasvježegcentrifugiranogurina,svježegcentrifugiranogurina,svježegcentrifugiranogurina,žegcentrifugiranogurina,
egcentrifugiranogurina,centrifugiranogurina,centrifugiranogurina,urina,urina,, dokazanogu3uzastopnauzorkatijekomjed-u3uzastopnauzorkatijekomjed-u3uzastopnauzorkatijekomjed-3 uzastopnauzorkatijekomjed-uzastopnauzorkatijekomjed-uzorkatijekomjed-uzorkatijekomjed-tijekomjed-tijekomjed-jed-jed-
nogtjedna(1,2).Najbinačindokazivanjatjedna(1,2).Najbinačindokazivanjatjedna(1,2).Najbinačindokazivanja(1, 2). NajbržinačindokazivanjaNajbržinačindokazivanjažinačindokazivanjainačindokazivanjanačindokazivanjanačindokazivanjačindokazivanja
indokazivanjadokazivanjadokazivanjakrviuurinujetest-traka,kojaosimeritrocitauurinujetest-traka,kojaosimeritrocitauurinujetest-traka,kojaosimeritrocitaurinujetest-traka,kojaosimeritrocitaurinujetest-traka,kojaosimeritrocitajetest-traka,kojaosimeritrocitajetest-traka,kojaosimeritrocitatest-traka,kojaosimeritrocitatest-traka,kojaosimeritrocita-traka,kojaosimeritrocitatraka,kojaosimeritrocita, kojaosimeritrocitakojaosimeritrocitaosimeritrocitaosimeritrocitaeritrocitaeritrocita
dokazujeiprisutnosthemoglobinaimio-iprisutnosthemoglobinaimio-iprisutnosthemoglobinaimio-prisutnosthemoglobinaimio-prisutnosthemoglobinaimio-hemoglobinaimio-hemoglobinaimio-
imio-imio-mio-mio-
globina(3-5).Stogaseuslajupozitivnog (3-5). Stogaseuslajupozitivnog Stogaseuslučajupozitivnog seuslučajupozitivnog seuslučajupozitivnog uslajupozitivnog uslajupozitivnog slučajupozitivnog slučajupozitivnog čajupozitivnog 
ajupozitivnopozitivnog pozitivnog nalazatest-trakomurinmorapregledatisv-test-trakomurinmorapregledatisv-test-trakomurinmorapregledatisv--trakomurinmorapregledatisv-trakomurinmorapregledatisv-urinmorapregledatisv-urinmorapregledatisv-morapregledatisv-morapregledatisv-pregledatisv-pregledatisv-sv-sv- jetlosnommikroskopijom,metodomanalizemikroskopijom,metodomanalizemikroskopijom,metodomanalize, metodomanalizemetodomanalizeanalizeanalize sedimentaurinailinativnognesedimentiranog urinailinativnognesedimentiranog urinailinativnognesedimentiranog ilinativnognesedimentiranog ilinativnognesedimentiranog nativnognesedimentiranog nativnognesedimentiranog nesedimentiranog nesedimentiranog 
urina(1,6).Ukolikopostojidaljnjapotreba(1, 6). UkolikopostojidaljnjapotrebaUkolikopostojidaljnjapotrebapostojidaljnjapotrebapostojidaljnjapotrebadaljnjapotrebadaljnjapotrebapotrebapotreba
 
raščlanjivanjatipovaizlučeniheritrocita,tadaščlanjivanjatipovaizlučeniheritrocita,tadalanjivanjatipovaizlučeniheritrocita,tadatipovaizlučeniheritrocita,tadatipovaizlučeniheritrocita,tadaizlučeniheritrocita,tadaizlučeniheritrocita,tadačeniheritrocita,tada
eniheritrocita,tadaeritrocita,tadaeritrocita,tada, tadatada sekoristifazno-kontrastnimikroskop,kojimkoristifazno-kontrastnimikroskop,kojimkoristifazno-kontrastnimikroskop,kojimfazno-kontrastnimikroskop,kojimfazno-kontrastnimikroskop,kojim-kontrastnimikroskop,kojimkontrastnimikroskop,kojimmikroskop,kojimmikroskop,kojim, kojimkojim
semoguodijelitieritrocitiurednogoblikaimoguodijelitieritrocitiurednogoblikaimoguodijelitieritrocitiurednogoblikaiodijelitieritrocitiurednogoblikaiodijelitieritrocitiurednogoblikaieritrocitiurednogoblikaieritrocitiurednogoblikaiurednogoblikaiurednogoblikaioblikaioblikai
ii
izgledaodpromijenjenih(dismorfnih)er-odpromijenjenih(dismorfnih)er-odpromijenjenih(dismorfnih)er-promijenjenih(dismorfnih)er-promijenjenih(dismorfnih)er-(dismorfnih)er-dismorfnih)er- ) er-
er-
itrocita(7-11).Urinkojisadržikrvmožebiti(7-11). UrinkojisadržikrvmožebitiUrinkojisadržikrvmožebitikojisadržikrvmožebitikojisadržikrvmožebitisadržikrvmožebitisadržikrvmožebitižikrvmožebitiikrvmožebitikrvmožebitikrvmožebitimožebitimožebitižebitiebitibitibiti
 
crven,aliiuredneboje.Takođerurinmože, aliiuredneboje.Takođerurinmealiiuredneboje.Takođerurinmeiuredneboje.Takođerurinmeiuredneboje.Takođerurinmeuredneboje.Takerurinmožeuredneboje.Takerurinmožeboje.Takerurinmožeboje.Takerurinmože. Takerurinmože Takođerurinmožeđerurinmeerurinmožeurinmožeurinmožemožemožeže
e
biticrven,adanesadržikrv(12).Hematurijacrven,adanesadržikrv(12).Hematurijacrven,adanesadržikrv(12).Hematurija, adanesadržikrv(12).Hematurijaadanesadržikrv(12).Hematurijadanesadržikrv(12).Hematurijadanesadržikrv(12).Hematurijanesadikrv(12).Hematurijanesadikrv(12).Hematurijasadikrv(12).Hematurijasadikrv(12).Hematurijažikrv(12).Hematurijaikrv(12).Hematurijakrv(12).Hematurijakrv(12).Hematurija(12). Hematurija
Hematurija
jesamoznak,anebolest.Osimštomožesamoznak,anebolest.Osimštomožesamoznak,anebolest.Osimštomožeznak,anebolest.Osimštomožeznak,anebolest.Osimštomože, anebolest.Osimštomožeanebolest.Osimštomoženebolest.Osimštomoženebolest.Osimštomožebolest.Osimštomebolest.Osimštome. OsimštomeOsimštomožeštometomožemožemožeže
e
bitividljiva(makrohematurija)inevidljiva vidljiva(makrohematurija)inevidljiva vidljiva(makrohematurija)inevidljiva(makrohematurija)inevidljivamakrohematurija)inevidljiva ) inevidljiva
inevidljivanevidljivanevidljiva
(mikrohematurija),onamožebitipovezanamikrohematurija),onamožebitipovezana ), onamožebitipovezanaonamebitipovezanamožebitipovezanamožebitipovezanažebitipovezanaebitipovezanabitipovezanabitipovezana
povezanapovezana
sasimptomimabolestimokraćnogsustavasimptomimabolestimokrnogsustavasimptomimabolestimokrnogsustavabolestimokrnogsustavabolestimokrnogsustavamokraćnogsustavamokraćnogsustavaćnogsustava
nogsustavasustavasustava
ilidrugihorganskihsustavailipostojatibezdrugihorganskihsustavailipostojatibezdrugihorganskihsustavailipostojatibezorganskihsustavailipostojatibezorganskihsustavailipostojatibezsustavailipostojatibezsustavailipostojatibezilipostojatibezilipostojatibezpostojatibezpostojatibezbezbez
 
simptoma(asimptomatskahematurija).Ona(asimptomatskahematurija).Onaasimptomatskahematurija).Onahematurija).Onahematurija).Ona ). Ona
Ona
možebititrajna(perzistentna),prolaznatežebititrajna(perzistentna),prolaznateebititrajna(perzistentna),prolaznatebititrajna(perzistentna),prolaznatebititrajna(perzistentna),prolaznatetrajna(perzistentna),prolaznatetrajna(perzistentna),prolaznate(perzistentna),prolaznateperzistentna),prolaznate ), prolaznate
prolaznatetete
izolirana,tj.trajnainepovezanasbolešćuili, tj.trajnainepovezanasbolešćuilitj.trajnainepovezanasbolešćuili. trajnainepovezanasbolešćuilitrajnainepovezanasbolešćuiliinepovezanasbolešćuiliinepovezanasbolešćuilinepovezanasbolešćuilinepovezanasbolešćuilisbolešćuilisbolešćuilibolešćuilibolćuilišćuili
uiliiliili
proteinurijom(13).(13).
Kadanetkoimahematurijutoredovitonetkoimahematurijutoredovitonetkoimahematurijutoredovitoimahematurijutoredovitoimahematurijutoredovitohematurijutoredovitohematurijutoredovitotoredovitotoredovitoredovitoredovito dovodidonedoumica,kakounomenklaturi,donedoumica,kakounomenklaturi,donedoumica,kakounomenklaturi,nedoumica,kakounomenklaturi,nedoumica,kakounomenklaturi,, kakounomenklaturi,kakounomenklaturi,unomenklaturi,unomenklaturi,nomenklaturi,nomenklaturi,,
dijagnosticitakoiuodnosupremabolesn-takoiuodnosupremabolesn-takoiuodnosupremabolesn-iuodnosupremabolesn-iuodnosupremabolesn-uodnosupremabolesn-uodnosupremabolesn-odnosupremabolesn-odnosupremabolesn-premabolesn-premabolesn-bolesn-bolesn
-
ikuteprocjeniopasnostiodtakvogstanja.teprocjeniopasnostiodtakvogstanja.teprocjeniopasnostiodtakvogstanja.procjeniopasnostiodtakvogstanja.procjeniopasnostiodtakvogstanja.opasnostiodtakvogstanja.opasnostiodtakvogstanja.odtakvogstanja.odtakvogstanja.takvogstanja.takvogstanja.stanja.stanja.. Ovajčlanakimanamjenurazjasnitidenicije,članakimanamjenurazjasnitidenicije,lanakimanamjenurazjasnitidenicije,imanamjenurazjasnitidenicije,imanamjenurazjasnitidenicije,namjenurazjasnitidenicije,namjenurazjasnitidenicije,razjasnitidenicije,razjasnitidenicije,denicije,denicije,
,
dijagnostičkepostupkepotrebnezatnočkepostupkepotrebnezatočnokepostupkepotrebnezatočnopostupkepotrebnezatočnopostupkepotrebnezatočnopotrebnezatočnopotrebnezatočnozatočnozatočnotočnotočnočno
no
određivanjevrstehematurijeteukazatinađivanjevrstehematurijeteukazatina
ivanjevrstehematurijeteukazatina vrstehematurijeteukazatina vrstehematurijeteukazatinahematurijeteukazatinahematurijeteukazatinateukazatinateukazatinaukazatinaukazatinanana
najpraktnijepostupkeglededijagnozehe-čnijepostupkeglededijagnozehe-
nijepostupkeglededijagnozehe-postupkeglededijagnozehe-postupkeglededijagnozehe-glededijagnozehe-glededijagnozehe-dijagnozehe-dijagnozehe-he-he-
maturijeimogućnostipostupakaliječenja.imogućnostipostupakaliječenja.imogućnostipostupakaliječenja.mogućnostipostupakaliječenja.mogućnostipostupakalijenja.ćnostipostupakaliječenja.nostipostupakaliječenja.postupakalijenja.postupakalijenja.liječenja.liječenja.čenja.enja.. Pritometrebauzetiuobzirdvijerazinetometrebauzetiuobzirdvijerazinetometrebauzetiuobzirdvijerazinetrebauzetiuobzirdvijerazinetrebauzetiuobzirdvijerazineuzetiuobzirdvijerazineuzetiuobzirdvijerazineuobzirdvijerazineuobzirdvijerazineobzirdvijerazineobzirdvijerazine
dvijerazinedvijerazinerazinerazine
postupaka.Prvijepristupproblemuhema-. Prvijepristupproblemuhema-Prvijepristupproblemuhema-jepristupproblemuhema-jepristupproblemuhema-pristupproblemuhema-pristupproblemuhema-problemuhema-problemuhema-
hema-hema-
turijeliječnikaopćemedicineilipedijatrapri-liječnikaopćemedicineilipedijatrapri-liječnikaopćemedicineilipedijatrapri-čnikaopćemedicineilipedijatrapri-nikaopćemedicineilipedijatrapri-općemedicineilipedijatrapri-općemedicineilipedijatrapri-ćemedicineilipedijatrapri-
emedicineilipedijatrapri-medicineilipedijatrapri-medicineilipedijatrapri-ilipedijatrapri-ilipedijatrapri-pedijatrapri-pedijatrapri-pri-pri-
marnezdravstvenezaštite,adrugijepristupzdravstvenezaštite,adrugijepristupzdravstvenezaštite,adrugijepristupzaštite,adrugijepristupzaštite,adrugijepristupštite,adrugijepristup
tite,adrugijepristup, adrugijepristupadrugijepristupdrugijepristupdrugijepristupjepristupjepristuppristuppristup pedijatranefrologa,kojinastavljapostupkenefrologa,kojinastavljapostupkenefrologa,kojinastavljapostupke, kojinastavljapostupkekojinastavljapostupkenastavljapostupkenastavljapostupkepostupkepostupke
liječnikaopćemedicineilipedijatra(13).čnikaopćemedicineilipedijatra(13).nikaopćemedicineilipedijatra(13).općemedicineilipedijatra(13).općemedicineilipedijatra(13).ćemedicineilipedijatra(13).emedicineilipedijatra(13).medicineilipedijatra(13).medicineilipedijatra(13).ilipedijatra(13).ilipedijatra(13).pedijatra(13).pedijatra(13).(13).
otkrivneitvrdhemtureitvrdhemtureitvrdhemturetvrdhemturetvrdhemturehemturehemture
Svakiurincrvenebojenemoraiskazivatiurincrvenebojenemoraiskazivatiurincrvenebojenemoraiskazivaticrvenebojenemoraiskazivaticrvenebojenemoraiskazivatibojenemoraiskazivatibojenemoraiskazivati
nemoraiskazivatinemoraiskazivatimoraiskazivatimoraiskazivatiiskazivatiiskazivati
hematuriju.Stogajeuslučajudiskoloracije. StogajeuslučajudiskoloracijeStogajeuslučajudiskoloracijejeuslučajudiskoloracijejeuslučajudiskoloracijeuslučajudiskoloracijeuslučajudiskoloracijeslučajudiskoloracijeslučajudiskoloraciječajudiskoloracije
ajudiskoloracijediskoloracijediskoloracije
urinapotrebnoprovestiispitivanjeurina,potrebnoprovestiispitivanjeurina,potrebnoprovestiispitivanjeurina,
provestiispitivanjeurina,provestiispitivanjeurina,ispitivanjeurina,ispitivanjeurina,urina,urina,,
kakobisedokazalodajeupravoprisutnostbisedokazalodajeupravoprisutnostbisedokazalodajeupravoprisutnost
sedokazalodajeupravoprisutnostsedokazalodajeupravoprisutnostdokazalodajeupravoprisutnostdokazalodajeupravoprisutnostdajeupravoprisutnostdajeupravoprisutnostjeupravoprisutnostjeupravoprisutnostupravoprisutnostupravoprisutnostprisutnostprisutnost
eritrocitarazlogpromjenebojeurina.Urinrazlogpromjenebojeurina.Urinrazlogpromjenebojeurina.Urinpromjenebojeurina.Urinpromjenebojeurina.Urinbojeurina.Urinbojeurina.Urinurina.Urinurina.Urin. Urin
Urin
kojisadržimanjibrojeritrocitanemorasadimanjibrojeritrocitanemorasadimanjibrojeritrocitanemoražimanjibrojeritrocitanemoraimanjibrojeritrocitanemoramanjibrojeritrocitanemoramanjibrojeritrocitanemorabrojeritrocitanemorabrojeritrocitanemora
eritrocitanemoraeritrocitanemoranemoranemoramoramora
bitipromijenjenogizgleda(12,14,15).promijenjenogizgleda(12,14,15).promijenjenogizgleda(12,14,15).izgleda(12,14,15).izgleda(12,14,15).(12, 14, 15).
Test-trake-traketrake
Najjednostavnijinačinotkrivanjahema-načinotkrivanjahema-načinotkrivanjahema-činotkrivanjahema-
inotkrivanjahema-otkrivanjahema-otkrivanjahema-hema-hema-
turijejepregledurinapomoćutest-trake.jepregledurinapomoćutest-trake.jepregledurinapomoćutest-trake.pregledurinapomoćutest-trake.pregledurinapomoćutest-trake.urinapomoćutest-trake.urinapomoćutest-trake.pomoćutest-trake.pomoćutest-trake.ćutest-trake.utest-trake.test-trake.test-trake.- trake.trake..
 Temeljisenaaktivnostiperoksidazeizhe-senaaktivnostiperoksidazeizhe-senaaktivnostiperoksidazeizhe-naaktivnostiperoksidazeizhe-naaktivnostiperoksidazeizhe-aktivnostiperoksidazeizhe-aktivnostiperoksidazeizhe-peroksidazeizhe-peroksidazeizhe-izhe-izhe-he-he-
moglobinapareakcijastesttrakomzapra-
pareakcijastesttrakomzapra-pareakcijastesttrakomzapra-reakcijastesttrakomzapra-reakcijastesttrakomzapra-stesttrakomzapra-stesttrakomzapra-testtrakomzapra-testtrakomzapra-trakomzapra-trakomzapra-zapra-zapra-
 vootkrivaprisutnosthemoglobinaimio-otkrivaprisutnosthemoglobinaimio-otkrivaprisutnosthemoglobinaimio-prisutnosthemoglobinaimio-prisutnosthemoglobinaimio-hemoglobinaimio-hemoglobinaimio-
imio-imio-mio-mio-
globina,boljenegoeritrocita(3).Stoga, boljenegoeritrocita(3).Stogaboljenegoeritrocita(3).Stoganegoeritrocita(3).Stoganegoeritrocita(3).Stogaeritrocita(3).Stogaeritrocita(3).Stoga(3). Stoga
Stoga
metoda može dati i lažno pozitivne rezul
-
tate glede prisutnosti eritrocita. Takođermože biti pozitivna zbog prisutnosti pero
-
ksidaze, primjerice iz nekih bakterija. Na
-
laz test-trake može dati i lažno negativannalaz, ako se u mokraći nalazi veća količina
reduktivnih supstanci, primjerice vitamina
C (4, 5). Osjetljivost ove metode je 91%-100%, a specifičnost 65%-99%. Za prisut
-nost eritrocita traka je osjetljiva i pokazujepozitivan nalaz koji je ekvivalentan nalazu
od 2 do 5 eritrocita u vidnom polju (16).Kako bi bili sigurni da se u urinu nalazeeritrociti, potrebno je učiniti mikroskopskipregled urina.
 Mikroskopski pregled urina
Urin se može pregledati u sedimentira
-
nom obliku i u nativnom, nesedimentira
-
nom obliku. Sedimentacija se provodi takoda se uzme 10-15 ml svježeg urina i cen
-
trifugira se na 1500 obrtaja/min. tijekom5 minuta. Potom se odvoji supernatant,rasprši se po mikroskopskom stakalcu ipromatra na velikom povećanju (40×).Na-×).Na- ). Na-
Na-
laz koji pokazuje više od 3 do 5 eritrocita
Saraga
Hematura u dječjoj dobi
 
134
na vidnom polju smatra se patološkim (1).Drugi način analize urina mikroskopomje promatranje svježeg necentrifugiranog urina u komori za brojanje, koja ima po
-
znati volumen. U tako analiziranom urinu
gornja granica u mm
3
je 5 eritrocita (3, 4,6, 17).
Pregled urina fazno-kontrastnim mik-roskopom
 Ako eritrocite iz urina promatramo faz-
no-kontrastnim mikroskopom, možemouočiti da su neki eritrociti urednog izgleda,dok su neki promijenjenog (dismorfnog)izgleda. Proučavanjem izgleda izlučeniheritrocita utvrđeno je da eritrociti urednog oblika imaju uglavnom ekstraglomerulsko
podrijetlo, dok dismorfni imaju glomerul-
sko podrijetlo (8, 9, 10, 18). Dismorfnieritrociti opisani su još u 19. stoljeću (19).Iako nije sasvim jasan način nastanka dis
-morfnih eritrocita, smatra se da oni nastaju
probijanjem kroz pore endotelnih stanica,koje su značajno uže nego što je njihov promjer (20, 21, 22). Na tom putu eritro-citi bivaju mehanički oštećeni. Takođerpretrpe i osmotsku ozljedu, prolazeći krozhipoosmolalne bubrežne kanaliće, hip
-
erosmolalni i kiseli urin. Vjerojatno je zapojavu dismorfije potrebno djelovanje svihnavedenih čimbenika (23, 24). Zbog sveganavedenog eritrociti poprime oblik krafnete imaju brojne membranske izdanke, kojinalikuju mjehurima. Takvi eritrociti zovuse G1 stanice ili akantociti (25). Dok nisubile poznate G1 stanice smatrano je daje za utvrđivanje glomerulske hematurijepotrebna prisutnost od više od 80% dis
-
morfnih eritrocita (9). Kasnije je Kohlerutvrdio da se glomerulska hematurija možeutvrditi sa 52%-100%-tnom osjetljivošću isa 96%-100%-tnom specifičnošću, ako seu urinu pronađe više od 4% do 10% G1stanica (26, 27, 28). Neki radovi dokazujuda uzrok hematurije ne mora biti samo uoštećenju bubrežnih membrana nego i upovećanoj deformibilnosti eritrocita (20).Mogućnost promjene oblika eritrocita jenjihovo prirodno svojstvo, zahvaljujućikojem se eritrociti probijaju iz koštanesrži kroz pore kapilara, koje su manjeod njihovog promjera (29). Iz tih radovazaključujemo da djeca koja imaju veću de
-
formibilnost eritrocita, mogu lakše dobiti
asimptomatsku izoliranu hematuriju nego
djeca s manjom deformibilnošću eritroci
-
ta, tj. djeca bez asimptomatske hematurije.Poznato je da deformibilnost eritrocitaopada s dobi pa se tako može objasnitispontano poboljšanje eritrociturije u nekihljudi tijekom vremena (29).
Uzrci hemtur
Hematurije mogi imati različite uzroke. Sobzirom na njihovu brojnost, svrstani su unekoliko skupina. Prema osobnom iskust
-
 vu Vijayakumar i Nammalwar (1998) su
uzroke hematurija podijelili u glomerul-ske, neglomerulske i one povezane sa
sustavnim poremećajima koagulacije dok 
neki autori ne navode koagulopatije kaouzrok hematurija, ali navode vaskularne
poremećaje te detaljno navode glomerulskebolesti koje mogu biti uzroci hematurije,zatim tubulointersticijski nefritis (Tabela1) (14, 15). Drugi pak osim glomerulskih
i neglomerulskih hematurija navode i one
 vezane za mokraćni sustav distalno od bu
-
brega kao i neodređene vrste hematurije,
primjerice uslijed hiperkalciurije te uslijed
napornih vježbi. Također su vidjeli potre
-
bu svrstati u zajedničku skupinu sve he
-
maturije koje se mogu naslijediti (Tabela2) (12).
Neki autori razlikuju glomerulske odneglomerulskih hematurija prema udje-lu akantocita ili dismorfnih eritrocita u
mokraći (26, 27, 30, 31).
Pedatra danas 2007;3(2):132-148

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->